Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Správy / Školstvo / Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou budú skúmať súvislosť medzi počasím a miónmi. Tento projekt môžu realizovať vďaka Cosmic-Pi detektoru kozmického žiarenia, ktorý v rámci celosvetovej súťaže Beamline for Schools 2017 získali od CERN-u.

Do súťaže Beamline for Schools 2017 sa zapojilo 180 tímov zo 43 krajín z celého sveta a v tejto elitnej spoločnosti nechýbali ani študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa prihlásili s projektom sledovania miónov pri prechode feromagnetickou kvapalinou. „CERN sa snaží osloviť a motivovať študentov stredných škôl, pretože často prichádzajú s originálnymi nápadmi, čo je aj náš prípad,“ poznamenal coach Ján Motešický.

Beamline for Schools sa premiérovo konala pred troma rokmi pri príležitosti 60. Výročia založenia CERN-u. Doposiaľ priamo v tomto inštitúte uskutočnili svoje experimenty víťazné tímy z Holandska, Grécka, Talianska, Južnej Afriky, Poľska a Veľkej Británie. V minulom roku získali tímy s užšou nomináciou Cosmic-Pi detektor, ktorý im umožní detekovať častice kozmického žiarenia. Medzi 30 najlepších tímov sa zaradil aj G-Y-V-V Amavet 964 Gymnázia vo Vranove nad Topľou. „Kvalita a kreatívnosť návrhov je inšpirujúca. Ukazuje na veľký talent a odhodlanie novej generácie vedcov a inžinierov. Blahoželám všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže v tomto roku, všetci môžu byť pyšní na to, čo dosiahli. Veľmi sa tešíme na výsledky experimentov víťazných tímov,” uviedla pre www.svetcastic.sk riaditeľka CERN-u pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle.

Mióny, ako častice, ktoré sú súčasťou kozmického žiarenia dopadajúceho na zem, prechádzajú pevnými telesami, no prvky s hustými jadrami a s veľkým množstvom protónov (napríklad urán, plutónium) ich vychyľujú z dráhy. V dôsledku toho sa môžu používať k detekcii rádioaktívnych látok, či zisteniu, z akého materiálu sú predmety (archeologické artefakty) vyrobené alebo zisteniu, ako odolávajú materiály rôznym vnútorným vplyvom, prípadne ako doplnenie poznatkov zistených röntgenom alebo laserom. „Na našu planétu dopadá kozmické žiarenie, ktoré je zložené z veľkého spektra rôznych druhov častíc. Pre lepšiu ilustráciu poviem, že napríklad fotóny nás ohrejú, opália a my budeme skúmať mióny,“ dodal J. Motešický.

Keďže vranovské Gymnázium je jedinou strednou školou na Slovensku, kde majú detektor kozmického žiarenia k dispozícii, rozhodli sa posunúť pôvodný projekt na vyšší level. Vzhľadom k tomu, že doteraz neexistuje relevantný výskum vplyvu počasia na vlastnosti miónov, tím vedený J. Motešickým sa bude venovať práve tejto doteraz neprebádanej súvislosti. „Budeme sledovať, ako pôsobia mióny na ľudský organizmus pri zmene počasia. Za týmto účelom sme si vyrobili a naprogramovali vlastnú meteostanicu, ktorá nám bude získavať potrebné dáta o klíme. Zároveň budeme v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika robiť výskum nielen vo Vranove nad Topľou, ale aj v Tatrách, či iných oblastiach Slovenska, pretože vlastnosti miónov sa s nadmorskou výškou menia,“ vysvetľoval J. Motešický.

Detektor kozmického žiarenia bude v rámci vyučovania súčasťou portfólia IT akadémie vzdelávania pre 21. storočie, vrátane prestížneho laboratória Since Lab vybaveného laboratórnym softvérom na vylepšenie vyučovania prírodovedných predmetov, ktoré vo Vranove nad Topľou získali ako jedno z 24 gymnázií. „Detektor kozmického žiarenia sa stane súčasťou prírodovedných laboratórií, aby sme vedeli, čo najideálnejšie implementovať zámery IT akadémie do vyučovania. K dispozícii teda bude nielen pre potreby vyučovania, ale aj pre krúžkovú činnosť. Zároveň plánujeme pozvať žiakov základných škôl, aby mali možnosť zoznámiť sa s kvantovou fyzikou a v spolupráci s našimi študentmi mohli začať robiť na svojich malých experimentoch. Hádam z nich potom vyrastú fyzici alebo chemici, ktorých naša spoločnosť potrebuje,“ dodala riaditeľka Gymnázia vo Vranove nad Topľou Zuzana Dragulová.
 

Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Správy / Školstvo / Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Vranovské Gymnázium získalo ako jediná stredná škola na Slovensku detektor kozmického žiarenia

Študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou budú skúmať súvislosť medzi počasím a miónmi. Tento projekt môžu realizovať vďaka Cosmic-Pi detektoru kozmického žiarenia, ktorý v rámci celosvetovej súťaže Beamline for Schools 2017 získali od CERN-u.

Do súťaže Beamline for Schools 2017 sa zapojilo 180 tímov zo 43 krajín z celého sveta a v tejto elitnej spoločnosti nechýbali ani študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa prihlásili s projektom sledovania miónov pri prechode feromagnetickou kvapalinou. „CERN sa snaží osloviť a motivovať študentov stredných škôl, pretože často prichádzajú s originálnymi nápadmi, čo je aj náš prípad,“ poznamenal coach Ján Motešický.

Beamline for Schools sa premiérovo konala pred troma rokmi pri príležitosti 60. Výročia založenia CERN-u. Doposiaľ priamo v tomto inštitúte uskutočnili svoje experimenty víťazné tímy z Holandska, Grécka, Talianska, Južnej Afriky, Poľska a Veľkej Británie. V minulom roku získali tímy s užšou nomináciou Cosmic-Pi detektor, ktorý im umožní detekovať častice kozmického žiarenia. Medzi 30 najlepších tímov sa zaradil aj G-Y-V-V Amavet 964 Gymnázia vo Vranove nad Topľou. „Kvalita a kreatívnosť návrhov je inšpirujúca. Ukazuje na veľký talent a odhodlanie novej generácie vedcov a inžinierov. Blahoželám všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže v tomto roku, všetci môžu byť pyšní na to, čo dosiahli. Veľmi sa tešíme na výsledky experimentov víťazných tímov,” uviedla pre www.svetcastic.sk riaditeľka CERN-u pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle.

Mióny, ako častice, ktoré sú súčasťou kozmického žiarenia dopadajúceho na zem, prechádzajú pevnými telesami, no prvky s hustými jadrami a s veľkým množstvom protónov (napríklad urán, plutónium) ich vychyľujú z dráhy. V dôsledku toho sa môžu používať k detekcii rádioaktívnych látok, či zisteniu, z akého materiálu sú predmety (archeologické artefakty) vyrobené alebo zisteniu, ako odolávajú materiály rôznym vnútorným vplyvom, prípadne ako doplnenie poznatkov zistených röntgenom alebo laserom. „Na našu planétu dopadá kozmické žiarenie, ktoré je zložené z veľkého spektra rôznych druhov častíc. Pre lepšiu ilustráciu poviem, že napríklad fotóny nás ohrejú, opália a my budeme skúmať mióny,“ dodal J. Motešický.

Keďže vranovské Gymnázium je jedinou strednou školou na Slovensku, kde majú detektor kozmického žiarenia k dispozícii, rozhodli sa posunúť pôvodný projekt na vyšší level. Vzhľadom k tomu, že doteraz neexistuje relevantný výskum vplyvu počasia na vlastnosti miónov, tím vedený J. Motešickým sa bude venovať práve tejto doteraz neprebádanej súvislosti. „Budeme sledovať, ako pôsobia mióny na ľudský organizmus pri zmene počasia. Za týmto účelom sme si vyrobili a naprogramovali vlastnú meteostanicu, ktorá nám bude získavať potrebné dáta o klíme. Zároveň budeme v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika robiť výskum nielen vo Vranove nad Topľou, ale aj v Tatrách, či iných oblastiach Slovenska, pretože vlastnosti miónov sa s nadmorskou výškou menia,“ vysvetľoval J. Motešický.

Detektor kozmického žiarenia bude v rámci vyučovania súčasťou portfólia IT akadémie vzdelávania pre 21. storočie, vrátane prestížneho laboratória Since Lab vybaveného laboratórnym softvérom na vylepšenie vyučovania prírodovedných predmetov, ktoré vo Vranove nad Topľou získali ako jedno z 24 gymnázií. „Detektor kozmického žiarenia sa stane súčasťou prírodovedných laboratórií, aby sme vedeli, čo najideálnejšie implementovať zámery IT akadémie do vyučovania. K dispozícii teda bude nielen pre potreby vyučovania, ale aj pre krúžkovú činnosť. Zároveň plánujeme pozvať žiakov základných škôl, aby mali možnosť zoznámiť sa s kvantovou fyzikou a v spolupráci s našimi študentmi mohli začať robiť na svojich malých experimentoch. Hádam z nich potom vyrastú fyzici alebo chemici, ktorých naša spoločnosť potrebuje,“ dodala riaditeľka Gymnázia vo Vranove nad Topľou Zuzana Dragulová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok