Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Správy / Obce / OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Domaša potrebuje impulz, a to na viacerých úrovniach. Jedným z nich by mohla byť zmena sídla Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do obce Malá Domaša. K zefektívneniu jej fungovania zároveň výrazným spôsobom napomôže plánované posilnenie personálnych kapacít. Dodáme, že členmi OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sú samosprávy a zástupcovia súkromného sektora z piatich okresov Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce, Stropkov a Humenné.

Ako uviedla členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Iveta Niňajová, súčasný stav manažmentu destinácie Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorý tvorí päť okresov, je bez profesionálneho personálu neprijateľný. Z tohto dôvodu bolo z úrovne splnomocnenca odporučené regionálnej rade, aby túto situáciu riešila ako prvotný impulz pre rozvoj cestovného ruchu. „Ak má táto manažérska organizácia plniť svoje poslanie, musí byť nevyhnutne posilnená personálne. Zároveň keďže práve na Domaši máme momentálne najviac ubytovacích kapacít a najviac prenocovaní, čo znamená, že je tu existujúca ponuka pre cestovný ruch, odporučili sme, aby sa sídlo oblastnej organizácie presídlilo do obce Malá Domaša v okrese Vranov nad Topľou, ktorý je už dnes zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy,“ vysvetľovala členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Iveta Niňajová.

Oblastné organizácie sú súčasťou oficiálnej štruktúry riadenia cestovného ruchu na princípe zdola. Rozmenené na drobné to znamená, že v regióne spájajú súkromných a verejných partnerov. Každá OOCR disponuje finančnými zdrojmi z členských príspevkov, štátnej dotácie na základe zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a v prípade okresu Vranov nad Topľou môže čerpať aj regionálny príspevok v rámci Akčného plánu. „Keďže členské príspevky, ktoré doteraz organizácia vybrala, nie sú tak veľké, aby nimi dokázala zaplatiť personál, ponúkli sme riešenie presunúť OOCR do okresu Vranov nad Topľou s tým, že mzdy minimálne dvoch pracovníkov budú zafinancované z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu,“ načrtla I. Niňajová.

Zároveň pripomenula, že nevyhnutné budú aj systémové zmeny, či už v infraštruktúre cestovného ruchu alebo samotnej propagácii Domaše. Z kompetencií OOCR totiž vyplýva nielen to, že sieťuje partnerov a zabezpečuje kofinancovanie aktivít, ale jej úlohou je tiež marketovať konkrétne destináciu, resp. vyvíjať iniciatívu vo vzťahu k ponuke služieb. „Hovoríme o vízii modernej Domaše, ktorú by sme chceli postupne začať budovať v spolupráci s OOCR. Stretávame sa s podnikateľmi v jednotlivých strediskách a navzájom pomenovávame problémy, ktoré budeme musieť systémovo riešiť aj z národnej úrovne. Na mysli mám napr. čierne stavby, ktoré nevytvárajú práve najvhodnejšiu “kulisu“ a taktiež budeme hľadať odpoveď na otázku, čo s vodnou nádržou ako takou, pretože rekreačné účely dnes nie sú v jej štatúte zakotvené ako primárne,“ uviedla I. Niňajová.
 

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Správy / Obce / OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Domaša potrebuje impulz, a to na viacerých úrovniach. Jedným z nich by mohla byť zmena sídla Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do obce Malá Domaša. K zefektívneniu jej fungovania zároveň výrazným spôsobom napomôže plánované posilnenie personálnych kapacít. Dodáme, že členmi OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sú samosprávy a zástupcovia súkromného sektora z piatich okresov Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce, Stropkov a Humenné.

Ako uviedla členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Iveta Niňajová, súčasný stav manažmentu destinácie Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorý tvorí päť okresov, je bez profesionálneho personálu neprijateľný. Z tohto dôvodu bolo z úrovne splnomocnenca odporučené regionálnej rade, aby túto situáciu riešila ako prvotný impulz pre rozvoj cestovného ruchu. „Ak má táto manažérska organizácia plniť svoje poslanie, musí byť nevyhnutne posilnená personálne. Zároveň keďže práve na Domaši máme momentálne najviac ubytovacích kapacít a najviac prenocovaní, čo znamená, že je tu existujúca ponuka pre cestovný ruch, odporučili sme, aby sa sídlo oblastnej organizácie presídlilo do obce Malá Domaša v okrese Vranov nad Topľou, ktorý je už dnes zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy,“ vysvetľovala členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Iveta Niňajová.

Oblastné organizácie sú súčasťou oficiálnej štruktúry riadenia cestovného ruchu na princípe zdola. Rozmenené na drobné to znamená, že v regióne spájajú súkromných a verejných partnerov. Každá OOCR disponuje finančnými zdrojmi z členských príspevkov, štátnej dotácie na základe zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a v prípade okresu Vranov nad Topľou môže čerpať aj regionálny príspevok v rámci Akčného plánu. „Keďže členské príspevky, ktoré doteraz organizácia vybrala, nie sú tak veľké, aby nimi dokázala zaplatiť personál, ponúkli sme riešenie presunúť OOCR do okresu Vranov nad Topľou s tým, že mzdy minimálne dvoch pracovníkov budú zafinancované z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu,“ načrtla I. Niňajová.

Zároveň pripomenula, že nevyhnutné budú aj systémové zmeny, či už v infraštruktúre cestovného ruchu alebo samotnej propagácii Domaše. Z kompetencií OOCR totiž vyplýva nielen to, že sieťuje partnerov a zabezpečuje kofinancovanie aktivít, ale jej úlohou je tiež marketovať konkrétne destináciu, resp. vyvíjať iniciatívu vo vzťahu k ponuke služieb. „Hovoríme o vízii modernej Domaše, ktorú by sme chceli postupne začať budovať v spolupráci s OOCR. Stretávame sa s podnikateľmi v jednotlivých strediskách a navzájom pomenovávame problémy, ktoré budeme musieť systémovo riešiť aj z národnej úrovne. Na mysli mám napr. čierne stavby, ktoré nevytvárajú práve najvhodnejšiu “kulisu“ a taktiež budeme hľadať odpoveď na otázku, čo s vodnou nádržou ako takou, pretože rekreačné účely dnes nie sú v jej štatúte zakotvené ako primárne,“ uviedla I. Niňajová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok