Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2013 – 2014

Správy / Ostatné / Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2013 – 2014

Centrum voľného času prispieva k vyhľadávaniu talentovaných detí prostredníctvom koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje pre žiakov základných škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky kolá súťaží sa konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku.

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou na základe poverenia Okresného úradu - odboru školstva v Prešove v tomto školskom roku zorganizovalo 14 obvodových kôl olympiád v období od novembra 2013 do mája 2014 – Technickú olympiádu, Olympiádu zo slovenského jazyka, Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Matematickú olympiádu, Geografickú olympiádu, Chemickú olympiádu, Biologickú olympiádu, Fyzikálnu olympiádu a Pytagoriádu spolu v 32 kategóriách. Olympiáda v nemeckom jazyku pre nízky počet súťažiacich bola priradená k prešovskému obvodu.
 
Vedomostných súťaží v školskom roku 2013 - 2014 sa spolu zúčastnilo 527 žiakov zo 16 plnooganizovaných škôl, 1 osemročného gymnázia a 7 malotriednych ZŠ v obvode Vranov nad Topľou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 3 súťažiacich. Priemerná úspešnosť žiakov bola 49,5 %, najvyššia úspešnosť sa dosiahla u biologických olympiád kat. C, D, chemickej olympiády, dejepisnej olympiády a geografickej olympiády.
 
Slávnostné vyhodnotenie olympiád za účasti primátora mesta Ing. Jána Ragana, prednostu mesta Mgr. Andreja Krišandu, riaditeľov škôl na území mesta, predsedov odborných komisií školských súťaží, členov Školskej rady pri CVČ, učiteľov a ocenených žiakov sa uskutočnilo 5. 6. 2014 v CVČ. K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan a ktorý sa poďakoval súťažiacim za úspešnú reprezentáciu, učiteľom za prípravu žiakov a komisii za trpezlivosť pri oprave a hodnotení úloh.
 
79 súťažiacich prevzalo 108 diplomov a ocenení z rúk primátora mesta Ing. Jána Ragana a Ing. Anny Marcinčinovej riaditeľky CVČ. Ceny do súťaže venoval OÚ - OŠ v Prešove.
 
Súťažiaci Biologickej olympiády kat. E odbor botanika Samuel Našta a Michal Pancák odbor zoológia obidvaja zo ZŠ Lúčna, ktorých pripravovala Mgr. Monika Gumanová obsadili prvé miesta na krajskom kole a postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude 17.6.2014 v Bratislave.
 
K spestreniu slávnosti prispeli členovia záujmových krúžkov hudobného klubu CVČ pod vedením Bc. Mariána Sobotu.
 
Oceneným žiakom a učiteľom želáme do ďalšej tvorivej práce veľa úspechov.
Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2013 – 2014

Správy / Ostatné / Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2013 – 2014

Centrum voľného času prispieva k vyhľadávaniu talentovaných detí prostredníctvom koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje pre žiakov základných škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky kolá súťaží sa konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku.

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou na základe poverenia Okresného úradu - odboru školstva v Prešove v tomto školskom roku zorganizovalo 14 obvodových kôl olympiád v období od novembra 2013 do mája 2014 – Technickú olympiádu, Olympiádu zo slovenského jazyka, Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Matematickú olympiádu, Geografickú olympiádu, Chemickú olympiádu, Biologickú olympiádu, Fyzikálnu olympiádu a Pytagoriádu spolu v 32 kategóriách. Olympiáda v nemeckom jazyku pre nízky počet súťažiacich bola priradená k prešovskému obvodu.
 
Vedomostných súťaží v školskom roku 2013 - 2014 sa spolu zúčastnilo 527 žiakov zo 16 plnooganizovaných škôl, 1 osemročného gymnázia a 7 malotriednych ZŠ v obvode Vranov nad Topľou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 3 súťažiacich. Priemerná úspešnosť žiakov bola 49,5 %, najvyššia úspešnosť sa dosiahla u biologických olympiád kat. C, D, chemickej olympiády, dejepisnej olympiády a geografickej olympiády.
 
Slávnostné vyhodnotenie olympiád za účasti primátora mesta Ing. Jána Ragana, prednostu mesta Mgr. Andreja Krišandu, riaditeľov škôl na území mesta, predsedov odborných komisií školských súťaží, členov Školskej rady pri CVČ, učiteľov a ocenených žiakov sa uskutočnilo 5. 6. 2014 v CVČ. K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan a ktorý sa poďakoval súťažiacim za úspešnú reprezentáciu, učiteľom za prípravu žiakov a komisii za trpezlivosť pri oprave a hodnotení úloh.
 
79 súťažiacich prevzalo 108 diplomov a ocenení z rúk primátora mesta Ing. Jána Ragana a Ing. Anny Marcinčinovej riaditeľky CVČ. Ceny do súťaže venoval OÚ - OŠ v Prešove.
 
Súťažiaci Biologickej olympiády kat. E odbor botanika Samuel Našta a Michal Pancák odbor zoológia obidvaja zo ZŠ Lúčna, ktorých pripravovala Mgr. Monika Gumanová obsadili prvé miesta na krajskom kole a postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude 17.6.2014 v Bratislave.
 
K spestreniu slávnosti prispeli členovia záujmových krúžkov hudobného klubu CVČ pod vedením Bc. Mariána Sobotu.
 
Oceneným žiakom a učiteľom želáme do ďalšej tvorivej práce veľa úspechov.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok