Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Správy / Mesto Vranov / Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Analýza možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade povinnosti vrátenia finančných prostriedkov na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou zamestnala vranovských poslancov počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva na viac ako hodinu a pol. Rozprava bola emotívna, nechýbali bonmoty, ani definovanie vízie potreby využívať eurofondy, či prehodnotenie priorít vo vzťahu ku kultúre a športu. Primátor Ján Ragan sa zo zdravotných dôvodov z rokovania ospravedlnil.

Za zásadnú informáciu z analýzy spracovanej vedúcim ekonomického oddelenia Milanom Malým treba považovať fakt, že napr. za posledné dva roka predstavoval rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami plus 1,060, resp. 1,180 tis. eur. Spolu za šesť rokov táto suma predstavuje 4 178 tis. eur.

Rovnako dôležité je konštatovanie, že po prijatí úveru na 3. etapu centra mesta, vstupe do investičného záväzku na rekonštrukciu komunikácií a pri povinnosti vrátenia NFP za projekt Intenzifikácie separovaného zberu odpadu bude celkový dlh 51,23%, pritom maximom pre dlhovú službu je 60%. „Každoročne splácame istinu vo výške 320 tis. eur, pričom rezervu máme ešte 409 tis. eur. Ak si od toho odpočítame splátku 69 tis. na rekonštrukciu 3. etapy centra mesta, aj z toho je vidieť, že ju utiahneme. Pokiaľ sa budeme baviť o investícií do opravy miestnych komunikácií a chodníkov, výdavkovú časť to nezaťaží, pretože doteraz sme mali 300 tis. eur viazaných v kapitole na havarijné stavy a splátka bude 127 tis. eur, čo vykryjeme z už doteraz rozpočtovaných prostriedkov,“ vysvetľoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ktorý vo svojej správe, aj pri naplnení najčernejšieho scenára s vrátením 3,1 mil. eur, vylúčil, aby sa naplnili zákonné kritéria na zavedenie ozdravného režimu.

Igor Pribula navrhol pozastaviť investičné projekty do 1. júla 2018, čím by sa otvoril priestor aj pre prípadné získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu centra mesta z eurofondov. Hoci ocenil spracovanú analýzu, ako dodal, do úvahy by mali kompetentní vziať prípadné riziká spojené napr. s tepelným hospodárstvom. Komplexnejšiu analýzu očakával Pavol Molčan, ktorému chýbalo vyhodnotenie un bloc rizík vo vzťahu k všetkým zmluvám uzavretými radnicou, vrátane niektorých súdnych sporov. Viceprimátor Dušan Molek oponoval, že mesto je chránené zmluvnými záväzkami, ktoré platia aj pre jeho partnerov, pričom v prípade parkovania varoval po vzore Trebišova pred podstatne fatálnejšími následkami.

Eurofondy boli pomerne často skloňovanou témou aj u ďalších poslancov. Pravdou je, že nikto s definitívnou platnosťou nedokázal potvrdiť, ani vylúčiť, či do konca programovacieho obdobia ešte bude alebo nebude možnosť získať zdroje na účely napr. renovácie sídel. Cestu prostredníctvom projektov, vrátane cezhraničnej spolupráce, preferuje tiež Ľubomír Pidaný. Pri argumentovaní vychádzal z toho, že Slovensko je v čerpaní európskych prostriedkov pozadu a v rámci rezervy, ktorú máme, by mohla svitnúť nádej aj pre Vranov nad Topľou. Zároveň navrhol, aby sa rokovanie o tomto bode prerušilo a poslanci sa k nemu vrátili za prítomnosti primátora Jána Ragan. „Ak by nebolo vznesené obvinenie, dnes by sme túto tému riešiť nemuseli. Všetci chceme, aby sa zrekonštruovalo centrum a opravili cesty, ale situácia sa oproti minulému roku dosť zásadne zmenila. Niekedy mám pocit, že keď to nejde z vášho vrecka, tak vás to netrápi, ale myslím si, že mali by sme byť opatrní a zodpovední aj voči budúcnosti, lebo tvrdiť, že rozhodnutie padne až „o desať“ rokov nepovažujem za férové,“ uviedol Ľubomír Pidaný.

S viceprimátorom Milanom Tkáčom sa dostal do polemiky, či centrum mesta je projektom produkujúcim trvalú hodnotu. Na príklade športovej haly poukázal na to, že objekt sa dá v prípade potreby založiť. „Námestie je prejavom kultúry a to je hodnota. Nemôžeme sa k tomu stavať ako podnikatelia. Mesto sa riadi inými pravidlami a my by sme mali plniť oprávnené požiadavky občanov,“ reagoval Milan Tkáč, ktorý nevidí problém ani vo vrátení finančných prostriedkov za projekt Intenzifikácie separovaného zberu, lebo, ako dodal, v najhoršom prípade zaplatíme len to, čo máme a využívame.

Podľa Zuzany Hurnej musia všetci budúci poslanci počítať s tým, že zdedia „danajské dary“, ako ich nazval Igor Pribula a budú to musieť riešiť, tak ako sa ona venuje téme EEI, ktorá je dedičstvom predchádzajúcich zastupiteľstiev. „Prvý rok som počúvala, počkajme na výzvu, druhý rok som počúvala, počkajme na výzvu, potom tu bol náznak spolupráce s poľským partnerom a teraz počúvam, že nemôžeme investovať, lebo je volebný rok. Mám pocit, že niektorým prišla táto kauza vhod. Ja by som to podporila, nech by bol primátorom ktokoľvek z vás. Keď nechceme využiť dobrú situáciu, budeme čakať, kým bude zlá?“ opýtala sa Zuzana Hurná a ako alternatívu navrhla ušetriť na futbale: „Nepôjde toľko peňazí do futbalu a umelého ihriska. Najskôr predsa potrebujeme chodník, po ktorom na ihrisko prídeme.“ V športovej téme pokračovala Lýdia Ondrušová, keď položila otázku, aké percento vranovskej verejnosti využíva zimný štadión, na ktorého prevádzke sa podieľa aj mesto Vranov nad Topľou. Naopak, nedávno ju hrdosťou naplnila scéna zo šou Zem spieva, kedy Marcel Merčiak uviedol FS Vranovčan kráčajúc po vysvietenom centre pred AOC. „V deväťdesiatych rokoch minulého storočia nebola Európska únia a v tejto súvislosti by som pripomenula Rudolfa Schustera. Išli ho ukrižovať a dnes je uznávanou osobnosťou. Prečo to robil? Lebo nebol najvyššie na povale a najďalej za Košicami, ale prešiel svet a videl na akej úrovni sú mestá ako Košice, preto vzal riziko na seba,“ uviedla príklad Lýdia Ondrušová a zároveň ponúkla bonmot o tom, že aj poslanci majú profit z aktuálnej podoby zrekonštruovanej časti centra, ktoré láka posedieť si na terase...

O budúcnosť Vranova nad Topľou nemá obavu ani Vladimír Tropp. Pokiaľ by mesto muselo vrátiť financie, má jasno v tom, kde by sa ušetrilo. „Šetriť sa dá na športe a kultúre, ale riešil by som to až potom, keď to bude aktuálne. Vieme predsa, ako sa súdne spory na Slovensku ťahajú,“ dodal V. Tropp.

Poslanci vzali analýzu na vedomie, čím dali (definitívne) zelenú investičnému zámeru zrekonštruovať 3. etapu centra mesta a oprave miestnych komunikácií a chodníkov.
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Správy / Mesto Vranov / Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Poslanci rekonštrukciu centra, ani miestnych komunikácií nestopli

Analýza možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade povinnosti vrátenia finančných prostriedkov na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou zamestnala vranovských poslancov počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva na viac ako hodinu a pol. Rozprava bola emotívna, nechýbali bonmoty, ani definovanie vízie potreby využívať eurofondy, či prehodnotenie priorít vo vzťahu ku kultúre a športu. Primátor Ján Ragan sa zo zdravotných dôvodov z rokovania ospravedlnil.

Za zásadnú informáciu z analýzy spracovanej vedúcim ekonomického oddelenia Milanom Malým treba považovať fakt, že napr. za posledné dva roka predstavoval rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami plus 1,060, resp. 1,180 tis. eur. Spolu za šesť rokov táto suma predstavuje 4 178 tis. eur.

Rovnako dôležité je konštatovanie, že po prijatí úveru na 3. etapu centra mesta, vstupe do investičného záväzku na rekonštrukciu komunikácií a pri povinnosti vrátenia NFP za projekt Intenzifikácie separovaného zberu odpadu bude celkový dlh 51,23%, pritom maximom pre dlhovú službu je 60%. „Každoročne splácame istinu vo výške 320 tis. eur, pričom rezervu máme ešte 409 tis. eur. Ak si od toho odpočítame splátku 69 tis. na rekonštrukciu 3. etapy centra mesta, aj z toho je vidieť, že ju utiahneme. Pokiaľ sa budeme baviť o investícií do opravy miestnych komunikácií a chodníkov, výdavkovú časť to nezaťaží, pretože doteraz sme mali 300 tis. eur viazaných v kapitole na havarijné stavy a splátka bude 127 tis. eur, čo vykryjeme z už doteraz rozpočtovaných prostriedkov,“ vysvetľoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ktorý vo svojej správe, aj pri naplnení najčernejšieho scenára s vrátením 3,1 mil. eur, vylúčil, aby sa naplnili zákonné kritéria na zavedenie ozdravného režimu.

Igor Pribula navrhol pozastaviť investičné projekty do 1. júla 2018, čím by sa otvoril priestor aj pre prípadné získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu centra mesta z eurofondov. Hoci ocenil spracovanú analýzu, ako dodal, do úvahy by mali kompetentní vziať prípadné riziká spojené napr. s tepelným hospodárstvom. Komplexnejšiu analýzu očakával Pavol Molčan, ktorému chýbalo vyhodnotenie un bloc rizík vo vzťahu k všetkým zmluvám uzavretými radnicou, vrátane niektorých súdnych sporov. Viceprimátor Dušan Molek oponoval, že mesto je chránené zmluvnými záväzkami, ktoré platia aj pre jeho partnerov, pričom v prípade parkovania varoval po vzore Trebišova pred podstatne fatálnejšími následkami.

Eurofondy boli pomerne často skloňovanou témou aj u ďalších poslancov. Pravdou je, že nikto s definitívnou platnosťou nedokázal potvrdiť, ani vylúčiť, či do konca programovacieho obdobia ešte bude alebo nebude možnosť získať zdroje na účely napr. renovácie sídel. Cestu prostredníctvom projektov, vrátane cezhraničnej spolupráce, preferuje tiež Ľubomír Pidaný. Pri argumentovaní vychádzal z toho, že Slovensko je v čerpaní európskych prostriedkov pozadu a v rámci rezervy, ktorú máme, by mohla svitnúť nádej aj pre Vranov nad Topľou. Zároveň navrhol, aby sa rokovanie o tomto bode prerušilo a poslanci sa k nemu vrátili za prítomnosti primátora Jána Ragan. „Ak by nebolo vznesené obvinenie, dnes by sme túto tému riešiť nemuseli. Všetci chceme, aby sa zrekonštruovalo centrum a opravili cesty, ale situácia sa oproti minulému roku dosť zásadne zmenila. Niekedy mám pocit, že keď to nejde z vášho vrecka, tak vás to netrápi, ale myslím si, že mali by sme byť opatrní a zodpovední aj voči budúcnosti, lebo tvrdiť, že rozhodnutie padne až „o desať“ rokov nepovažujem za férové,“ uviedol Ľubomír Pidaný.

S viceprimátorom Milanom Tkáčom sa dostal do polemiky, či centrum mesta je projektom produkujúcim trvalú hodnotu. Na príklade športovej haly poukázal na to, že objekt sa dá v prípade potreby založiť. „Námestie je prejavom kultúry a to je hodnota. Nemôžeme sa k tomu stavať ako podnikatelia. Mesto sa riadi inými pravidlami a my by sme mali plniť oprávnené požiadavky občanov,“ reagoval Milan Tkáč, ktorý nevidí problém ani vo vrátení finančných prostriedkov za projekt Intenzifikácie separovaného zberu, lebo, ako dodal, v najhoršom prípade zaplatíme len to, čo máme a využívame.

Podľa Zuzany Hurnej musia všetci budúci poslanci počítať s tým, že zdedia „danajské dary“, ako ich nazval Igor Pribula a budú to musieť riešiť, tak ako sa ona venuje téme EEI, ktorá je dedičstvom predchádzajúcich zastupiteľstiev. „Prvý rok som počúvala, počkajme na výzvu, druhý rok som počúvala, počkajme na výzvu, potom tu bol náznak spolupráce s poľským partnerom a teraz počúvam, že nemôžeme investovať, lebo je volebný rok. Mám pocit, že niektorým prišla táto kauza vhod. Ja by som to podporila, nech by bol primátorom ktokoľvek z vás. Keď nechceme využiť dobrú situáciu, budeme čakať, kým bude zlá?“ opýtala sa Zuzana Hurná a ako alternatívu navrhla ušetriť na futbale: „Nepôjde toľko peňazí do futbalu a umelého ihriska. Najskôr predsa potrebujeme chodník, po ktorom na ihrisko prídeme.“ V športovej téme pokračovala Lýdia Ondrušová, keď položila otázku, aké percento vranovskej verejnosti využíva zimný štadión, na ktorého prevádzke sa podieľa aj mesto Vranov nad Topľou. Naopak, nedávno ju hrdosťou naplnila scéna zo šou Zem spieva, kedy Marcel Merčiak uviedol FS Vranovčan kráčajúc po vysvietenom centre pred AOC. „V deväťdesiatych rokoch minulého storočia nebola Európska únia a v tejto súvislosti by som pripomenula Rudolfa Schustera. Išli ho ukrižovať a dnes je uznávanou osobnosťou. Prečo to robil? Lebo nebol najvyššie na povale a najďalej za Košicami, ale prešiel svet a videl na akej úrovni sú mestá ako Košice, preto vzal riziko na seba,“ uviedla príklad Lýdia Ondrušová a zároveň ponúkla bonmot o tom, že aj poslanci majú profit z aktuálnej podoby zrekonštruovanej časti centra, ktoré láka posedieť si na terase...

O budúcnosť Vranova nad Topľou nemá obavu ani Vladimír Tropp. Pokiaľ by mesto muselo vrátiť financie, má jasno v tom, kde by sa ušetrilo. „Šetriť sa dá na športe a kultúre, ale riešil by som to až potom, keď to bude aktuálne. Vieme predsa, ako sa súdne spory na Slovensku ťahajú,“ dodal V. Tropp.

Poslanci vzali analýzu na vedomie, čím dali (definitívne) zelenú investičnému zámeru zrekonštruovať 3. etapu centra mesta a oprave miestnych komunikácií a chodníkov.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok