vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Nové vybavenie detských ihrísk a športovísk na Sídlisku II podporilo v petícii 390 občanov

 Nové vybavenie detských ihrísk a športovísk na Sídlisku II podporilo v petícii 390 občanov

Ešte v roku 2016 podpísalo 390 obyvateľov Sídliska II petíciu za obnovenie detských ihrísk a športovísk (basketbalové koše, futbalové bránky, preliezky, pieskoviská, lavičky na sedenie). Mesto Vranov nad Topľou čaká na vyjadrenie miestnej časti Sever a argumentuje listom podpísaným predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome 1 217, ktorého 32 obyvateľov sa zároveň podpísalo aj pod petíciu.

Spor o ihriská na Sídlisku II sa začal ešte v roku 2011, kedy bola mestu Vranov nad Topľou v septembri doručená petícia od obyvateľov za likvidáciu futbalového ihriska z dôvodu poškodzovania a ničenia spoločne nadobudnutého majetku. „Touto petíciou sa na svojom zasadnutí zaoberal petičný výbor, ktorý následne pre prijatie záverov požiadal výbor mestskej časti o stanovisko. Výbor mestskej časti pre riešenie situácie na Sídlisku II pred bytovým domom 1217 odporučil zrušiť futbalové ihrisko,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

V júli 2016 doručil Gabriel Janok na mestský úrad ďalšiu petíciu, tentokrát za obnovenie detských ihrísk a športovísk. V priebehu dvoch týždňov získal 390 podpisov. Radnica si v tejto súvislosti vyžiadala záväzne písomne stanovisko výboru mestskej časti Sever, ktoré však na mestský úrad doručené nebolo. „Mestská časť sever iba vo svojej zápisnici zo zasadnutia uviedla, že predmetné ihrisko odporúča ponechať v doterajšom stave. Po viacnásobnej urgencii zo strany mesta predseda výboru mestskej časti prisľúbil opätovné prerokovanie otázky obnovy ihrísk na sídlisku. Do dnešného dňa výbor mestskej časti nedoručil svoje oficiálne stanovisko. Členmi výboru mestskej časti sú z väčšej časti poslanci mestského zastupiteľstva za danú časť mesta,“ informovala E. Fedorňáková. Pre úplnosť dodáme, že v zápisnici z 26. septembra 2016 sa uvádza „Výbor MČ Sever odporúča ponechať ihrisko za bytovou jednotkou 1217 v terajšom stave. Ihrisko je v blízkosti detského ihriska pre najmenších a slúži práve pre túto kategóriu na pohybové aktivity. Ihrisko pri bytovej jednotke 1219 žiadame vyasfaltovať s tým, že pri návrhu rozpočtu budeme hľadať podmienky na jeho vybavenie, prípadne na vytvorenie dopravného ihriska, ktoré by mohlo slúžiť aj pre MŠ. Loptové hry navrhujeme presunúť do areálu ZŠ Sídlisko II a zároveň odporúčame MsÚ dokončiť multifunkčný športový areál aj na základe akčného plánu v roku 2017.“

Gabriela Janoka inšpiroval k petícii fakt, že z detských čias si pamätá podstatne väčšie možnosti pre deti, ako sme tomu svedkami dnes. Mrzí ho, že hoci o tejto téme začal hovoriť pred troma rokmi, situácia sa nepohla ani o krok dopredu, preto sa rozhodol upozorniť na to petíciou a minulý týždeň aj statusom na Facebooku. „V minulosti sme mali päť pieskovísk, teraz iba jedno. To isté platí pre hojdačky alebo preliezky. Taktiež mi chýbajú možnosti pre deti staršie ako 6 rokov. Okrem toho ma napr. penzisti pri podpisovaní petície poprosili, aby som do plánu tiež zakomponoval nové lavičky,“ začal vysvetľovať G. Janok.

Ako ďalej dodal, k petícii „za“ mal pripravenú i petíciu „proti“, no napriek tomu, že niektorí podporiť doplnenie detských ihrísk a dobudovanie športovísk nechceli, „antidokument“ nepodpísali. Rovnako odmieta, že by niekoho počas petičnej akcie uviedol do omylu. „Na výbore MČ som povedal, nech príde človek, ktorý bol oklamaný a vyškrtnem ho, no sú to iba fámy. Venoval som tomu dva týždne, mal som pripravenú mapku, kde bolo všetko vysvetlené. Pri bytovom dome 1217 som rešpektujúc, že ihrisko je blízko bytovky zakreslil basketbalové koše a dopravné ihrisko. Až na druhú plochu pri bytovom dome 1219 som navrhol futbalové bránky, nech deti majú dve ihriská a môžu sa hrať bez toho, aby sa museli dohadovať, kde a kto sa bude hrať,“ reagoval G. Janok.

Hoci požiadal o pomoc aj mesto Vranov nad Topľou a myslí si, že samospráva by mala iniciatívne investovať z vlastných zdrojov, pripravený je i na alternatívu so zbierkou. „Viacerí sa ma už pri podpisovaní pýtali, či treba niečo prispieť. Ak nám mesto nepomôže s financovaním, vymyslíme zbierku a oslovíme sponzorov. Stačí len, aby nám dali súhlas. Určite to nebude všetko hneď, ale začneme na tom pracovať a postupne doplníme voľné plochy prvkami pre detské ihriská,“ dodal G. Janok.

Zároveň nesúhlasí s alternatívou s využívaním športovísk v areáli ZŠ Sídlisko II. Situáciu, kedy by deti museli prechádzať cez frekventovanú cestu považuje, ako rodič, za neprijateľnú. Okrem toho pripomenul, že rovnaká diskusia by o stave detských ihrísk a športovísk mala vzniknúť na všetkých sídliskách. „Myslím si, že každý z nás chce mať svoje dieťa, ako zodpovedný rodič, pod dohľadom, tak ako mala pod dohľadom moja mama mňa. Považujem za neprípustné, aby deti chodili pol kilometra niekde, navyše cez cestu, keď sa môžu hrať pri svojej bytovke. Navyše, ak to nestojí veľa a ľudia sú ochotní pomôcť,“ konštatoval G. Janok.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum