Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Z aktivít Základnej umeleckej školy na Ul. A. Dubčeka

Správy / Školstvo / Z aktivít Základnej umeleckej školy na Ul. A. Dubčeka

V dňoch 28. - 29. mája 2014 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XIII. ročník medzinárodného festivalu akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO.

Zúčastnila sa ho Miriama Takáčová, žiačka 3. ročníka 2. stupňa ZUŠ na ulici A. Dubčeka, ktorá sa v VI. kategórii umiestnila v striebornom pásme. Vďaka patrí aj pani učiteľke Márii Demeterovej, ktorá žiačku pripravila.
 
Dňa 26.5.2014 sa uskutočnil workshop žiakov literárno-dramatického odboru v malej koncertnej sále ZUŠ na ulici A. Dubčeka, ktorého sa zúčastnilo 35 detí vranovských MŠ. Workshop pripravila p. uč. M. Dobranská.
 
Dňa 23.5.2014 v CVČ prezentovali žiaci ZUŠ na ulici A. Dubčeka hudobnú rozprávku „Koza rohatá a jež“, ktorú nacvičili pod vedením PaedDr. M. Šamovej a p. uč. S. Hudákovej. Rozprávku si vypočulo 115 detí MŠ.
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Z aktivít Základnej umeleckej školy na Ul. A. Dubčeka

Správy / Školstvo / Z aktivít Základnej umeleckej školy na Ul. A. Dubčeka

V dňoch 28. - 29. mája 2014 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XIII. ročník medzinárodného festivalu akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO.

Zúčastnila sa ho Miriama Takáčová, žiačka 3. ročníka 2. stupňa ZUŠ na ulici A. Dubčeka, ktorá sa v VI. kategórii umiestnila v striebornom pásme. Vďaka patrí aj pani učiteľke Márii Demeterovej, ktorá žiačku pripravila.
 
Dňa 26.5.2014 sa uskutočnil workshop žiakov literárno-dramatického odboru v malej koncertnej sále ZUŠ na ulici A. Dubčeka, ktorého sa zúčastnilo 35 detí vranovských MŠ. Workshop pripravila p. uč. M. Dobranská.
 
Dňa 23.5.2014 v CVČ prezentovali žiaci ZUŠ na ulici A. Dubčeka hudobnú rozprávku „Koza rohatá a jež“, ktorú nacvičili pod vedením PaedDr. M. Šamovej a p. uč. S. Hudákovej. Rozprávku si vypočulo 115 detí MŠ.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok