Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

CYRIL DAXNER - hrdina a národovec!

Správy / Ostatné / CYRIL DAXNER - hrdina a národovec!

Dňa 20. júla 2014 uplynie 110. výročie narodenia Dr. Cyrila Daxnera - významnej osobnosti mesta Vranov nad Topľou, ale aj slovenských národných dejín. Cyril Daxner zomrel v mladom veku štyridsiatich rokov, no jeho život bol bohatý na udalosti a odvážne činy. Málokto z Vranovčanov vie, že tento muž, ktorý má odhalenú pamätnú tabuľu v centre mesta, sa ako slovenský dôstojník stal hrdinom MALEJ VOJNY v nasadení proti horthyovskému Maďarsku z marca 1939, súčasne bol organizátorom Slovenského národného povstania, predstaviteľom občianskeho odboja, politikom, advokátom a v neposlednom rade presvedčeným kresťanom. Treba zdôrazniť, že Dr. Cyril Daxner je vnukom Štefana Marka Daxnera - zakladateľa Matice slovenskej, známeho národovca, spolupracovníka Ľudovíta Štúra a ideológa národného hnutia v 19. storočí. 

Daxnerovský rod bol plný známych osobnosti, pričom ďalší Ivan Daxner (2.2.1860 – 28.12.1935) má významnú účasť pri založení Česko-slovenskej republiky v roku 1918. Práve Ivan Daxner bol aj otcom „nášho vranovského“ C. Daxnera. Mladý Cyril kráčal v šľapajach svojich slávnych predkov a aktívne organizoval počas druhej svetovej vojny občiansky odboj proti vtedajšiemu nemeckému nacizmu a nastupujúcemu pangermanizmu. Zaujímavosťou je, že v rámci spoločenského života bol aj zakladateľom rybárskeho zväzu v našom meste. Široko rozvetvená odbojová činnosť bola ukončená na základe zrady, keď bol odhalený a zatknutý Ústredňou štátnej bezpečnosti a Gestapom, neskôr prevezený do koncentračného tábora smrti Mauthausen v Nemecku. Zomrel iba niekoľko dní po druhej svetovej vojne dňa 7. júna 1945 v Bratislave na následky zničeného zdravia po mučení v koncentračnom tábore, pričom do posledných chvíľ sa ho snažil zachrániť jeho bratranec a slovenský spisovateľ Janko Jesenského.
 
 V tomto roku si súčasne pripomenieme aj 165. výročie obsadenia mesta Vranov nad Topľou zástupcami prvej SNR v roku 1849, čo súvisí priamo s jeho starým otcom Štefanom Markom Daxnerom (28.12.1822 - 11.04.1891). Ďalšou neznámou skutočnosťou totiž je, že naše mesto bolo najvýchodnejší bod obsadený slovenskými hurbanovskými dobrovoľníkmi počas revolúcie 1848 až 1849 po úspešných bojoch s maďarskými honvédmi pri Branisku. Jednotky Hurbanovcov sa pod vedením kapitána Karola Bôrika, taktiež národovca a evanjelika, prebojovali do Vranova, pričom medzi Hanušovcami a našim mestom sa k povstaniu prihlásilo viac než dvesto slovenských roľníkov z Horného Zemplína. 
 
 Podujatie pod názvom „Hrdina a národovec“ venované 110. výročiu narodenia tejto významnej osobnosti a 165. výročiu príchodu slovenských dobrovoľníkov do Vranova, je organizované Cirkevným zborom Evanjelickej cirkví a. v. vo Vranove nad Topľou, Maticou slovenskou – MLADOU MATICOU a Mestom Vranov n. T. 
 
Program je dvojdňový a začína sa 19. júla 2014 (sobota) o 17.00 hod. historickým seminárom a prednáškami v zasadačke Mestského úradu, ktoré sú venované Dr. C. Daxnerovi a rodu Daxnerovcov, zároveň aj téme obsadenia mesta Vranov nad Topľou slovenskými dobrovoľníkmi v roku 1849, čo bolo najvýchodnejšie mesto, kde došli zástupcovia prvej historickej SNR a slovenských dobrovoľníkov. 
 
Neskôr sa v ten istý deň v centre mesta pred AOC o 19,30 hod. uskutoční scénka KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE z Trnavy, ktorý nám priblížia vojenské reálie SNP a vtedajšej doby.
 
Na druhý deň 20. júla 2014 o 9.30 hod. (nedeľa) sú Slávnostné služby Božie v Chráme Ducha Svätého, neskôr podujatie pokračuje príhovormi hostí a dramatickou scénkou MLADEJ MATICE zo života Daxnerovcov a položením vencov pri bustách Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa, pri pamätnej tabuli Dr. Cyrila Daxnera.
 
Organizátormi akcie sú Matica slovenská - Mladá Matica vo Vranove nad Topľou, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Vranov nad Topľou a Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. 
 
V rámci hostí prídu zástupcovia Slovenského historického ústavu MS, historici z Košíc, účasť prisľúbil aj zástupca Generálneho štábu OS SR spolu s čestnou strážou, členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko z Trnavy v historických uniformách.

CYRIL DAXNER - hrdina a národovec!

Správy / Ostatné / CYRIL DAXNER - hrdina a národovec!

Dňa 20. júla 2014 uplynie 110. výročie narodenia Dr. Cyrila Daxnera - významnej osobnosti mesta Vranov nad Topľou, ale aj slovenských národných dejín. Cyril Daxner zomrel v mladom veku štyridsiatich rokov, no jeho život bol bohatý na udalosti a odvážne činy. Málokto z Vranovčanov vie, že tento muž, ktorý má odhalenú pamätnú tabuľu v centre mesta, sa ako slovenský dôstojník stal hrdinom MALEJ VOJNY v nasadení proti horthyovskému Maďarsku z marca 1939, súčasne bol organizátorom Slovenského národného povstania, predstaviteľom občianskeho odboja, politikom, advokátom a v neposlednom rade presvedčeným kresťanom. Treba zdôrazniť, že Dr. Cyril Daxner je vnukom Štefana Marka Daxnera - zakladateľa Matice slovenskej, známeho národovca, spolupracovníka Ľudovíta Štúra a ideológa národného hnutia v 19. storočí. 

Daxnerovský rod bol plný známych osobnosti, pričom ďalší Ivan Daxner (2.2.1860 – 28.12.1935) má významnú účasť pri založení Česko-slovenskej republiky v roku 1918. Práve Ivan Daxner bol aj otcom „nášho vranovského“ C. Daxnera. Mladý Cyril kráčal v šľapajach svojich slávnych predkov a aktívne organizoval počas druhej svetovej vojny občiansky odboj proti vtedajšiemu nemeckému nacizmu a nastupujúcemu pangermanizmu. Zaujímavosťou je, že v rámci spoločenského života bol aj zakladateľom rybárskeho zväzu v našom meste. Široko rozvetvená odbojová činnosť bola ukončená na základe zrady, keď bol odhalený a zatknutý Ústredňou štátnej bezpečnosti a Gestapom, neskôr prevezený do koncentračného tábora smrti Mauthausen v Nemecku. Zomrel iba niekoľko dní po druhej svetovej vojne dňa 7. júna 1945 v Bratislave na následky zničeného zdravia po mučení v koncentračnom tábore, pričom do posledných chvíľ sa ho snažil zachrániť jeho bratranec a slovenský spisovateľ Janko Jesenského.
 
 V tomto roku si súčasne pripomenieme aj 165. výročie obsadenia mesta Vranov nad Topľou zástupcami prvej SNR v roku 1849, čo súvisí priamo s jeho starým otcom Štefanom Markom Daxnerom (28.12.1822 - 11.04.1891). Ďalšou neznámou skutočnosťou totiž je, že naše mesto bolo najvýchodnejší bod obsadený slovenskými hurbanovskými dobrovoľníkmi počas revolúcie 1848 až 1849 po úspešných bojoch s maďarskými honvédmi pri Branisku. Jednotky Hurbanovcov sa pod vedením kapitána Karola Bôrika, taktiež národovca a evanjelika, prebojovali do Vranova, pričom medzi Hanušovcami a našim mestom sa k povstaniu prihlásilo viac než dvesto slovenských roľníkov z Horného Zemplína. 
 
 Podujatie pod názvom „Hrdina a národovec“ venované 110. výročiu narodenia tejto významnej osobnosti a 165. výročiu príchodu slovenských dobrovoľníkov do Vranova, je organizované Cirkevným zborom Evanjelickej cirkví a. v. vo Vranove nad Topľou, Maticou slovenskou – MLADOU MATICOU a Mestom Vranov n. T. 
 
Program je dvojdňový a začína sa 19. júla 2014 (sobota) o 17.00 hod. historickým seminárom a prednáškami v zasadačke Mestského úradu, ktoré sú venované Dr. C. Daxnerovi a rodu Daxnerovcov, zároveň aj téme obsadenia mesta Vranov nad Topľou slovenskými dobrovoľníkmi v roku 1849, čo bolo najvýchodnejšie mesto, kde došli zástupcovia prvej historickej SNR a slovenských dobrovoľníkov. 
 
Neskôr sa v ten istý deň v centre mesta pred AOC o 19,30 hod. uskutoční scénka KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE z Trnavy, ktorý nám priblížia vojenské reálie SNP a vtedajšej doby.
 
Na druhý deň 20. júla 2014 o 9.30 hod. (nedeľa) sú Slávnostné služby Božie v Chráme Ducha Svätého, neskôr podujatie pokračuje príhovormi hostí a dramatickou scénkou MLADEJ MATICE zo života Daxnerovcov a položením vencov pri bustách Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa, pri pamätnej tabuli Dr. Cyrila Daxnera.
 
Organizátormi akcie sú Matica slovenská - Mladá Matica vo Vranove nad Topľou, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Vranov nad Topľou a Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. 
 
V rámci hostí prídu zástupcovia Slovenského historického ústavu MS, historici z Košíc, účasť prisľúbil aj zástupca Generálneho štábu OS SR spolu s čestnou strážou, členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko z Trnavy v historických uniformách.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok