Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tajomná spisovateľka a maliarka

Správy / Ostatné / Tajomná spisovateľka a maliarka

Anna Lesznaiová. Málo poznaná literátka a výtvarníčka s väzbou na náš región. Opäť problémy ako pri iných – dielo napísané v cudzích jazykoch a väčšina života mimo nás. Ale poďme do Nižného Hrušova, lebo to je obec, v ktorej prežila naša postava mladosť i časť života dospelosti. Anna Lesznaiová bola podľa jedných prameňov rodáčka z Budapešti, podľa iných z Nižného Hrušova. Pochádzala z rodiny Moškovitzovcov. Jej otec, syn bohatého budapeštianskeho lekára, kúpil hrušovský veľkostatok i kaštieľ. Familiárne Annu volali Malika. Už ako dievča prejavovala výtvarné nadanie, nadchýňali ju výšivky prostých dedinských žien. Neskôr sa dostala na výtvarné štúdiá v Budapešti i v Paríži. Hodno by bolo pohľadať jej maľby z Bretónska z tohto jej francúzskeho obdobia. Písala aj básne a dostalo sa jej uznania aj od veľkého Adyho. A čo ešte je čo povedať – začas bola manželkou Oszkara Jásziho, veľkého maďarského politika, sociológa, univerzitného profesora. V čase Maďarskej republiky rád je v Budapešti a zapája sa ako povereníčka do jej priebehu. To ju spája s iným intelektuálom pochádzajúcim z nášho okresu – s Jánom Mácom. Po zániku republiky rád odchádza do Viedne a v rokoch 1931 – 1939 žije v Nižnom Hrušove. Venuje sa tu literárnej činnosti a maliarstvu. Ktovie, kde a koľko jej obrazov z tohto obdobia by sa vedelo nájsť. Pripomeňme len, že v knihe o Dlhom Klčove je reprodukcia jej obrazu z tejto obce. Písala po maďarsky aj rozprávky, jej diela sa prekladali do viacerých jazykov, ktovie čo z toho vyšlo v slovenčine. Niektorý študent literatúry píšuci diplomovku by si to mohol zobrať ako tému. Bola by to iste zaujímavá práca. V tomto období mala aj viaceré maliarske výstavy. V knihe Náš Nižný Hrušov si na pobyt Anny Lesznaiovej v tejto obci spomína pamätníčka Alžbeta Štecová, svedčí, „bola to pekná žena, dobrej nálady, štedrá, bola často medzi chudobnými“.

V roku 1939 pred nebezpečenstvom nastupujúceho fašizmu Anna Lesznaiová odišla do USA. Stala sa tam manželkou amerického maliara maďarského pôvodu Gergelyho. Publikovala v umeleckých časopisoch, zrejme po anglicky, venovala sa aj pedagogickej činnosti. Len pre zaujímavosť, ak sa opäť odvoláme na knihu Náš Nižný Hrušov, v roku 1966 navštívila aj Slovensko. (Čo a kto o tom vie?) Ešte k jednej veci sa treba vysloviť – Encyklopédia Slovenska v III. zväzku udáva Annu Lesznaiovú ako maďarskú výtvarníčku a spisovateľku a viaže ju na Hrušov v okrese Galanta, jej obrazy vraj zobrazujú juhoslovenskú (a nie východoslovenskú) dedinu. Ktovie z čoho vychádzajú tieto informácie. Prípadný bádateľ, po ktorom voláme, by to asi vyriešil.

Asi sa nám treba uspokojiť s tým, že Anna Lesznaiová bola viac maďarská a americká spisovateľka, poetka a výtvarníčka ako slovenská. Napriek tomu by bolo dobre bližšie ju spoznať, priblížiť naším súčasníkom, preložiť a vydať z jej diela to, čo nám má čo povedať, čo by bolo pre nás prínosom. Niektorý z našich doktorandov v USA by mal pekný námet na prácu.
 

Tajomná spisovateľka a maliarka

Správy / Ostatné / Tajomná spisovateľka a maliarka

Anna Lesznaiová. Málo poznaná literátka a výtvarníčka s väzbou na náš región. Opäť problémy ako pri iných – dielo napísané v cudzích jazykoch a väčšina života mimo nás. Ale poďme do Nižného Hrušova, lebo to je obec, v ktorej prežila naša postava mladosť i časť života dospelosti. Anna Lesznaiová bola podľa jedných prameňov rodáčka z Budapešti, podľa iných z Nižného Hrušova. Pochádzala z rodiny Moškovitzovcov. Jej otec, syn bohatého budapeštianskeho lekára, kúpil hrušovský veľkostatok i kaštieľ. Familiárne Annu volali Malika. Už ako dievča prejavovala výtvarné nadanie, nadchýňali ju výšivky prostých dedinských žien. Neskôr sa dostala na výtvarné štúdiá v Budapešti i v Paríži. Hodno by bolo pohľadať jej maľby z Bretónska z tohto jej francúzskeho obdobia. Písala aj básne a dostalo sa jej uznania aj od veľkého Adyho. A čo ešte je čo povedať – začas bola manželkou Oszkara Jásziho, veľkého maďarského politika, sociológa, univerzitného profesora. V čase Maďarskej republiky rád je v Budapešti a zapája sa ako povereníčka do jej priebehu. To ju spája s iným intelektuálom pochádzajúcim z nášho okresu – s Jánom Mácom. Po zániku republiky rád odchádza do Viedne a v rokoch 1931 – 1939 žije v Nižnom Hrušove. Venuje sa tu literárnej činnosti a maliarstvu. Ktovie, kde a koľko jej obrazov z tohto obdobia by sa vedelo nájsť. Pripomeňme len, že v knihe o Dlhom Klčove je reprodukcia jej obrazu z tejto obce. Písala po maďarsky aj rozprávky, jej diela sa prekladali do viacerých jazykov, ktovie čo z toho vyšlo v slovenčine. Niektorý študent literatúry píšuci diplomovku by si to mohol zobrať ako tému. Bola by to iste zaujímavá práca. V tomto období mala aj viaceré maliarske výstavy. V knihe Náš Nižný Hrušov si na pobyt Anny Lesznaiovej v tejto obci spomína pamätníčka Alžbeta Štecová, svedčí, „bola to pekná žena, dobrej nálady, štedrá, bola často medzi chudobnými“.

V roku 1939 pred nebezpečenstvom nastupujúceho fašizmu Anna Lesznaiová odišla do USA. Stala sa tam manželkou amerického maliara maďarského pôvodu Gergelyho. Publikovala v umeleckých časopisoch, zrejme po anglicky, venovala sa aj pedagogickej činnosti. Len pre zaujímavosť, ak sa opäť odvoláme na knihu Náš Nižný Hrušov, v roku 1966 navštívila aj Slovensko. (Čo a kto o tom vie?) Ešte k jednej veci sa treba vysloviť – Encyklopédia Slovenska v III. zväzku udáva Annu Lesznaiovú ako maďarskú výtvarníčku a spisovateľku a viaže ju na Hrušov v okrese Galanta, jej obrazy vraj zobrazujú juhoslovenskú (a nie východoslovenskú) dedinu. Ktovie z čoho vychádzajú tieto informácie. Prípadný bádateľ, po ktorom voláme, by to asi vyriešil.

Asi sa nám treba uspokojiť s tým, že Anna Lesznaiová bola viac maďarská a americká spisovateľka, poetka a výtvarníčka ako slovenská. Napriek tomu by bolo dobre bližšie ju spoznať, priblížiť naším súčasníkom, preložiť a vydať z jej diela to, čo nám má čo povedať, čo by bolo pre nás prínosom. Niektorý z našich doktorandov v USA by mal pekný námet na prácu.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok