Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

Správy / Obce / R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

 R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

Seniori v Slovenskej Kajni, Žalobíne a Kvakovciach dostali od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny predčasný „vianočný darček“. Zrušenie denných stacionárov v týchto obciach vyvolalo sklamanie a nechýbali ani slzy. Verejne sa na tento problém rozhodol poukázať v širších súvislostiach starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

Denný stacionár v Kvakovciach prevádzkovala od januára tohto roku nezisková organizácia Lux Velit, ktorej obec za symbolickú sumu prenajala priestory po bývalej materskej škole, kde mali seniori k dispozícii spoločenskú miestnosť, telocvičňu, kuchynku a odpočiváreň. Dôvod pre takto nastavenú spoluprácu bol jednoduchý. Mladí ľudia opustili obec kvôli pracovným ponukám na opačnom konci Slovenska, či v zahraničí a dôchodcovia ostali napospas osudu. „V obci máme napr. problém s telefónnym signálom, preto si naši starkí nemôžu ani zavolať. Okrem starostlivosti a pozornosti, ktorej sa im v stacionári denne dostalo, mali aj oveľa väčší prehľad o sebe. Keď niekto neprišiel, hneď sa pýtali, či sa mu niečo nemohlo stať a išli to preveriť,“ uviedol jeden z príkladov starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Program v priestoroch, ktoré obec stavebne upravila (bezbariérový prístup, toalety, sociálne zariadenia), mali dôchodcovia pestrý. Okrem sociálneho kontaktu boli pre nich zabezpečené rôzne školenia, masáže, prednášky lekárov, k tomu vykonávali drobné manuálne práce a precvičovali si motoriku. Súčasťou starostlivosti bolo taktiež zabezpečovanie liekov a obedov. Denne sa v stacionári stretávalo priemerne 25 dôchodcov. „Obecný úrad je o poschodie vyššie, preto sme každý deň videli, že denný stacionár funguje a má svoje opodstatnenie,“ zdôraznil R. Kapraľ.

Prvým signálom o tom, že denným stacionárom nemusia „kvitnúť ruže“, bolo ich zrušenie v okolitých obciach. V Kvakovciach vykonali oprávnení zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „monitoring plnenia účelu poskytnutia finančných prostriedkov“ v septembri. Keďže R. Kapraľ poznal osud stacionárov v Žalobíne a Slovenskej Kajni, požiadal o to, či by mohol byť osobne prítomný pri kontrole. „Úradníci boli ochotní, milí a debatovali sme spolu asi hodinu, preto som nemal pocit, že by niečo nemalo byť v poriadku. Akurát sa mi nezdalo, že výsledky kontroly nám oznámia listom. Očakával by som, že hneď na mieste povedia, čo nie je v poriadku a my to odstránime,“ reagoval R. Kapraľ.

O to väčším prekvapením pre neho bolo oznámenie o výsledkoch monitoringu, podľa ktorého boli identifikované porušenia – bezbariérovosť, nedostatočné materiálne vybavenie a neplnenie priestorových podmienok. Konkrétne malo ísť o absenciu sprchy, záchodových mís pre ženy a mužov, nesplnenie požiadaviek na plochu (m2) v spoločenskej miestnosti a nedostatočné vybavenie oddychovej miestnosti (lôžko alebo polohovateľné kreslo na ½ registrovanej kapacity). „Nemohol som tomu uveriť. Predsa boli tu, všetko si fotili, dokonca skúšali, či tečie voda. Keby som pri kontrole nebol, sám by som možno pochyboval, ale na mieste nám naozaj nikto žiadny problém nesignalizoval,“ pripomenul starosta Kvakoviec.

R. Kapraľ vníma vzniknutú situáciu, ako ministerstvom nezmyselne nastavený systém, ktorý celú službu predražuje, tým pádom znefunkčňuje a keďže úradníci nevedia, čo ďalej, rozhodli sa alibisticky konať nekompromisne. Ako príklad uviedol, že kým napr. v nemocnici sa jedna sestrička stará o devätnásť ležiacich pacientov, v stacionári platí norma jeden pracovník na šesť klientov. „Podľa správy nespĺňame požiadavky na plochu v spoločenskej miestnosti. To mám povedať štyrom babkám, že nemôžu byť s ostatnými, ale kvôli rozhodnutiu úradníkov musia ísť do inej miestnosti? To isté platí pre odpočiváreň, ktorú máme vybavenú, ale naši starkí nechcú ležať. Sami vám povedia, že doma sa naležia dosť. Tu chcú byť spolu. Taktiež, keď tu raz máme toalety, no napíšu nám, že toalety absentujú, naozaj neviem, čo máme zlepšiť,“ krčil ramenami R. Kapraľ.

To však zo strany ministerstva nebolo všetko, pretože neziskovej organizácii Lux Velit dalo výpoveď zo zmluvy. R. Kapraľ v tejto súvislosti pripomenul, že denný stacionár predsa musel niekto povoliť, preto nerozumie tomu, že po pár mesiacoch je zrazu prevádzkovateľ pre úradníkov nedôveryhodný. Navyše zdôraznil, že pokiaľ by boli vyzvaní k odstráneniu objektívnych nedostatkov, zrealizovali by nápravu. „Prekvapilo nás, že zmluva bola vypovedaná bez udania dôvodu. Celý postup sa mi zdá maximálne netransparentný. Osobne som pozýval štátneho tajomníka Branislava Ondruša, aby urobil tlačovku u nás a povedal, čo je zlé. Hoci ubehli dva týždne, odpoveď som nedostal. Naši starkí si aj poplakali, preto sme si povedali, že na rozdiel od ostatných obcí nebudeme ticho,“ zdôraznil R. Kapraľ.

R. Kapraľ zároveň upozornil na ďalšiu skutočnosť. Podľa medializovaných informácií je ministerstvo pripravené podporiť sťahovanie za prácou v niektorých prípadoch až do výšky 4 000 eur. Na príklade s Nitrou poukázal na to, že pod Zoborom získajú populačný rast, stavebný boom, príjmy z daní a príjem z podielových daní vo výške cca 1 200 eur ročne. Naopak, Kvakovce prídu na podielových daniach o cca 800 eur ročne a obec sa bude musieť postarať o dôchodcov, ktorých príbuzní využijú ponuku na presťahovanie sa. „Vláda zaradila náš okres medzi najmenej rozvinuté regióny. Takto si však podporu nepredstavujeme. Ak štát ide dotovať vysťahovalectvo, mal by potom povedať, čo so seniormi. Zrušenie stacionára, ktorý funguje, za riešenie nepovažujeme,“ konštatoval R. Kapraľ.

V Kvakovciach sa chcú obrátiť na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ministerstvo prehodnotilo zrušenie denného stacionára, zaviedlo transparentné pravidlá a prehodnotilo nezmyselné normy, ktoré túto službu predražujú. Ako systémové opatrenie navrhujú pre podobné obce v najmenej rozvinutých regiónoch, ktoré nemajú MŠ, ani ZŠ, možnosť požiadať o preplatenie mzdových nákladov vo výške minimálnej mzdy v pomere 1 pracovníčka na 10 – 12 dôchodcov. „Keď dôjde k zrušeniu stacionára, vieme túto službu pre našich starkých zabezpečiť do mája, pretože dovtedy máme zmluvy s našimi pracovníkmi, ktorých zamestnávame cez úrad práce. Ak nám však dokáže ministerstvo uhradiť mzdy na dvoch pracovníkov, budeme môcť prevádzkovať stacionár ďalej aj vo vlastnej réžii,“ prisľúbil R. Kapraľ.
 

R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

Správy / Obce / R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

 R. Kapraľ: Takto si podporu najmenej rozvinutých regiónov nepredstavujeme

Seniori v Slovenskej Kajni, Žalobíne a Kvakovciach dostali od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny predčasný „vianočný darček“. Zrušenie denných stacionárov v týchto obciach vyvolalo sklamanie a nechýbali ani slzy. Verejne sa na tento problém rozhodol poukázať v širších súvislostiach starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

Denný stacionár v Kvakovciach prevádzkovala od januára tohto roku nezisková organizácia Lux Velit, ktorej obec za symbolickú sumu prenajala priestory po bývalej materskej škole, kde mali seniori k dispozícii spoločenskú miestnosť, telocvičňu, kuchynku a odpočiváreň. Dôvod pre takto nastavenú spoluprácu bol jednoduchý. Mladí ľudia opustili obec kvôli pracovným ponukám na opačnom konci Slovenska, či v zahraničí a dôchodcovia ostali napospas osudu. „V obci máme napr. problém s telefónnym signálom, preto si naši starkí nemôžu ani zavolať. Okrem starostlivosti a pozornosti, ktorej sa im v stacionári denne dostalo, mali aj oveľa väčší prehľad o sebe. Keď niekto neprišiel, hneď sa pýtali, či sa mu niečo nemohlo stať a išli to preveriť,“ uviedol jeden z príkladov starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Program v priestoroch, ktoré obec stavebne upravila (bezbariérový prístup, toalety, sociálne zariadenia), mali dôchodcovia pestrý. Okrem sociálneho kontaktu boli pre nich zabezpečené rôzne školenia, masáže, prednášky lekárov, k tomu vykonávali drobné manuálne práce a precvičovali si motoriku. Súčasťou starostlivosti bolo taktiež zabezpečovanie liekov a obedov. Denne sa v stacionári stretávalo priemerne 25 dôchodcov. „Obecný úrad je o poschodie vyššie, preto sme každý deň videli, že denný stacionár funguje a má svoje opodstatnenie,“ zdôraznil R. Kapraľ.

Prvým signálom o tom, že denným stacionárom nemusia „kvitnúť ruže“, bolo ich zrušenie v okolitých obciach. V Kvakovciach vykonali oprávnení zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „monitoring plnenia účelu poskytnutia finančných prostriedkov“ v septembri. Keďže R. Kapraľ poznal osud stacionárov v Žalobíne a Slovenskej Kajni, požiadal o to, či by mohol byť osobne prítomný pri kontrole. „Úradníci boli ochotní, milí a debatovali sme spolu asi hodinu, preto som nemal pocit, že by niečo nemalo byť v poriadku. Akurát sa mi nezdalo, že výsledky kontroly nám oznámia listom. Očakával by som, že hneď na mieste povedia, čo nie je v poriadku a my to odstránime,“ reagoval R. Kapraľ.

O to väčším prekvapením pre neho bolo oznámenie o výsledkoch monitoringu, podľa ktorého boli identifikované porušenia – bezbariérovosť, nedostatočné materiálne vybavenie a neplnenie priestorových podmienok. Konkrétne malo ísť o absenciu sprchy, záchodových mís pre ženy a mužov, nesplnenie požiadaviek na plochu (m2) v spoločenskej miestnosti a nedostatočné vybavenie oddychovej miestnosti (lôžko alebo polohovateľné kreslo na ½ registrovanej kapacity). „Nemohol som tomu uveriť. Predsa boli tu, všetko si fotili, dokonca skúšali, či tečie voda. Keby som pri kontrole nebol, sám by som možno pochyboval, ale na mieste nám naozaj nikto žiadny problém nesignalizoval,“ pripomenul starosta Kvakoviec.

R. Kapraľ vníma vzniknutú situáciu, ako ministerstvom nezmyselne nastavený systém, ktorý celú službu predražuje, tým pádom znefunkčňuje a keďže úradníci nevedia, čo ďalej, rozhodli sa alibisticky konať nekompromisne. Ako príklad uviedol, že kým napr. v nemocnici sa jedna sestrička stará o devätnásť ležiacich pacientov, v stacionári platí norma jeden pracovník na šesť klientov. „Podľa správy nespĺňame požiadavky na plochu v spoločenskej miestnosti. To mám povedať štyrom babkám, že nemôžu byť s ostatnými, ale kvôli rozhodnutiu úradníkov musia ísť do inej miestnosti? To isté platí pre odpočiváreň, ktorú máme vybavenú, ale naši starkí nechcú ležať. Sami vám povedia, že doma sa naležia dosť. Tu chcú byť spolu. Taktiež, keď tu raz máme toalety, no napíšu nám, že toalety absentujú, naozaj neviem, čo máme zlepšiť,“ krčil ramenami R. Kapraľ.

To však zo strany ministerstva nebolo všetko, pretože neziskovej organizácii Lux Velit dalo výpoveď zo zmluvy. R. Kapraľ v tejto súvislosti pripomenul, že denný stacionár predsa musel niekto povoliť, preto nerozumie tomu, že po pár mesiacoch je zrazu prevádzkovateľ pre úradníkov nedôveryhodný. Navyše zdôraznil, že pokiaľ by boli vyzvaní k odstráneniu objektívnych nedostatkov, zrealizovali by nápravu. „Prekvapilo nás, že zmluva bola vypovedaná bez udania dôvodu. Celý postup sa mi zdá maximálne netransparentný. Osobne som pozýval štátneho tajomníka Branislava Ondruša, aby urobil tlačovku u nás a povedal, čo je zlé. Hoci ubehli dva týždne, odpoveď som nedostal. Naši starkí si aj poplakali, preto sme si povedali, že na rozdiel od ostatných obcí nebudeme ticho,“ zdôraznil R. Kapraľ.

R. Kapraľ zároveň upozornil na ďalšiu skutočnosť. Podľa medializovaných informácií je ministerstvo pripravené podporiť sťahovanie za prácou v niektorých prípadoch až do výšky 4 000 eur. Na príklade s Nitrou poukázal na to, že pod Zoborom získajú populačný rast, stavebný boom, príjmy z daní a príjem z podielových daní vo výške cca 1 200 eur ročne. Naopak, Kvakovce prídu na podielových daniach o cca 800 eur ročne a obec sa bude musieť postarať o dôchodcov, ktorých príbuzní využijú ponuku na presťahovanie sa. „Vláda zaradila náš okres medzi najmenej rozvinuté regióny. Takto si však podporu nepredstavujeme. Ak štát ide dotovať vysťahovalectvo, mal by potom povedať, čo so seniormi. Zrušenie stacionára, ktorý funguje, za riešenie nepovažujeme,“ konštatoval R. Kapraľ.

V Kvakovciach sa chcú obrátiť na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ministerstvo prehodnotilo zrušenie denného stacionára, zaviedlo transparentné pravidlá a prehodnotilo nezmyselné normy, ktoré túto službu predražujú. Ako systémové opatrenie navrhujú pre podobné obce v najmenej rozvinutých regiónoch, ktoré nemajú MŠ, ani ZŠ, možnosť požiadať o preplatenie mzdových nákladov vo výške minimálnej mzdy v pomere 1 pracovníčka na 10 – 12 dôchodcov. „Keď dôjde k zrušeniu stacionára, vieme túto službu pre našich starkých zabezpečiť do mája, pretože dovtedy máme zmluvy s našimi pracovníkmi, ktorých zamestnávame cez úrad práce. Ak nám však dokáže ministerstvo uhradiť mzdy na dvoch pracovníkov, budeme môcť prevádzkovať stacionár ďalej aj vo vlastnej réžii,“ prisľúbil R. Kapraľ.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok