vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Akčný plán pre okres Vranov nad Topľou s prvými schválenými projektmi

Akčný plán pre okres Vranov nad Topľou s prvými schválenými projektmi

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Podpora pozostáva z regionálneho príspevku na obdobie 2016-2020 (4,9 milióna eur), štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávy (32 mil. eur) a súkromných zdrojov (42 mil. eur). O tejto vízii Vlády SR sme informovali po jej zasadnutí vo Vranove nad Topľou pred rokom, 30. augusta. Premiér Robert Fico vtedy na tlačovej konferencii zdôraznil, že Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov zavádza prostredníctvom Akčných plánov systémové opatrenia na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti.

Podľa Úradu vlády SR sa dá práve prebiehajúci rok 2017 považovať za obdobie, v ktorom sa začali naplno rozbiehať rôzne podporné aj podnikateľské aktivity, postupne prinášajúce pracovné miesta. Ako nás informovali z tlačového a informačného odboru úradu, splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy predkladá vláde informáciu o stave plnenia vždy dvoch akčných plánov pre podporu najmenej rozvinutých okresov priebežne v dvojtýždňových intervaloch, čo svedčí o veľkom záujme vlády SR na riešení tejto problematiky. „Pozitíva doterajšieho plnenia akčných plánov sú nielen vo finančnej podpore, ale aj v tom, že sa v regiónoch vytvorili tímy ľudí s nápadmi, inováciami a potenciálom ich realizovať. K zintenzívneniu plnenia akčných plánov prispievajú aj nové výzvy,“ uvádza sa v stanovisku. V tejto súvislosti dodáme, že najnovšiu z nich vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré na podporu mikro, malých a stredných podnikov vyčlenilo 50 miliónov eur. K znižovaniu miery nezamestnanosti v NRO výrazne prispieva aj projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny „Cesta na trh práce“, pre ktorý bolo vyčlenených celkovo vyše 49,5 mil. eur. Koncom augusta 2017 vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, v ktorej je na podporu určených viac ako 1 110 000 eur. V blízkej budúcnosti vyhlási špeciálnu výzvu pre najmenej rozvinuté okresy Ministerstvo životného prostredia SR, v rámci ktorej sa predpokladá podpora NRO vo výške 25 miliónov eur.

V roku 2017 boli podpísané zmluvy pre okres Vranov nad Topľou v celkovej výške 569 000 eur, pričom regionálny príspevok je určený na výstavbu základnej školy v obci Kamenná Poruba v celkovej výške 250 000 eur, rekonštrukciu mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce a rekonštrukciu mosta cez rieku Ondava medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo v celkovej výške 159 600 eur, nákup vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu a traktorového návesu v obecnom podniku Bystré v celkovej výške 140 000 eur, spracovanie strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v celkovej výške 20 000 eur. „Vzniklo tiež Centrum podpory regionálneho rozvoja ako oddelenie projektovej podpory mesta Vranov nad Topľou, ako výkonný orgán pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít – projektov Akčného plánu. Centrum v súčasnosti pracuje na aktualizácii akčného plánu, spolu s žiadateľmi prepracováva podané žiadosti na regionálne centrá vzdelávania,“ informovali z Úradu vlády SR.  

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci čerpania EŠIF v rôznych operačných programoch:
* BUKÓZA INVEST spol. s r. o. - Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru): 11 740 890 €.
* Občianske združenie Miniregion 21 - Podpora zamestnanosti obcí mikroregiónu Hanušovce nad Topľou: - 78 889,71 €.
* Obec Vyšný Žipov - Vyšný Žipov - Zberný dvor: 268 351,16 €.
* Obec Bystré - Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré: 89 316,1 €.
* Obec Sačurov - Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO: 196 016,54 €.
* BUKOCEL, a.s. - Zvýšenie efektivity výrobných procesov využitím inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie: 3 192 623 €.
* Slovanet, a. s - Poskytovanie inovatívneho produktu univerzálnej platformy pre distribúciu služieb Internetu vecí (IoT – Internet of Things) a Multimediálnych služieb cez Internet: 2 265 225,61 €.
* Obec Malá Domaša - Komunitné centrum v obci Malá Domaša: 304 538,65 €.
* Obec Jastrabie nad Topľou - Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou: 170 383,72 €.
* Obec Čaklov - Komunitné centrum v obci Čaklov: 303 606,7 €.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum