Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

Správy / Školstvo / Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

Škola už od nepamäti pripravuje deti, aby sa z nich stali samostatní a cieľavedomí dospelí ľudia prospešní spoločnosti, v ktorej žijú, no zároveň, aby napĺňali aj svoje sny a túžby. A to sa bez neustáleho rozširovania si vedomostí nedá. Mnohí sa snažili nájsť tú správnu cestu, ktorá by bola zaujímavá a pútavá.O to sme sa pokúsili aj my, na ZŠ Ul. Bernolákova vo Vranove nad Topľou.
V týždni od 14. 11. 2011 do 18. 11. 2011 sa uskutočnili mnohé zaujímavé akcie v rámci Týždňa netradičného vzdelávania.
Príjemné chvíle deti strávili v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, kde sa tí mladší bližšie oboznámili s postavami slovenskej literatúry (Ľ. Feldek, P. Dobšinský, D. Hevier) a tí starší spoznali e-knihu.
Hasiči z Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou žiakom predviedli hasičské autá, porozprávali im o svojej práci, ktorá je pre mnohých síce lákavá, ale prináša so sebou aj mnoho ťažkých chvíľ.
Práca hasičov sa veľmi často dopĺňa s prácou iných záchranných zložiek. Deti mali možnosť spoznať prácu záchranárov zo záchrannej služby Falck, prácu a aktivity Červeného kríža. Mimoriadne pútavou bola beseda so psovodmi, ktorí sa popýšili aj svojimi úspechmi. A v otázke zdravia usmernila žiakov aj beseda s lekárkou.
No aby sa o zdravom životnom štýle iba nerozprávalo, mohli sa naše deti a učitelia zapotiť pri Zumbe. A komu nestačilo ani to, toho možno inšpirovalo k cieľavedomejšiemu cvičeniu stretnutie s fitneskou.
Žiaci si čoraz viac uvedomujú potrebu chrániť si svoje zdravie, čo ide ruka v ruke aj s ochranou životného prostredia. Preto sa uskutočnili exkurzie v spoločnosti Marius Pedersen, kde sa deti oboznámili s likvidáciou odpadu.
Na prírodu sa deti mohli pozrieť aj optikou digitálnych technológií. Mali možnosť spoznať chránené krajinné oblasti, Dubnícke opálové bane. V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou si pozreli unikátnu výstavu motýľov, ktorá bola nainštalovaná pri príležitosti jubilea nedožitých 60-tich rokov JUDr. Petra Poliaka, spoznali liečivé byliny rastúce v našom regióne. A v zaujímavosti nezaostala ani beseda s ornitológom.
Mladí skauti, ktorí sú s prírodou priam zžití, žiakom porozprávali o skautingu.
Besedám o zdravom životnom štýle však súviseli nielen s fyzickým zdravím, ale aj s tým duševným. Psychologička sa s deťmi porozprávala o rôznych formách šikanovania a o možnostiach ochrany pred ním. Keďže základom spoločnosti je rodina, v ktorej neraz dochádza k problémovým situáciám, pani psychologička s deťmi prebrala tie najbežnejšie, no i tie závažnejšie.
Za hranice Slovenska sa žiaci vybrali počas besied o Keni, o Číne (zážitky z pobytu v juhovýchodnej Číne a návšteva EXPO), Grécku, Macedónsku. Tieto zaujímavé a pre nás i do istej miery tajomné krajiny spoznávali s lekárkou, ktorá v Keni pôsobila v rámci humanitárneho projektu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Trnavskej univerzity, s pani Abduraimi, ktorá z Macedónska prišla s rodinou na Slovensko pred niekoľkými rokmi.
Svoje vedomosti si potom žiaci mohli preveriť v rámci geografického kvízu s využitím testového programu ALF.
Mnohými krásami i históriou sa môže popýšiť i Slovensko. Deti sa o tom presvedčili v historickom centre Prešova, v Košiciach, v technickom múzeu v Košiciach, v skanzene v Humennom i v Bazilike narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.
A hranice vesmíru deti prekročili s pracovníkom Hvezdárne v Michalovciach.
Deviataci stoja pred rozhodnutím „Kam na strednú školu?“. Tá bude totiž odrazovým mostíkom pre voľbu ich budúceho povolania. O možných perspektívach do budúcna im porozprávala pracovníčka UPSVaR vo Vranove nad Topľou.
No o budúcom povolaní žiakov (a nielen deviatakov) môže rozhodnúť nielen úspešne zvládnuté učivo, ale i šikovnosť ich rúk. V rámci tvorivých dielní sa deti priblížili k túžobne očakávaným Vianociam a naučili sa vyrábať adventný veniec, vianočné ozdoby. Šikovné ruky mamičiek deťom ukázali, ako vytvárať z nezaujímavého predmetu pozoruhodné servítkovou technikou, deti sa pohrali s papierom, modelovali z hliny, aranžovali kvety.
Sladká vôňa perníkov mnohých prilákala k ich zdobeniu.
A aby sa tie krásne a príjemné chvíle zachovali, pán fotograf deťom vysvetlil, ako ich zachytiť fotoaparátom.
Do reality žiakov vrátila návšteva v autoservise v Čemernom, v Štátnom okresnom archíve vo Vranove nad Topľou, vo firme DMJ Market, vo veľkoskladoch marketu BILLA, v Záhradníckych službách Boroš, v pneuservise – firma Miltak i beseda na MSÚ vo Vranove nad Topľou.
Život – to sú aj mnohé skúšky. Veľa by o tom vedeli rozprávať hendikepovaní ľudia. No o tom, že aj oni môžu byť pre spoločnosť užitoční, sa žiaci našej školy presvedčili pri návšteve v chránenej dielni Dúha vo Vranove nad Topľou.
V utorok, 15. 11. 2011 sme dali možnosť širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí spoznať prostredie, v ktorom sa deti učia, oboznámiť sa s možnosťami modernej výučby i s inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní, s aktivitami počas vyučovania i s mimovyučovacími činnosťami na našej škole.
S prípravou a realizáciou jednotlivých aktivít nám pomohli mnohí rodičia našich žiakov. Neodmietli nás však ani tí, ktorých sme oslovili, hoci ich deti našu školu nenavštevujú.
Preto by sme chceli v mene vedenia školy, pedagógov i našich žiakov poďakovať všetkým, ktorí našim deťom umožnili takýmto zaujímavým spôsobom spoznať aj to, čo je pre bežného pozorovateľa skryté.
Spracovala:
PaedDr. Bibiána Diliková,
ZŠ. Ul. Bernolákova
vo Vranove nad Topľou

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

Správy / Školstvo / Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

Škola už od nepamäti pripravuje deti, aby sa z nich stali samostatní a cieľavedomí dospelí ľudia prospešní spoločnosti, v ktorej žijú, no zároveň, aby napĺňali aj svoje sny a túžby. A to sa bez neustáleho rozširovania si vedomostí nedá. Mnohí sa snažili nájsť tú správnu cestu, ktorá by bola zaujímavá a pútavá.O to sme sa pokúsili aj my, na ZŠ Ul. Bernolákova vo Vranove nad Topľou.
V týždni od 14. 11. 2011 do 18. 11. 2011 sa uskutočnili mnohé zaujímavé akcie v rámci Týždňa netradičného vzdelávania.
Príjemné chvíle deti strávili v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, kde sa tí mladší bližšie oboznámili s postavami slovenskej literatúry (Ľ. Feldek, P. Dobšinský, D. Hevier) a tí starší spoznali e-knihu.
Hasiči z Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou žiakom predviedli hasičské autá, porozprávali im o svojej práci, ktorá je pre mnohých síce lákavá, ale prináša so sebou aj mnoho ťažkých chvíľ.
Práca hasičov sa veľmi často dopĺňa s prácou iných záchranných zložiek. Deti mali možnosť spoznať prácu záchranárov zo záchrannej služby Falck, prácu a aktivity Červeného kríža. Mimoriadne pútavou bola beseda so psovodmi, ktorí sa popýšili aj svojimi úspechmi. A v otázke zdravia usmernila žiakov aj beseda s lekárkou.
No aby sa o zdravom životnom štýle iba nerozprávalo, mohli sa naše deti a učitelia zapotiť pri Zumbe. A komu nestačilo ani to, toho možno inšpirovalo k cieľavedomejšiemu cvičeniu stretnutie s fitneskou.
Žiaci si čoraz viac uvedomujú potrebu chrániť si svoje zdravie, čo ide ruka v ruke aj s ochranou životného prostredia. Preto sa uskutočnili exkurzie v spoločnosti Marius Pedersen, kde sa deti oboznámili s likvidáciou odpadu.
Na prírodu sa deti mohli pozrieť aj optikou digitálnych technológií. Mali možnosť spoznať chránené krajinné oblasti, Dubnícke opálové bane. V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou si pozreli unikátnu výstavu motýľov, ktorá bola nainštalovaná pri príležitosti jubilea nedožitých 60-tich rokov JUDr. Petra Poliaka, spoznali liečivé byliny rastúce v našom regióne. A v zaujímavosti nezaostala ani beseda s ornitológom.
Mladí skauti, ktorí sú s prírodou priam zžití, žiakom porozprávali o skautingu.
Besedám o zdravom životnom štýle však súviseli nielen s fyzickým zdravím, ale aj s tým duševným. Psychologička sa s deťmi porozprávala o rôznych formách šikanovania a o možnostiach ochrany pred ním. Keďže základom spoločnosti je rodina, v ktorej neraz dochádza k problémovým situáciám, pani psychologička s deťmi prebrala tie najbežnejšie, no i tie závažnejšie.
Za hranice Slovenska sa žiaci vybrali počas besied o Keni, o Číne (zážitky z pobytu v juhovýchodnej Číne a návšteva EXPO), Grécku, Macedónsku. Tieto zaujímavé a pre nás i do istej miery tajomné krajiny spoznávali s lekárkou, ktorá v Keni pôsobila v rámci humanitárneho projektu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Trnavskej univerzity, s pani Abduraimi, ktorá z Macedónska prišla s rodinou na Slovensko pred niekoľkými rokmi.
Svoje vedomosti si potom žiaci mohli preveriť v rámci geografického kvízu s využitím testového programu ALF.
Mnohými krásami i históriou sa môže popýšiť i Slovensko. Deti sa o tom presvedčili v historickom centre Prešova, v Košiciach, v technickom múzeu v Košiciach, v skanzene v Humennom i v Bazilike narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.
A hranice vesmíru deti prekročili s pracovníkom Hvezdárne v Michalovciach.
Deviataci stoja pred rozhodnutím „Kam na strednú školu?“. Tá bude totiž odrazovým mostíkom pre voľbu ich budúceho povolania. O možných perspektívach do budúcna im porozprávala pracovníčka UPSVaR vo Vranove nad Topľou.
No o budúcom povolaní žiakov (a nielen deviatakov) môže rozhodnúť nielen úspešne zvládnuté učivo, ale i šikovnosť ich rúk. V rámci tvorivých dielní sa deti priblížili k túžobne očakávaným Vianociam a naučili sa vyrábať adventný veniec, vianočné ozdoby. Šikovné ruky mamičiek deťom ukázali, ako vytvárať z nezaujímavého predmetu pozoruhodné servítkovou technikou, deti sa pohrali s papierom, modelovali z hliny, aranžovali kvety.
Sladká vôňa perníkov mnohých prilákala k ich zdobeniu.
A aby sa tie krásne a príjemné chvíle zachovali, pán fotograf deťom vysvetlil, ako ich zachytiť fotoaparátom.
Do reality žiakov vrátila návšteva v autoservise v Čemernom, v Štátnom okresnom archíve vo Vranove nad Topľou, vo firme DMJ Market, vo veľkoskladoch marketu BILLA, v Záhradníckych službách Boroš, v pneuservise – firma Miltak i beseda na MSÚ vo Vranove nad Topľou.
Život – to sú aj mnohé skúšky. Veľa by o tom vedeli rozprávať hendikepovaní ľudia. No o tom, že aj oni môžu byť pre spoločnosť užitoční, sa žiaci našej školy presvedčili pri návšteve v chránenej dielni Dúha vo Vranove nad Topľou.
V utorok, 15. 11. 2011 sme dali možnosť širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí spoznať prostredie, v ktorom sa deti učia, oboznámiť sa s možnosťami modernej výučby i s inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní, s aktivitami počas vyučovania i s mimovyučovacími činnosťami na našej škole.
S prípravou a realizáciou jednotlivých aktivít nám pomohli mnohí rodičia našich žiakov. Neodmietli nás však ani tí, ktorých sme oslovili, hoci ich deti našu školu nenavštevujú.
Preto by sme chceli v mene vedenia školy, pedagógov i našich žiakov poďakovať všetkým, ktorí našim deťom umožnili takýmto zaujímavým spôsobom spoznať aj to, čo je pre bežného pozorovateľa skryté.
Spracovala:
PaedDr. Bibiána Diliková,
ZŠ. Ul. Bernolákova
vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok