Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

Kultúra / Ostatné / S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

 S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

Návštevníci Galérie pod Ratuszem v Rzeszowe mohli od 31. júla do 16. augusta obdivovať akvarelové práce vranovského maliara Slava Čupila. Kolekcia jeho 47 obrazov vzbudila záujem a obdiv nielen u laickej verejnosti, ale umelcove majstrovstvo ocenili i domáci majstri ako Bogdan a Malgorzata Samborski, Anna Papiernik, ako aj rzeszowskí umeleckí i kultúrni predstavitelia. Slávnostnú a spoločenskú prestíž vernisáži dodala prítomnosť primátora Vranova Jána Ragana a prijatie u prezidenta krajského mesta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Akvarel je maľba, pri ktorej sa využíva vo vode rozpustená farba a práve táto technológia má v tvorbe S. Čupila nezastupiteľné miesto. „Každá technika musí byť adekvátna použitému médiu a práve akvarel verifikuje maliarsku vyspelosť autora. Maliar pracuje s farebnými vodami, ktoré ak sa dostanú na papier, už len ťažko sa opravujú, preto tu nie je priestor na omyl. Samozrejme, kreativite, náhodilosti sa tiež medze nekladú, ale to je už o niečom inom,“ vysvetľoval Slavo Čupil.

Kľúčovými filozoficko-maliarskými témami S. Čupila sú Ruch veľkomesta a Zelená stopa. Námety zbieral nielen doma na Slovensku, ale tiež v Poľsku, Česku, Maďarsku, či Rakúsku s tým, že za inšpiráciou dokázal vycestovať aj 900 kilometrov. Postrehy, zážitky a s nimi spojené emócie s dávkou romantizmu, niekedy až melanchólie, premieta člen francúzskej umeleckej skupiny L art Per l art / Umenie pre umenie /alebo ruskej Paiting the World / Maľovaný svet / na papier s nezameniteľným štýlom. „Za bývalého režimu si nepamätám takýto rozmach obnovy architektúry s jej farebnosťou, obnovou fasád, či rekonštrukciou historických námestí. Veľký priestor venujem Košiciam, ktoré sú tento rok vyhlásené ako Európske hlavné mesto kultúry, Prešovu a samozrejme rodnému Vranovu. Akvarely o Vranove som cielene vystavoval v samostatnom priestore a som rád, že naše mesto nezapôsobilo iba umelecky, ale aj divácky, s možnosťou ďalšieho obojstranného prehlbovania nielen v kultúrnej, ale i ekonomicko-hospodárskej spolupráce do budúcna,“ dodal S. Čupil.

Kurátor výstavy Ján Adamčík definoval obrazy S. Čupila ako farebné básne, ktorých hlavnou postavou okrem zobrazovaných reálií je svetlo a farba v harmonickej kompozícii. Zároveň ocenil autorovu mimoriadnu schopnosť odrážať transparentnosť vzduchu, jemnú hru svetla a tieňa, či zmeny farieb odrazov a reflexov, to všetko s pridanou hodnotou jeho pocitov a nálad. „Slávo Čupil je bystrý pozorovateľ, ktorého fascinuje mesto vo všetkých formách. V jeho dielach nájdeme znovu a znovu citlivé maľovanie. Stále nás prekvapuje s mimoriadnou dôverou a odvahou v ruke,“ napísal k výstave J. Adamčík.

Samozrejme, o tieto zážitky a pocity neprídu ani milovníci akvarelového umenia v našom meste. V októbri usporiada Mestský dom kultúry v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou jeho veľkú akvarelovú výstavu pod názvom Akvarelový svet, na ktorú autor, organizátori, aj naša redakcia pozývajú všetkých Vranovčanov.
 

S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

Kultúra / Ostatné / S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

 S. Čupil precestuje za akvarelovými námetmi stovky kilometrov

Návštevníci Galérie pod Ratuszem v Rzeszowe mohli od 31. júla do 16. augusta obdivovať akvarelové práce vranovského maliara Slava Čupila. Kolekcia jeho 47 obrazov vzbudila záujem a obdiv nielen u laickej verejnosti, ale umelcove majstrovstvo ocenili i domáci majstri ako Bogdan a Malgorzata Samborski, Anna Papiernik, ako aj rzeszowskí umeleckí i kultúrni predstavitelia. Slávnostnú a spoločenskú prestíž vernisáži dodala prítomnosť primátora Vranova Jána Ragana a prijatie u prezidenta krajského mesta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Akvarel je maľba, pri ktorej sa využíva vo vode rozpustená farba a práve táto technológia má v tvorbe S. Čupila nezastupiteľné miesto. „Každá technika musí byť adekvátna použitému médiu a práve akvarel verifikuje maliarsku vyspelosť autora. Maliar pracuje s farebnými vodami, ktoré ak sa dostanú na papier, už len ťažko sa opravujú, preto tu nie je priestor na omyl. Samozrejme, kreativite, náhodilosti sa tiež medze nekladú, ale to je už o niečom inom,“ vysvetľoval Slavo Čupil.

Kľúčovými filozoficko-maliarskými témami S. Čupila sú Ruch veľkomesta a Zelená stopa. Námety zbieral nielen doma na Slovensku, ale tiež v Poľsku, Česku, Maďarsku, či Rakúsku s tým, že za inšpiráciou dokázal vycestovať aj 900 kilometrov. Postrehy, zážitky a s nimi spojené emócie s dávkou romantizmu, niekedy až melanchólie, premieta člen francúzskej umeleckej skupiny L art Per l art / Umenie pre umenie /alebo ruskej Paiting the World / Maľovaný svet / na papier s nezameniteľným štýlom. „Za bývalého režimu si nepamätám takýto rozmach obnovy architektúry s jej farebnosťou, obnovou fasád, či rekonštrukciou historických námestí. Veľký priestor venujem Košiciam, ktoré sú tento rok vyhlásené ako Európske hlavné mesto kultúry, Prešovu a samozrejme rodnému Vranovu. Akvarely o Vranove som cielene vystavoval v samostatnom priestore a som rád, že naše mesto nezapôsobilo iba umelecky, ale aj divácky, s možnosťou ďalšieho obojstranného prehlbovania nielen v kultúrnej, ale i ekonomicko-hospodárskej spolupráce do budúcna,“ dodal S. Čupil.

Kurátor výstavy Ján Adamčík definoval obrazy S. Čupila ako farebné básne, ktorých hlavnou postavou okrem zobrazovaných reálií je svetlo a farba v harmonickej kompozícii. Zároveň ocenil autorovu mimoriadnu schopnosť odrážať transparentnosť vzduchu, jemnú hru svetla a tieňa, či zmeny farieb odrazov a reflexov, to všetko s pridanou hodnotou jeho pocitov a nálad. „Slávo Čupil je bystrý pozorovateľ, ktorého fascinuje mesto vo všetkých formách. V jeho dielach nájdeme znovu a znovu citlivé maľovanie. Stále nás prekvapuje s mimoriadnou dôverou a odvahou v ruke,“ napísal k výstave J. Adamčík.

Samozrejme, o tieto zážitky a pocity neprídu ani milovníci akvarelového umenia v našom meste. V októbri usporiada Mestský dom kultúry v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou jeho veľkú akvarelovú výstavu pod názvom Akvarelový svet, na ktorú autor, organizátori, aj naša redakcia pozývajú všetkých Vranovčanov.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok