Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Správy / Školstvo / Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Žiaci Základnej školy Lúčna mali počas otvorenia nového školského roka o jeden dôvod na radosť viac. Zrekonštruovaný priestor pred ZŠ s viacerými inovatívnymi prvkami otvoril nový pohľad na architektúru, a to nielen v okolí škôl.

Priestor pred ZŠ Lúčna sa počas letných prázdnin zmenil na nepoznanie. Jeho dominantou je zeleň, ktorá pôvodný architektonický zámer v prvom rade moderným prístupom k téme zjemnila a zároveň výrazným spôsobom zatraktívnila. Riaditeľa Blažena Matisová v tejto súvislosti vyzdvihla očakávanie, že celkové prostredie v kombinácii s prístupom pedagógov bude žiakov ešte viac inšpirovať. „Vždy keď k nám prichádzal priateľ školy pán Obický, hovoril o vstupe a jeho úprave, preto sme rozmýšľali, akým spôsobom to urobiť a výsledok dnes všetci vidíme. Pre nás je to ďalšia výzva, pretože žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí, ktoré ho bude vždy motivovať k zaujímavým myšlienkam a nápadom,“ uviedla riaditeľka ZŠ Lúčna Blažena Matisová.

V prípade ZŠ Lúčna neostane iba pri upravenom priestore pred školou, ale výzva vo vzťahu k umeleckej gramotnosti žiakov sa premietne do výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože škola chce popri športových triedach a triedach pre talentovaných a nadaných žiakov venovať viac priestoru i umeniu. „Každý mesiac budeme robiť výstavy z prác našich žiakov inšpirovaných najznámejšími slovenskými maliarmi, ktorých by mali mladí ľudia v rámci všeobecného rozhľadu poznať, čím chceme i takýmto spôsobom eliminovať nedostatky, ktoré majú žiaci, ale často aj dospelí, v umení a estetike,“ vysvetľovala B. Matisová.

Na jej slová nadviazala autorka architektonického návrhu zázemia pred ZŠ Lúčna Zuzana Dolobáčová. Motiváciou pre ňu bolo vytvoriť vizualizáciu, ktorá by zaujala verejnosť v širšom kontexte, no vzápätí zdôraznila, že na prvé miesto kládla zámer, ako zladiť priestor s detským a školským svetom. „Deti v škole trávia nielen čas, ale prežívajú v nej i svoje príbehy a práve tomu sme chceli tento priestor prispôsobiť. Z toho dôvodu sme si dávali záležať na tom, aby tu bolo čo najviac zelene, preto sme vymysleli prvok so zatrávnenými kopčekmi, plus sme nechali vysadiť listnaté stromy, ktoré budú v priebehu roka meniť svoju farebnosť, čo bude tiež pôsobiť zaujímavo. Chceli sme teda, aby tento priestor mal esteticky vyšší štandard, preto verím, že Vranov osloví,“ dodala s úsmevom Zuzana Dolobáčová.

Vranovská radnica investovala do rekonštrukcie priestoru pred ZŠ Lúčna 55 tis. eur. Primátor Ján Ragan ocenil fakt, že škola, ktorá už dnes vzorne reprezentuje mesto Vranov nad Topľou po celom Slovensku, i za jeho hranicami, získa na ďalšom kredite. „Rodičia dávajú deti vždy radi do škôl, ktoré sú moderné a upravené, preto verím, že aj žiaci a učitelia budú na svoju ZŠ hrdí. Prostredie pred školou pôsobí naozaj zaujímavo a kreatívne, čo je základný predpoklad k tomu, aby sme i takýmto spôsobom vytvorili pre žiakov pohodu, ktorú budú môcť ďalej rozvíjať,“ zdôraznil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Správy / Školstvo / Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová: Žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí

Žiaci Základnej školy Lúčna mali počas otvorenia nového školského roka o jeden dôvod na radosť viac. Zrekonštruovaný priestor pred ZŠ s viacerými inovatívnymi prvkami otvoril nový pohľad na architektúru, a to nielen v okolí škôl.

Priestor pred ZŠ Lúčna sa počas letných prázdnin zmenil na nepoznanie. Jeho dominantou je zeleň, ktorá pôvodný architektonický zámer v prvom rade moderným prístupom k téme zjemnila a zároveň výrazným spôsobom zatraktívnila. Riaditeľa Blažena Matisová v tejto súvislosti vyzdvihla očakávanie, že celkové prostredie v kombinácii s prístupom pedagógov bude žiakov ešte viac inšpirovať. „Vždy keď k nám prichádzal priateľ školy pán Obický, hovoril o vstupe a jeho úprave, preto sme rozmýšľali, akým spôsobom to urobiť a výsledok dnes všetci vidíme. Pre nás je to ďalšia výzva, pretože žiak by sa mal vzdelávať v kreatívnom prostredí, ktoré ho bude vždy motivovať k zaujímavým myšlienkam a nápadom,“ uviedla riaditeľka ZŠ Lúčna Blažena Matisová.

V prípade ZŠ Lúčna neostane iba pri upravenom priestore pred školou, ale výzva vo vzťahu k umeleckej gramotnosti žiakov sa premietne do výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože škola chce popri športových triedach a triedach pre talentovaných a nadaných žiakov venovať viac priestoru i umeniu. „Každý mesiac budeme robiť výstavy z prác našich žiakov inšpirovaných najznámejšími slovenskými maliarmi, ktorých by mali mladí ľudia v rámci všeobecného rozhľadu poznať, čím chceme i takýmto spôsobom eliminovať nedostatky, ktoré majú žiaci, ale často aj dospelí, v umení a estetike,“ vysvetľovala B. Matisová.

Na jej slová nadviazala autorka architektonického návrhu zázemia pred ZŠ Lúčna Zuzana Dolobáčová. Motiváciou pre ňu bolo vytvoriť vizualizáciu, ktorá by zaujala verejnosť v širšom kontexte, no vzápätí zdôraznila, že na prvé miesto kládla zámer, ako zladiť priestor s detským a školským svetom. „Deti v škole trávia nielen čas, ale prežívajú v nej i svoje príbehy a práve tomu sme chceli tento priestor prispôsobiť. Z toho dôvodu sme si dávali záležať na tom, aby tu bolo čo najviac zelene, preto sme vymysleli prvok so zatrávnenými kopčekmi, plus sme nechali vysadiť listnaté stromy, ktoré budú v priebehu roka meniť svoju farebnosť, čo bude tiež pôsobiť zaujímavo. Chceli sme teda, aby tento priestor mal esteticky vyšší štandard, preto verím, že Vranov osloví,“ dodala s úsmevom Zuzana Dolobáčová.

Vranovská radnica investovala do rekonštrukcie priestoru pred ZŠ Lúčna 55 tis. eur. Primátor Ján Ragan ocenil fakt, že škola, ktorá už dnes vzorne reprezentuje mesto Vranov nad Topľou po celom Slovensku, i za jeho hranicami, získa na ďalšom kredite. „Rodičia dávajú deti vždy radi do škôl, ktoré sú moderné a upravené, preto verím, že aj žiaci a učitelia budú na svoju ZŠ hrdí. Prostredie pred školou pôsobí naozaj zaujímavo a kreatívne, čo je základný predpoklad k tomu, aby sme i takýmto spôsobom vytvorili pre žiakov pohodu, ktorú budú môcť ďalej rozvíjať,“ zdôraznil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok