Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

Správy / Školstvo / Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

Uplynulý týždeň patril na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou druhému ročníku celoškolskej konferencii pod názvom Učme sa moderne. Ako nám vysvetlila riaditeľka ZŠ Blažena Matisová, cieľom projektu je naučiť žiakov prezentovať získané vedomosti pred publikom, vďaka čomu sa zážitkovou formou zdokonaľujú ich komunikačné zručnosti. „Žiaci dnes nemajú problém získavať informácie, čo sa potvrdilo aj pri príprave prezentácií, no na škole sme si povedali, že nechceme, aby mali deti vedomosti iba naučené, ale záleží nám aj na tom, aby ich vedeli odprezentovať. Tým, že prednášajú svoje práce pred spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi sa učia komunikovať. V mnohých prípadoch sme ostali prekvapení, pretože žiaci počas prezentácii veľmi živo pracovali s publikom, kládli im otázky, pripravili si pre nich súťaže a bolo teda vidieť, že im na úspechu veľmi záleží,“ uviedla riaditeľka ZŠ Lúčna Blažena Matisová.

Po minuloročnej premiére si v tomto školskom roku pripravilo prezentácie stošesťdesiat žiakov, ktorí na ich obsahu pracovali spolu s učiteľmi od septembra. Pri výbere tém mali voľnú ruku, pričom jediným kritériom bola originalita. Žiaci ZŠ Lúčna ňou rozhodne nešetrili, pretože záležať si dali nielen na kvalite spracovania prezentácií, ale dôraz kládli aj na formu prednesu. Pre zdôraznenie obsahovej pointy využívali rôzne spôsoby od konkrétnych ukážok, cez pokusy až po prepracované scénické prevedenia. „Každému sme nechali voľnú ruku, preto nás teší, že sa do celoškolskej konferencie prihlásili aj žiaci, ktorí sú na hodinách menej výrazní. Prioritou pre nás bolo, aby sa deti prejavili v predmetoch, alebo témach, ktoré sú im najbližšie. Priali sme si, aby pri ich spracovaní našli samých seba a to si myslím, že sa podarilo. Druhý ročník hodnotím naozaj pozitívne, pretože deti nás svojim prístupom milo prekvapili,“ hodnotila B. Matisová.    

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

Správy / Školstvo / Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

Uplynulý týždeň patril na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou druhému ročníku celoškolskej konferencii pod názvom Učme sa moderne. Ako nám vysvetlila riaditeľka ZŠ Blažena Matisová, cieľom projektu je naučiť žiakov prezentovať získané vedomosti pred publikom, vďaka čomu sa zážitkovou formou zdokonaľujú ich komunikačné zručnosti. „Žiaci dnes nemajú problém získavať informácie, čo sa potvrdilo aj pri príprave prezentácií, no na škole sme si povedali, že nechceme, aby mali deti vedomosti iba naučené, ale záleží nám aj na tom, aby ich vedeli odprezentovať. Tým, že prednášajú svoje práce pred spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi sa učia komunikovať. V mnohých prípadoch sme ostali prekvapení, pretože žiaci počas prezentácii veľmi živo pracovali s publikom, kládli im otázky, pripravili si pre nich súťaže a bolo teda vidieť, že im na úspechu veľmi záleží,“ uviedla riaditeľka ZŠ Lúčna Blažena Matisová.

Po minuloročnej premiére si v tomto školskom roku pripravilo prezentácie stošesťdesiat žiakov, ktorí na ich obsahu pracovali spolu s učiteľmi od septembra. Pri výbere tém mali voľnú ruku, pričom jediným kritériom bola originalita. Žiaci ZŠ Lúčna ňou rozhodne nešetrili, pretože záležať si dali nielen na kvalite spracovania prezentácií, ale dôraz kládli aj na formu prednesu. Pre zdôraznenie obsahovej pointy využívali rôzne spôsoby od konkrétnych ukážok, cez pokusy až po prepracované scénické prevedenia. „Každému sme nechali voľnú ruku, preto nás teší, že sa do celoškolskej konferencie prihlásili aj žiaci, ktorí sú na hodinách menej výrazní. Prioritou pre nás bolo, aby sa deti prejavili v predmetoch, alebo témach, ktoré sú im najbližšie. Priali sme si, aby pri ich spracovaní našli samých seba a to si myslím, že sa podarilo. Druhý ročník hodnotím naozaj pozitívne, pretože deti nás svojim prístupom milo prekvapili,“ hodnotila B. Matisová.    

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok