Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

Správy / Ostatné / J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

Tradičným podujatím v jesennom období je stretnutie primátora mesta s prváčikmi a ich triednymi učiteľkami v novom školskom roku. Vo štvrtok sa toto milé stretnutie konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou aj za prítomnosti rodičov, či starých rodičov a ostatných hostí. Pozvaných bolo 286 prváčikov zo 14 tried všetkých základných škôl, ktorým sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan. Deti si od neho a zástupkýň referátu školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej a PaedDr. Beáty Jankurovej prevzali farebné fotorámčeky na svoju prvú školskú fotografiu s balíčkom sladkostí a ich triedne učiteľky sa zapísali do pamätnej knihy mesta. Najmladším spolužiakom ponúkli pestrý kultúrny program žiaci zo Základnej školy Sídlisko II., Základnej školy Juh a zo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou. Dojímavou bodkou za vydareným podujatím bola pieseň Keď si šťastný…, ktorú si od srdca zaspievali všetky deti.

J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

Správy / Ostatné / J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

J. Ragan privítal 286 prvákov základných škôl

Tradičným podujatím v jesennom období je stretnutie primátora mesta s prváčikmi a ich triednymi učiteľkami v novom školskom roku. Vo štvrtok sa toto milé stretnutie konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou aj za prítomnosti rodičov, či starých rodičov a ostatných hostí. Pozvaných bolo 286 prváčikov zo 14 tried všetkých základných škôl, ktorým sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan. Deti si od neho a zástupkýň referátu školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej a PaedDr. Beáty Jankurovej prevzali farebné fotorámčeky na svoju prvú školskú fotografiu s balíčkom sladkostí a ich triedne učiteľky sa zapísali do pamätnej knihy mesta. Najmladším spolužiakom ponúkli pestrý kultúrny program žiaci zo Základnej školy Sídlisko II., Základnej školy Juh a zo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou. Dojímavou bodkou za vydareným podujatím bola pieseň Keď si šťastný…, ktorú si od srdca zaspievali všetky deti.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok