vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vo Vranove nad Topľou si osobnosti prevzali verejné ocenenia mesta

  Vo Vranove nad Topľou si osobnosti prevzali verejné ocenenia mesta

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan odovzdal verejné ocenenia - Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou a Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou. V estrádnej sále Mestského domu kultúry si ich prevzalo jedenásť osobností, tri organizácie a jedna súkromná spoločnosť.

Nominantov na verejné osobnosti mesta Vranov nad Topľou navrhovala verejnosť. Pri príležitosti slávnostného galavečera primátor Ján Ragan zdôraznil, že všetci ocenení svoje hodnoty a hodnotovo vyššie ciele neprehliadnuteľným spôsobom premietli do služby pre celú spoločnosť. „Všetci sme súčasťou skladačky, v ktorej niektoré naše činy spúšťajú domino a aj vy ste spustili tento efekt, ktorý sa premietol do poctivej práce, dobrých skutkov a zveľaďovania spoločnosti. Svojou pracovitosťou ste nám ukázali, že človek sa nerodí úspešný, nerodí sa ani velikánom či géniom. Ukázali ste nám, že v živote každého jedinca je dôležitá vytrvalosť a neoblomná pracovitosť. Tieto črty vás vyzbrojili na nie jednoduchú cestu a vy ste sa tak mohli stať osobnosťou, ktorá dnes hrdo stojí za svojimi výkonmi,“ uviedol Ján Ragan.
Zároveň vyjadril prianie, aby im verejné uznania – ocenenia nielen pripomínali všetko krásne, dobré a múdre, čo dali nášmu mestu, ale taktiež, aby nezaznamenali bodku za ich doterajšou činnosťou. „V tejto sviatočnej chvíli vám ďakujem za všetko, kde ste zanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale aj ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov. Želám vám aj naďalej najmä pevné zdravie, veľa optimizmu, chuť do ďalšej práce a radosť zo všetkého, čo vás obklopuje. A samozrejme veľa ďalších úspechov!“ zaprial J. Ragan.

V slávnostnom programe účinkovali Anna Maťašová zo súkromnej základnej umeleckej školy, členky ZPOZ: Anna Ďuríková, Zuzana Mičejová, Anna Maťašová, Mária Šandorová, Mária Pavolková, žiak základnej umeleckej školy Marián Baran, tanečný pár Vladimír Štecák a Viktória Kopcová, Martina Melkovičová, Martin Buzáš, SOCIETAS CANTICA s dirigentom Štefanom Eperješim. Program moderovali Viera Machková a Alžbeta Madejová.

Primátor mesta Ján Ragan čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou udelil:
- Márii Hudecovej
za dlhoročnú metodickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti predškolského vzdelávania v meste Vranov nad Topľou.
- Ing. Jozefovi Jackoviz za aktívnu činnosť v poradnom orgáne Rada seniorov a predkladanie podnetných návrhov na vylepšovanie života v meste Vranov nad Topľou.
- Dušanovi Jančíkovi za úspešnú podnikateľskú činnosť, za organizovanie a sponzorovanie športových podujatí v meste Vranov nad Topľou.
- Vladimírovi Roškovi za aktívnu hráčsku, funkcionársku, trénerskú a sponzorskú činnosť rozvíjajúcu futbal v meste Vranov nad Topľou.
- Klubu otužilcov Vranovské vydry za rozvíjanie vzťahu k aktívnemu športu, k prírode a jej ochrane, za kultúrno-spoločenské a športové aktivity v meste Vranov nad Topľou.

Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou získali:
- RNDr. Miron Blaščák za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste Vranov nad Topľou.
- Mgr. Peter Gavaľa za šírenie kresťanských hodnôt a rozvoj duchovných aktivít pre mládež a dospelých v meste Vranov nad Topľou.
- JUDr. Ján Kozenko za dlhoročnú prácu v justícii vo funkcii sudcu občianskoprávnej agendy Okresného súdu vo Vranove nad Topľou.
- Jaroslav Peržeľ za dlhoročnú humánnu činnosť spojenú s vyše – stonásobným darovaním krvi.
- Mgr. Peter Šofranko za cieľavedomý rozvoj talentov v DFS Cifroško Vranov nad Topľou v oblasti ľudovej kultúry.
- Stanislav Švarbalík za dlhoročnú aktívnu funkcionársku a trénerskú činnosť pri výchove mladej generácie a dospelých v športovom odvetví kulturistika.
- Magdaléna Vaňová za dlhoročné úspešné pôsobenie vo folklórnych súboroch mesta a šírenie ľudového umenia doma a v zahraničí
- Miešaný spevácky zbor Chrysostomos za zachovávanie a rozvoj sakrálneho zborového umenia a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí.
- Printon, s.r.o. za dlhoročný úspešný rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti polygrafickej výroby a vytváranie podmienok pre stabilné udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou.
- Vranovský stolnotenisový klub za dlhoročný rozvoj stolného tenisu v meste Vranov nad Topľou, obetavú výchovu mladej generácie a úspešnú reprezentáciu v najvyššej slovenskej stolnotenisovej extralige.


 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum