Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ÚRADNÁ SPRÁVA č 17 z 7. novembra 2013

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č 17 z 7. novembra 2013

A) Športovo – technická komisia

1) Schvaľuje výsledky 14. kola mužov a sólo dorast.
 
B) Disciplinárna komisia
1) Goroľ Milan (1217992) 1. FC Čaklov – vylúčený po 2 ŽK. Podľa 5/a 1 stretnutie v jarnej časti roč. 1013/2014. 
2) Kurec Tomáš (1213118) Družst. Niž. Hrabovec – 4 žltá karta. Podľa 13/5a 1 stretnutie v jarnej časti roč. 2013/2014. + 10,-€.
 
C) Sekretariát ObFZ
V súvislosti s volebnou konferenciou ObFZ, ktorá sa uskutoční 13. decembra o 15.00 hod. v zasadačke MÚ vo Vranove n/T. pripomíname FK v okrese, teda aj MFK Vranov n/T., Hanušovce, Zamutov, Dlhé Klčovo, Sačurov, Čierne n/T., Bystré n/T., Soľ, Nižný Hrušov, Seč. Polianka a Vechec, zaslať do 15.11.2013 na sekretariát ObFZ vyplnený dotazník delegáta a náhradníka príslušného FK. Tlačivo dotazníka je na Web stránke ObFZ v sekcii „na stiahnutie“. Zároveň dávame do pozornosti FK možnosť predkladať volebnej komisií, návrhy na volené funkcie: predsedu ObFZ, predsedu revíznej komisie ObFZ, predsedu disciplinárnej komisie ObFZ a členov výkonného výboru ObFZ. Podrobné pokyny boli zverejnené v ÚS ObFZ č. 13.
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber Zelená Lagúna

ÚRADNÁ SPRÁVA č 17 z 7. novembra 2013

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č 17 z 7. novembra 2013

A) Športovo – technická komisia

1) Schvaľuje výsledky 14. kola mužov a sólo dorast.
 
B) Disciplinárna komisia
1) Goroľ Milan (1217992) 1. FC Čaklov – vylúčený po 2 ŽK. Podľa 5/a 1 stretnutie v jarnej časti roč. 1013/2014. 
2) Kurec Tomáš (1213118) Družst. Niž. Hrabovec – 4 žltá karta. Podľa 13/5a 1 stretnutie v jarnej časti roč. 2013/2014. + 10,-€.
 
C) Sekretariát ObFZ
V súvislosti s volebnou konferenciou ObFZ, ktorá sa uskutoční 13. decembra o 15.00 hod. v zasadačke MÚ vo Vranove n/T. pripomíname FK v okrese, teda aj MFK Vranov n/T., Hanušovce, Zamutov, Dlhé Klčovo, Sačurov, Čierne n/T., Bystré n/T., Soľ, Nižný Hrušov, Seč. Polianka a Vechec, zaslať do 15.11.2013 na sekretariát ObFZ vyplnený dotazník delegáta a náhradníka príslušného FK. Tlačivo dotazníka je na Web stránke ObFZ v sekcii „na stiahnutie“. Zároveň dávame do pozornosti FK možnosť predkladať volebnej komisií, návrhy na volené funkcie: predsedu ObFZ, predsedu revíznej komisie ObFZ, predsedu disciplinárnej komisie ObFZ a členov výkonného výboru ObFZ. Podrobné pokyny boli zverejnené v ÚS ObFZ č. 13.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok