Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou rozširuje a modernizuje kamerový systém

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou rozširuje a modernizuje kamerový systém

Mesto Vranov nad Topľou sa zapojilo do projektu „Bezpečné mesto“ vyhláseného Ministerstvom vnútra SR, v rámci ktorého získalo finančné prostriedky vo výške 24 000 eur na výmenu, rozšírenie mestského kamerového systému a na zakúpenie nových semafórových cestných meračov a nových spomaľovacích prahov. Celkovo mesto vymení 4 technologicky zastaralé kamery za nové HD kamery s nočným videním, pomocou 4 nových kamier rozšíri svoj kamerový systém, osadí 2 nové spomaľovacie prahy a 2 nové semafórové merače.

Vymenené kamery budú na Lúčnej pri okružnej križovatke, pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou a v centre mesta. Nové kamery pribudnú pri okružnej križovatke na Ulici duklianskych hrdinov, na námestí pri Bazilike minor Narodenia Panny Márie, na Staničnej ulici a na Ulici 1. mája. „Jednou z priorít nášho mesta je ochrana bezpečnosti našich občanov, ochrana zdravia, majetku občanov a návštevníkov nášho mesta. Tieto opatrenia, ktoré realizujeme v rámci tohto projektu smerujú k tomu, aby bola zabezpečená ochrana majetku, zdravie a bezpečnosť občanov,“ povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Kamerový systém je dôležitým nástrojom prevencie kriminality a mestská polícia ho využíva od roku 2005. Celý systém bol postupne dopĺňaný o nové kamery a po nainštalovaní spomínaných nových kamier bude v meste osadených spolu 16 kamier a 1 základňa.
 

Mesto Vranov nad Topľou rozširuje a modernizuje kamerový systém

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou rozširuje a modernizuje kamerový systém

Mesto Vranov nad Topľou sa zapojilo do projektu „Bezpečné mesto“ vyhláseného Ministerstvom vnútra SR, v rámci ktorého získalo finančné prostriedky vo výške 24 000 eur na výmenu, rozšírenie mestského kamerového systému a na zakúpenie nových semafórových cestných meračov a nových spomaľovacích prahov. Celkovo mesto vymení 4 technologicky zastaralé kamery za nové HD kamery s nočným videním, pomocou 4 nových kamier rozšíri svoj kamerový systém, osadí 2 nové spomaľovacie prahy a 2 nové semafórové merače.

Vymenené kamery budú na Lúčnej pri okružnej križovatke, pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou a v centre mesta. Nové kamery pribudnú pri okružnej križovatke na Ulici duklianskych hrdinov, na námestí pri Bazilike minor Narodenia Panny Márie, na Staničnej ulici a na Ulici 1. mája. „Jednou z priorít nášho mesta je ochrana bezpečnosti našich občanov, ochrana zdravia, majetku občanov a návštevníkov nášho mesta. Tieto opatrenia, ktoré realizujeme v rámci tohto projektu smerujú k tomu, aby bola zabezpečená ochrana majetku, zdravie a bezpečnosť občanov,“ povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Kamerový systém je dôležitým nástrojom prevencie kriminality a mestská polícia ho využíva od roku 2005. Celý systém bol postupne dopĺňaný o nové kamery a po nainštalovaní spomínaných nových kamier bude v meste osadených spolu 16 kamier a 1 základňa.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok