vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Lúčiaci sa o. M. Kunder: Snažil som sa o to, aby ste boli hrdí, že ste veriaci ľudia

Lúčiaci sa o. M. Kunder: Snažil som sa o to, aby ste boli hrdí, že ste veriaci ľudia

Otec Marek Kunder sa po pätnástich rokoch lúčil so svojou službou v rímsko-katolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné. Dopoludnia mu tlieskalo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou, podvečer mu tlieskali na svätej omši veriaci z celého mesta a okolia...

Rímsko-katolícka farnosť Vranov nad Topľou Čemerné vznikla v roku 2002 a pri jej formovaní stál od prvých dní otec Marek Kunder. Po pätnástich rokoch sa jeho misia končí, pretože si ho za jedného z najbližších spolupracovníkov vybral košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Jeho úlohou bude pripravovať budúcich kňazov pred nástupom do seminára.

Marek Kunder mal, podľa jeho slov, vždy rád výzvy a formovanie novej farnosti ňou jednoznačne bolo, preto sa okamžite pustil do práce. Keďže mnohí Čemerňančania v tom čase navštevovali omše v meste, jeho prvým prianím bolo vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí získajú k novej farnosti pevné puto založené na spoločných hodnotách. Nevybral sa však cestou cirkevnej autority, ale snažil sa veriacim v Čemernom porozumieť. „Keď má vzniknúť nová farnosť, musí vzniknúť aj nové spoločenstvo. Na začiatku som si pripadal ako centrum voľného času (úsmev). Výlety, akcie, tancovačky, bály, diskotéky, tábory... Toto všetko malo veľký význam pri utváraní spoločenstva, aby si ľudia v Čemernom našli k sebe cestu a ďalej po nej kráčali spolu,“ vysvetľoval Marek Kunder.

Keď už mal postavené „základy“, pokračoval ďalej a svoju energiu sústredil na duchovný rast veriacich, čo znamenalo, že dôraz viac kládol na misie, duchovné obnovy, duchovné rozhovory... „Uvedomil som si, že moja úloha je iná a začal som sa viac orientovať na vnútro človeka. Čemerné už teda nebolo ako centrum voľného času,“ dodal s úsmevom M. Kunder.

Ďalšia výzva prišla s výstavbou fary a kostola, ktorý v Čemernom zasvätili fatimskej panne Márii. Pri tejto spomienke sa dojatý otec Marek prvýkrát na chvíľu nezmohol na slovo a veriaci toto ticho prerušili po pár sekundách úprimným potleskom... „Som veľmi rád, že o patrónovi kostola ste rozhodli vy, nie ja ako farár, ale vy,“ pripomenul s vďakou v hlase M. Kunder.

Vybudovanie kostola v Čemernom bolo dôležitým medzníkom v modernej histórii tejto miestnej časti, pretože spojil miestnu komunitu a ešte viac posilnil celé spoločenstvo pri spoločných aktivitách ako pečenie vianočných oplátok, veľkonočných baránkov, šití srdiečok..., ktorých predaj tiež pomohol pri vykrytí nákladov spojených s výstavbou. „Dôležité pre mňa bolo, že sa ľudia dokážu dať dokopy a aj napriek ohováračkám, ktoré častokrát pri pečeniach boli, a aj o nich viem (úsmev), to však medzi vami fungovalo. Najväčšou devízou Čemerného teda nie sú stavby alebo peniaze, ale ľudia, ktorí tu žijú,“ pripomenul M. Kunder.

Pri svojej rozlúčke zaprial otec Marek všetkým vieru, múdrosť a lásku. Jeho posolstvo je podstatne hlbšie, pretože súčasný svet potrebuje vizionárov, ktorí volajú po pokore, porozumení a úcte. „Snažil som sa o to, aby ste boli hrdí, že ste veriaci ľudia a zároveň, aby ste neboli zakríknutými veriacimi. Na to, že sme kresťania by sme mali byť hrdí kvôli tomu, lebo naša kresťanská kultúra buduje slobodu, rovnosť medzi mužom a ženou, mier... Na záver by som vás chcel poprosiť, aby ste prijali nového pána farára, lebo nič sa nemení. Boh je stále ten istý! Som šťastný, že som tu mohol byť s vami,“ s dojatím v hlase sa rozlúčil M. Kunder.

Keďže odkaz otca Mareka prekročil hranice cirkevného spoločenstva, vo štvrtok dopoludnia sa mu za jeho prácu poďakovali primátor Ján Ragan a poslanci mestského zastupiteľstva. Aj pri tejto príležitosti charizmatický duchovný nehovoril o sebe, ani o materiálnych hodnotách, ktoré zanecháva v Čemernom, ale o ľuďoch. „Pätnásť rokov som mal možnosť zisťovať, že gro celej práce stojí na ľuďoch, ktorí sa rozhodli darovať niečo zo svojho života. Aj z tohto miesta sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli a podporovali nás. Nech vás Boh požehná tam, kde to najviac uzná za vhodné,“ uviedol pred mestským zastupiteľstvom M. Kunder.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum