Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Kultúra / Ostatné / Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Vranovský parlament mládeže ponúka formu participácie, teda spoluúčasti mladých ľudí na živote v meste. Pozostáva z rôznych aktívnych a ochotných mladých ľudí. Dostať sa doň môže každý mladý človek, ktorý má prechodné alebo trvalé bydlisko v tomto okrese. Vo VPM by mali byť zástupcovia základných a stredných škôl sídliacich na území mesta, a rôznych mládežníckych organizácií rôzneho záujmu. Parlament má presadzovať záujmy všetkých mladých ľudí, ideálne je, keď ich predĺžené ruky aj v ňom pracujú a aktivizujú tým ďalších. Týmto spôsobom môže vzniknúť komplexný obraz potrieb a riešení.

Vranovský parlament mládeže by mal dokázať komplexne vyjadriť svoj názor k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti života mladých ľudí. Rovesníci by mali medzi sebou diskutovať o ich potrebách a problémoch a na základe širšej diskusie následne navrhovať riešenia.

Kontaktovať nás môžete veľmi jednoducho, sídlime v Mestskom dome kultúry. Najistejšia možnosť však je nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@vpmvt.sk, ktorý kontrolujeme denne. Máme taktiež vlastnú facebookovú stránku a webovú stránku www.VPMVT.sk, kde môžete nájsť niektoré naše aktivity. Často pomáhame pri rôznych akciách ako napríklad Vyčistime si brehy Domaše, Poupratujme si Vranov, Zbierka pre Antižihadielko, Slaňaki Cup, Kid Race a mnohé iné. Medzi naše vlastné aktivity patrí napríklad akcia Hraj sa s nami, Noc v MsDK, Stretnutia s predstaviteľmi mesta a podobne. V neposlednom rade sa snažíme aj vzdelávať mládež rôznorodými školeniami a besedami - Coffe to go!, Aktivizácia mládeže vo Vranove nad Topľou, Seminár pre žiacke školské rady, Za jedno lano, Mladý aktívny človek a iné. Medzi naše najbližšie hlavné ciele patrí získanie finančných prostriedkov pre stabilizáciu parlamentu v našom meste, zabezpečenie aktívnej spolupráce s predstaviteľmi mesta, zbieranie a následné analyzovanie potrieb mladých ľudí v meste.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Kultúra / Ostatné / Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Vranovský parlament mládeže ponúka možnosť sebarealizácie aj novým členom

Vranovský parlament mládeže ponúka formu participácie, teda spoluúčasti mladých ľudí na živote v meste. Pozostáva z rôznych aktívnych a ochotných mladých ľudí. Dostať sa doň môže každý mladý človek, ktorý má prechodné alebo trvalé bydlisko v tomto okrese. Vo VPM by mali byť zástupcovia základných a stredných škôl sídliacich na území mesta, a rôznych mládežníckych organizácií rôzneho záujmu. Parlament má presadzovať záujmy všetkých mladých ľudí, ideálne je, keď ich predĺžené ruky aj v ňom pracujú a aktivizujú tým ďalších. Týmto spôsobom môže vzniknúť komplexný obraz potrieb a riešení.

Vranovský parlament mládeže by mal dokázať komplexne vyjadriť svoj názor k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti života mladých ľudí. Rovesníci by mali medzi sebou diskutovať o ich potrebách a problémoch a na základe širšej diskusie následne navrhovať riešenia.

Kontaktovať nás môžete veľmi jednoducho, sídlime v Mestskom dome kultúry. Najistejšia možnosť však je nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@vpmvt.sk, ktorý kontrolujeme denne. Máme taktiež vlastnú facebookovú stránku a webovú stránku www.VPMVT.sk, kde môžete nájsť niektoré naše aktivity. Často pomáhame pri rôznych akciách ako napríklad Vyčistime si brehy Domaše, Poupratujme si Vranov, Zbierka pre Antižihadielko, Slaňaki Cup, Kid Race a mnohé iné. Medzi naše vlastné aktivity patrí napríklad akcia Hraj sa s nami, Noc v MsDK, Stretnutia s predstaviteľmi mesta a podobne. V neposlednom rade sa snažíme aj vzdelávať mládež rôznorodými školeniami a besedami - Coffe to go!, Aktivizácia mládeže vo Vranove nad Topľou, Seminár pre žiacke školské rady, Za jedno lano, Mladý aktívny človek a iné. Medzi naše najbližšie hlavné ciele patrí získanie finančných prostriedkov pre stabilizáciu parlamentu v našom meste, zabezpečenie aktívnej spolupráce s predstaviteľmi mesta, zbieranie a následné analyzovanie potrieb mladých ľudí v meste.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok