vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove n.T. ponúka deviatakom základných škôl nový študijný odbor - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. O tomto odbore, ale aj ďalších perspektívach tejto školy sme sa porozprávali s jej riaditeľom Igorom Šestákom.

* Pán riaditeľ, prečo práve tento odbor a prečo práve v tomto čase?
- Odpoveď je jednoduchá – chceme ísť s dobou - ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá nezaostáva za moderným vývojom. Zbytočné by bolo pripraviť absolventov pre prax tak, že by nevedeli obsluhovať, nastavovať a programovať nové technologické zariadenia a linky, keď nimi disponuje väčšina firiem. Reagujeme tak na požiadavku súčasných zamestnávateľov v našom regióne, ale aj potenciálnych investorov do priemyselného parku. Moderné technológie – predovšetkým číslicovo riadené CNC sú už bežnými technologickými zariadeniami v mnohých podnikateľských subjektoch. Čo však bytostne v týchto firmách chýba je kvalifikovaný odborník, ktorý týmto zariadeniam rozumie, operácie vie naprogramovať, a strojné zariadenie obsluhovať. Dnešná obsluha takéhoto stroja už nie je robotník v zafúľaných montérkach, s čierne zaolejovanými rukami až po lakte. Je to už v moderných a čistých podmienkach obsluhujúci operátor, obsluhujúci počítač, so schopnosťou zasiahnuť a preprogramovať zariadenie pružne podľa výrobnej situácie, alebo požiadavky.
* Ale aby vaši študenti vedeli na týchto strojných zariadeniach pracovať musia byť s nimi v častom kontakte. Zďaleka to nie sú lacné zariadenia. Máte takéto stroje vo vašej škole?
- Aj keď jednu malú školskú CNC frézu máme už dávnejšie v školských dielňach, je určená pre drevárske profesie a je iba malým cvičným zariadením. Chceme však výrazne posilniť predovšetkým strojárske odbory, pretože práve po takých absolventoch je najväčší dopyt. A to nielen v našom regióne, ale na celom Slovensku, ale aj krajinách Európskej únie. Preto sme aktívne vstúpili do prípravy zámeru a samotného projektu v práve prebiehajúcej výzve Regionálneho operačného programu. Ak budeme úspešní, tak by nám mali v dielňach pribudnúť dve veľké výrobne CNC frézy, dva výrobné CNC sústruhy, a kompletná obnova celého strojového parku na obrábanie kovov. Okrem toho vzniknú nové učebne so šiestimi menšími CNC školskými sústruhmi a frézami, učebňa so simulátorom zvárania a učebňa s väčšou laserovou gravírkou. Zaujímavým by malo byť nové laboratórium mechatroniky s desiatimi modulovými stavebnicami a ešte jedna nová multimediálna poslucháreň.
* To je ale zatiaľ len perspektíva najbližšieho roku, dvoch...
- Áno, a verím, že budeme úspešní a že sa to do posledného detailu naplní. Aj preto otvárame tento nový študijný program. Prvé dva roky sa však musia študenti oboznámiť aj s klasickými spôsobmi ručného aj strojného obrábania kovov, na čo sú vytvorené podmienky už teraz. Teoretickú prípravu už však absolvujú v príslušných predmetoch už od začiatku štúdia. Máme s tým skúsenosti – naši učitelia už vyučovali v kurze obsluhy CNC strojov a zariadení zhruba pred rokom, kedy školili skupinu dospelých zamestnancov pre konkrétneho zamestnávateľa. Aj teraz prebiehajú na objednávku dva kurzy – jeden so zameraním na izometriu pre zamestnávateľov z Košíc a jeden pre strojárke technológie. No a naši študenti už v treťom a štvrtom ročníku budú môcť už pracovať na najmodernejších CNC zariadeniach aj priamo u nás v dielňach. Budú mať tak obrovský náskok a veľkú výhodu pred absolventmi iných škôl, pri uplatnení sa v strojárskych firmách. Už dnes rokujeme so zástupcami investorov, ktorí smerujú do nášho priemyselného parku. Už dopredu chcú nadviazať spoluprácu s našou školou, pretože si uvedomujú, že kvalifikovaných odborníkov na trhu práce je veľmi málo. A tak im budú ponúkať nielen istú prácu, ale aj adekvátne finančné ohodnotenie.
* Takže teória aj prax vo vašej škole bude kopírovať súčasné trendy?
- Áno, snažíme sa o to. A nielen v tomto novom študijnom odbore. Aj súčasné odbory si vyžadujú inovácie. Najrýchlejšie „starne“ výpočtová technika, preto postupne inovujeme. Aj v minulom týždni nám pomohla jedna organizácia z Košíc, ktorá potrebuje veľmi výkonné počítače a pri obnove svojich počítačov nám bezplatne darovala 20 súčasne používaných počítačov. Nie sú to však nejaké „staré nevýkonné šunky“, ale ešte stále špičkové počítače. Každému študentovi odboru „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ nedávno nezisková organizácia darovala osobné tablety pre zlepšenie prípravy na štúdium. A tak isto budú čakať kvalitné tablety aj pre každého študenta nového študijného odboru „Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“. A nielen to. Absolvent bude po úspešnom štúdiu majiteľom nielen súčasne maturitného vysvedčenia aj výučného listu, ale aj Zváračského preukazu, ktorý získa v našej vlastnej Zváračskej škole. A to už bude naozaj veľký predpoklad úspešného uplatnenia sa na pracovnom trhu. Zároveň však aj s možnosťou študovať na vysokej škole. Šanca je teda pre kvalitné vzdelanie veľká, len ju treba pevne chytiť do rúk.

Platená reklama

Kadernícky salón Janka
Hobby centrum
Svet zdravia
MS Group
Peter Pcolinsky
Zelená Lagúna
GRAND STUDIO, s.r.o. - reklamná, produkčná a umelecká spoločnosť
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum