vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Nádherné posedenie seniorov „Pri jedličke“

 Nádherné posedenie seniorov „Pri jedličke“

Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Čas výnimočný. Čas – priam zázračný, ktorý do našich príbytkov vždy prináša láskavosť a potešenie.

Vianočné sviatky – plné lásky, pokoja a srdečnosti máme my starší v sebe zafixované a radi toto posolstvo odovzdávame našim deťom a vnúčatám.

Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia úctu, láskavosť, srdečnosť či pozornosť. S týmto zámerom Okresná organizácia Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou v spolupráci zo ZŠ Lúčna zorganizovali dňa 15.12.2017 predvianočné posedenie „Pri jedličke“. Záštitu nad týmto podujatím prevzal honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický s manželkou Ľudmilou. Seniorov uviedla do radostnej, optimistickej atmosféry slávnostne vyzdobená chodba i jedáleň. Umocnila ju najmä krásna, historická výstavka krojov z nášho regiónu, ktorú pripravili pedagogickí pracovníci školy. Seniori prejavili veľký záujem a vďaku. Vrátili sa im krásne spomienky na obdobie ich detstva i mladosti. Svedčili o tom šťastné, usmievavé tváre 160 seniorov, ktorí reprezentovali členskú základňu s 29 ZO JDS v našom okrese. Milým prekvapením pre každého účastníka bol esteticky pripravený darček.

Tak ako už tradične privítala seniorov a hostí riaditeľka miestnej školy PaedDr. Blažena Matisová. V úvode pozdravili prítomných členovia folklórnej skupiny Ďatelinka, ktorá existuje pri miestnej základnej škole už celé desaťročie. V ich podaní zazneli prekrásne vystúpenia, v ktorých prezentovali prvky zemplínskych tradícii predvianočných a vianočných obradov, čo malo aj duchovný rozmer. Ich vystúpenie sa stretlo s obrovskými ováciami prítomných.

Predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov PaedDr. Ján Popaďák privítal na tomto podujatí vzácnych hostí. Pozvanie prijali: honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický s manželkou, primátor mesta Ján Ragan, poslanci PSK Peter Kocák, Jaroslav Makatúra, Jozef Baran, predseda Krajskej organizácie JDS v Prešove Pavol Guman, prednosta mestského úradu Imricha Kónya a populárna dvojica manželov Nagyovcov.

Vo svojom príhovore pripomenul, že o pár dní sa skončí advent a oslávime najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Sú to krásne chvíle, keď sú rodiny spolu pri jednom stole a navzájom sa obdarúvajú. Zaželal im súdržné rodiny a blízkych okolo seba. Všetci sme ľudia. Každý jedinečný, všetci rovní v dôstojnosti. Potrebujeme sa navzájom. Ako hovorí francúzsky filozof Paul Ricoeur „najkratšia cesta do vlastného vnútra vedie cez druhých ľudí. Kritérium lepšej budúcnosti je miera ľudskosti“.

Predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Pavol Guman pozdravil prítomných, ocenil aktivitu okresnej organizácie. Vyzdvihol podiel honorárneho konzula Stanislava Obického a odovzdal mu Ďakovný list Ústredia Jednoty dôchodcov.

V príhovore honorárny konzul Stanislav Obický sa poďakoval za ocenenie a o.i. dodal: „Každý z nás je obdarený schopnosťami, ktoré nás predurčujú pomáhať slabším. Človek sa musí vedieť i zo šťastia toho druhého tešiť. To je pravé poslanie človeka“.

Vo svojom vystúpení sa zmienil aj o návšteve Centra sociálnych služieb AMETYST-TOVARNÉ. Vyzdvihol rodinu, ktorá je pre seniorov nenahraditeľnou psychologickou, ekonomickou a sociálnou podporou.

Predseda krajskej organizácie Pavol Guman odovzdal Ďakovné listy aj najaktívnejším predsedníčkam základných organizácií Anne Kmecovej, Anne Jonekovej a Márii Juskovej.

Predseda ZO JDS v Sačurove v mene výboru odovzdal honorárnemu konzulovi tortu na znak vďaky a úcty za jeho prácu.

V bohatom kultúrnom programe vystúpila operná speváčka Lívia Abaházi Nagy, zaslúžilá umelkyňa v speve ľudových piesní Marka Macošková, folklórna skupina Tovarnianka, hudobná skupina Sabrosa a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Na záver podujatia predseda OO JDS PaedDr. Ján Popaďák poďakoval honorárnemu konzulovi Stanislavovi Obickému, že prevzal záštitu nad všetkými podujatiami v tomto roku ako: Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Okresná športová olympiáda či prehliadka speváckych skupín v malebnom prostredí – miesta pokoja a inšpirácie –„malá východná“ perla Zemplína – rekreačné zariadenie „LYSÁ HORA“, Vyšný Kazimír. Vyjadril veľkú vďaku žiakom, pedagógom a zvlášť riaditeľke PaedDr. Blažene Matisovej, účinkujúcim a všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii tohto krásneho podujatia. Po oficiálnej časti si seniori pri tanci zaspievali piesne svojej mladosti. Pri záverečnej rozlúčke stisku rúk a bozkov si seniori poblahoželali šťastné, veselé a radostné Vianoce a zaželali mnoho zdravia, šťastia v novom roku. Pri týchto lúčeniach nechýbali ani slzy šťastia a dojatia z tohto vydareného stretnutia. Odnášali si dobrý pocit pri srdci a široký úsmev na tvári.

Dovidenia pri ďalšom stretnutí v roku 2018.

PaedDr. Ján Popaďák
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum