Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

Správy / Obce / Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

  Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

Cestovný ruch a Domaša. Dva zásadné piliere, ktoré môžu zohrať pri vzniku nových pracovných miest v okrese Vranov nad Topľou kľúčovú úlohu. Ambíciu napomôcť pri reštartovaní tohto procesu má medializovaná príprava Strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v PSK, či presťahovanie sídla Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do Malej Domaše s posilnením jej personálnych kapacít.

Nové pomery pri manažovaní cestovného ruchu v podmienkach OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš s dôrazom na Domašu víta aj starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. Ako pred časom vysvetlila členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Iveta Niňajová, oblastné organizácie sú súčasťou oficiálnej štruktúry riadenia cestovného ruchu na princípe zdola. Rozmenené na drobné to znamená, že v regióne spájajú súkromných a verejných partnerov. Každá OOCR disponuje finančnými zdrojmi z členských príspevkov, štátnej dotácie na základe zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a v prípade okresu Vranov nad Topľou môže čerpať aj regionálny príspevok v rámci Akčného plánu, ktorý by sa mal premietnuť do avizovaného posilnenia personálnych kapacít. „Určite tu chýba organizácia, ktorá by koordinovala aktivity v oblasti cestovného ruchu. V minulosti na Domaši pôsobila Okresná správa cestovného ruchu, ktorá však po revolúcii zanikla a odvtedy sme bez koordinácie. Každý si vyvíja aktivity vlastným smerom, ale nikto ich nespája, preto túto iniciatívu vítam a zároveň verím, že región Domaše posunie dopredu,“ uviedol starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Práve obec Kvakovce predbehla víziou Národného centra vodných športov v rekreačnom stredisku Domaša - Dobrá dobu. Projekt bol predstavený v roku 2015. Pripomenieme, že počíta s vybudovaním nábrežnej promenády, prístaviska pre vodné športy, múzea športových hrdinov s priestranstvom pre eventy, turistického informačného centra a pripravený je taktiež zámer na cyklistický chodník Dobrá – Tíšava. „Tento projekt treba chápať ako investíciu do základného balíka turistickej infraštruktúry, ktorá by naštartovala rozvoj cestovného ruchu. Môžem povedať, že máme vysporiadané pozemky, dohodnuté nájmy so Slovenským vodohospodárskym podnikom a ukončili sme verejné obstarávanie na projektovú prípravu. My sme pripravení už pol roka a teraz len čakáme za Úradom vlády SR, aby sme podpísali zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku,“ vysvetľoval R. Kapraľ.

Inšpiráciou pre národné centrum bol úspešný projekt z obce Lipno, kde sa podarilo naštartovať cestovný ruch dokonalým spôsobom, s čím ruka v ruke vzrástla rapídne zamestnanosť. O tom, že u našich českých susedov majú na turizmus know-how svedčí tiež nedávno otvorený chodník v korunách stromov v Demänovskej doline, ktorý je kópiou chodníka z Lipna. „Všetci vieme, aký záujem tento chodník vyvolal. Je to iba jeden druh atrakcie a už v jeho okolí pod náporom turistov kolabuje doprava. Aj tento príklad ukazuje, že do infraštruktúry má význam investovať. Myslím si, že rozvoj cestovného ruchu prispeje k zamestnanosti oveľa viac ako umelo pritiahnutí a dotovaní investori v priemyselnom parku, ktorý už desať rokov zíva prázdnotou. Očakávam, že aj OOCR prispeje k tomu, aby sa po tomto, či našom príklade rozhýbali tiež iné strediská na Domaši a zadefinovali to, čo by chceli mať, lebo nie každý má o tom predstavu,“ dodal R. Kapraľ.

Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

Správy / Obce / Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

  Projekt Národného centra vodných športov v RO Dobrá je pripravený na realizáciu

Cestovný ruch a Domaša. Dva zásadné piliere, ktoré môžu zohrať pri vzniku nových pracovných miest v okrese Vranov nad Topľou kľúčovú úlohu. Ambíciu napomôcť pri reštartovaní tohto procesu má medializovaná príprava Strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v PSK, či presťahovanie sídla Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do Malej Domaše s posilnením jej personálnych kapacít.

Nové pomery pri manažovaní cestovného ruchu v podmienkach OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš s dôrazom na Domašu víta aj starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. Ako pred časom vysvetlila členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Iveta Niňajová, oblastné organizácie sú súčasťou oficiálnej štruktúry riadenia cestovného ruchu na princípe zdola. Rozmenené na drobné to znamená, že v regióne spájajú súkromných a verejných partnerov. Každá OOCR disponuje finančnými zdrojmi z členských príspevkov, štátnej dotácie na základe zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a v prípade okresu Vranov nad Topľou môže čerpať aj regionálny príspevok v rámci Akčného plánu, ktorý by sa mal premietnuť do avizovaného posilnenia personálnych kapacít. „Určite tu chýba organizácia, ktorá by koordinovala aktivity v oblasti cestovného ruchu. V minulosti na Domaši pôsobila Okresná správa cestovného ruchu, ktorá však po revolúcii zanikla a odvtedy sme bez koordinácie. Každý si vyvíja aktivity vlastným smerom, ale nikto ich nespája, preto túto iniciatívu vítam a zároveň verím, že región Domaše posunie dopredu,“ uviedol starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Práve obec Kvakovce predbehla víziou Národného centra vodných športov v rekreačnom stredisku Domaša - Dobrá dobu. Projekt bol predstavený v roku 2015. Pripomenieme, že počíta s vybudovaním nábrežnej promenády, prístaviska pre vodné športy, múzea športových hrdinov s priestranstvom pre eventy, turistického informačného centra a pripravený je taktiež zámer na cyklistický chodník Dobrá – Tíšava. „Tento projekt treba chápať ako investíciu do základného balíka turistickej infraštruktúry, ktorá by naštartovala rozvoj cestovného ruchu. Môžem povedať, že máme vysporiadané pozemky, dohodnuté nájmy so Slovenským vodohospodárskym podnikom a ukončili sme verejné obstarávanie na projektovú prípravu. My sme pripravení už pol roka a teraz len čakáme za Úradom vlády SR, aby sme podpísali zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku,“ vysvetľoval R. Kapraľ.

Inšpiráciou pre národné centrum bol úspešný projekt z obce Lipno, kde sa podarilo naštartovať cestovný ruch dokonalým spôsobom, s čím ruka v ruke vzrástla rapídne zamestnanosť. O tom, že u našich českých susedov majú na turizmus know-how svedčí tiež nedávno otvorený chodník v korunách stromov v Demänovskej doline, ktorý je kópiou chodníka z Lipna. „Všetci vieme, aký záujem tento chodník vyvolal. Je to iba jeden druh atrakcie a už v jeho okolí pod náporom turistov kolabuje doprava. Aj tento príklad ukazuje, že do infraštruktúry má význam investovať. Myslím si, že rozvoj cestovného ruchu prispeje k zamestnanosti oveľa viac ako umelo pritiahnutí a dotovaní investori v priemyselnom parku, ktorý už desať rokov zíva prázdnotou. Očakávam, že aj OOCR prispeje k tomu, aby sa po tomto, či našom príklade rozhýbali tiež iné strediská na Domaši a zadefinovali to, čo by chceli mať, lebo nie každý má o tom predstavu,“ dodal R. Kapraľ.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok