Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Správy / Mesto Vranov / Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Futbalový klub Lomnica požiadal o vstup do Mestského športového klubu Vranov. Keďže MŠK futbal nezastrašuje, bola žiadosť odstúpená predstavenstvu MFK Vranov, a. s. „Klub FK Lomnica potrebuje na svoju činnosť 3000,- €, a to na nevyhnutné náklady na jeho fungovanie. V prípade vstupu tohto klubu do MFK Vranov, a.s. je potrebné rátať s týmto rozpočtom v rámci MFK Vranov, a.s.,“ uvádza sa v dôvodovej správe. V rozprave k tomuto bodu navrhla skupina poslancov z Čemerného M. Tkáč a M. Mudrák, aby sumou 500,- € podporilo mesto správu a údržbu futbalového ihriska aj v tejto mestskej časti. Ich kolegovia obidva návrhy, rovnako ako iniciatívu Š. Topľanského, aby čiastka 3 500 € nebola vyčlenená z dotácie pre MFK Vranov, ale tvorila samostatnú navýšenú položku, podporili. „Štadión v Lomnici patrí mestu, naše občianske združenie ho má iba v prenájme. Ak by sa zainvestovalo do úpravy hracej plochy, pokojne ju môžu, na tréningy alebo prípravné zápasy, využívať aj ostatné tímy MFK. Pokiaľ by sa to podarilo, odbremenili by sme hlavný štadión a Rodinnú oblasť. Zároveň je mojou víziou, aby sa v blízkej budúcnosti perspektívne kreovalo v Lomnici B-mužstvo Vranova. Viacerí naši mladí hráči študujú na vysokých školách a ich povinnosti im často neumožňujú zúčastňovať sa tréningového procesu na úrovni III. ligy. Preto by mohli hrať za B-tím, čím by nestratili väzby na svoj materský klub a zároveň by sa v ňom mohli rozohrať ďalší chlapci, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti v seniorskom futbale,“ vysvetľoval poslanec za mestskú časť Lomnica Pavol Molčan.

V prípade MFK Vranov platí, že hracie plochy sú jeho achillovou pätou. Rodinná oblasť nie je vhodná, ľudovo napísané, ani na sadenie zemiakov. Jej areál využívajú predovšetkým mládežnícke tímy, no ich tréneri veľa možností na konštruktívny rozvoj futbalových talentov nemajú. V tejto súvislosti nás zaujímalo, či Mesto Vranov plánuje investíciu do rekultivácie trávnika. Deklarovaná vízia vo vranovskom futbale totiž hovorí o tom, že klub sa chce dlhodobo vybrať cestou výchovy vlastných odchovancov. Bez adekvátnych podmienok však pôjde o Sizyfovskú prácu. Pripomenieme, že ak by aj padlo vo Vranove rozhodnutie, podobné košickému, a A-mužstvo dospelých by sa dostalo na vedľajšiu koľaj, stále sa bavíme o mladých ľudí, ktorí si ako životný štýl zvolili šport a nie iné „moderné“ formy zábavy. „Športový areál patrí pod správu MFK,“ stručnou odpoveďou hodilo Mesto Vranov horúci zemiak vedeniu MFK. S najkonštruktívnejším návrhom smerom k tréningovým možnostiam vystúpil v pléne Marián Smolák. Navrhol, aby časť trávnatých plôch v rozsiahlom areáli letného kúpaliska mohli pre svoje účely využívať práve futbalisti MFK.

V širších súvislostiach sa situácii v MFK Vranov venoval Ľubomír Pidaný. V kocke, od vedenia klubu žiadal lepšiu informovanosť poslancov o stave v MFK a z toho dôvodu by uvítal audit. „Kontrola sa uskutoční kontrolným orgánom mesta,“ prisľúbila hovorkyňa mesta Eva Mitaľová.

Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Správy / Mesto Vranov / Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Achillovou pätou futbalu vo Vranove sú hracie plochy

Futbalový klub Lomnica požiadal o vstup do Mestského športového klubu Vranov. Keďže MŠK futbal nezastrašuje, bola žiadosť odstúpená predstavenstvu MFK Vranov, a. s. „Klub FK Lomnica potrebuje na svoju činnosť 3000,- €, a to na nevyhnutné náklady na jeho fungovanie. V prípade vstupu tohto klubu do MFK Vranov, a.s. je potrebné rátať s týmto rozpočtom v rámci MFK Vranov, a.s.,“ uvádza sa v dôvodovej správe. V rozprave k tomuto bodu navrhla skupina poslancov z Čemerného M. Tkáč a M. Mudrák, aby sumou 500,- € podporilo mesto správu a údržbu futbalového ihriska aj v tejto mestskej časti. Ich kolegovia obidva návrhy, rovnako ako iniciatívu Š. Topľanského, aby čiastka 3 500 € nebola vyčlenená z dotácie pre MFK Vranov, ale tvorila samostatnú navýšenú položku, podporili. „Štadión v Lomnici patrí mestu, naše občianske združenie ho má iba v prenájme. Ak by sa zainvestovalo do úpravy hracej plochy, pokojne ju môžu, na tréningy alebo prípravné zápasy, využívať aj ostatné tímy MFK. Pokiaľ by sa to podarilo, odbremenili by sme hlavný štadión a Rodinnú oblasť. Zároveň je mojou víziou, aby sa v blízkej budúcnosti perspektívne kreovalo v Lomnici B-mužstvo Vranova. Viacerí naši mladí hráči študujú na vysokých školách a ich povinnosti im často neumožňujú zúčastňovať sa tréningového procesu na úrovni III. ligy. Preto by mohli hrať za B-tím, čím by nestratili väzby na svoj materský klub a zároveň by sa v ňom mohli rozohrať ďalší chlapci, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti v seniorskom futbale,“ vysvetľoval poslanec za mestskú časť Lomnica Pavol Molčan.

V prípade MFK Vranov platí, že hracie plochy sú jeho achillovou pätou. Rodinná oblasť nie je vhodná, ľudovo napísané, ani na sadenie zemiakov. Jej areál využívajú predovšetkým mládežnícke tímy, no ich tréneri veľa možností na konštruktívny rozvoj futbalových talentov nemajú. V tejto súvislosti nás zaujímalo, či Mesto Vranov plánuje investíciu do rekultivácie trávnika. Deklarovaná vízia vo vranovskom futbale totiž hovorí o tom, že klub sa chce dlhodobo vybrať cestou výchovy vlastných odchovancov. Bez adekvátnych podmienok však pôjde o Sizyfovskú prácu. Pripomenieme, že ak by aj padlo vo Vranove rozhodnutie, podobné košickému, a A-mužstvo dospelých by sa dostalo na vedľajšiu koľaj, stále sa bavíme o mladých ľudí, ktorí si ako životný štýl zvolili šport a nie iné „moderné“ formy zábavy. „Športový areál patrí pod správu MFK,“ stručnou odpoveďou hodilo Mesto Vranov horúci zemiak vedeniu MFK. S najkonštruktívnejším návrhom smerom k tréningovým možnostiam vystúpil v pléne Marián Smolák. Navrhol, aby časť trávnatých plôch v rozsiahlom areáli letného kúpaliska mohli pre svoje účely využívať práve futbalisti MFK.

V širších súvislostiach sa situácii v MFK Vranov venoval Ľubomír Pidaný. V kocke, od vedenia klubu žiadal lepšiu informovanosť poslancov o stave v MFK a z toho dôvodu by uvítal audit. „Kontrola sa uskutoční kontrolným orgánom mesta,“ prisľúbila hovorkyňa mesta Eva Mitaľová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok