Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Správy / Školstvo / Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Školská súťaž, ktorá sa každoročne koná v Súkromnej základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou sa stala malým hudobným sviatkom školy. V utorok 13.marca 2018 patrila koncertná miestnosť SZUŠ pätnástim sólovým spevákom v dvoch kategóriách vo veku 7 do 15 rokov.

V I. kategórii žiakov zvíťazili Alena Dudášová a Vojtech Filip Kopko, druhý skončil Jakub Harvilko a na treťom mieste sa umiestnili Markus Kaščák a Monika Juhásová.V II. kategórií vyhrala Alexandra Mišľavceva a na druhom mieste sa umiestnili Nina Mrusková a Anna Maťašová.

Odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Ingrid Kovalská a členmi boli Vilma Krauspeová a Anna Maťašová mala ťažké rozhodovanie, pretože väčšina súťažiacich zaspievala ľudovú a umelú popr. populárnu pieseň veľmi dobre.

V tomto roku každý súťažiaci bol sprevádzaný na akordeóne učiteľom Súkromnej ZUŠ Radovanom Zajícom a študentkou II.cyklu Martinou Maťašovou na klavíri.

Prestávky svojou hrou vypĺ­ňali klavíristi Vojtech Filip Kopko a Anna Maťašová, ktorí sa pripravujú na Klavírnu súťaž v Snine.

Tohoročná spevácka súťaž mala výbornú umeleckú úroveň, k čomu dopomohli i triedne výberové súťaže a zainteresovanosť učiteľov SZUŠ do kvalitnej prípravy a priebehu súťaže. Speváci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste budú reprezentovať školu na regionálnych a celoslovenských súťažiach a na podujatiach Súkromnej ZUŠ vo Vranove n.Topľou.

V najbližšom čase pripravuje Súkromná ZUŠ interný koncert vo štvrtok dňa 22.3.2018 v koncertnej miestnosti SZUŠ Vranov nad Topľou. Mládežnícke zbory sa pripravujú na koncerty v Trenčianskych Tepliciach v apríli 2018. Sólisti a štyri spevácke zbory cvičia program na Výročný koncert SZUŠ 14.mája 2018 v Dome kultúry Vranov nad Topľou.

A keďže sa blíži aj termín prijímania žiakov na školu, vedenie SZUŠ pozýva žiakov predškolského veku materských škôl a 1. - 2. ročníka základných škôl na prijímacie pohovory v utorok 15. mája 2018. 

Vilma Krauspeová
 

Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Správy / Školstvo / Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Speváci Súkromnej základnej umeleckej školy súťažili

Školská súťaž, ktorá sa každoročne koná v Súkromnej základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou sa stala malým hudobným sviatkom školy. V utorok 13.marca 2018 patrila koncertná miestnosť SZUŠ pätnástim sólovým spevákom v dvoch kategóriách vo veku 7 do 15 rokov.

V I. kategórii žiakov zvíťazili Alena Dudášová a Vojtech Filip Kopko, druhý skončil Jakub Harvilko a na treťom mieste sa umiestnili Markus Kaščák a Monika Juhásová.V II. kategórií vyhrala Alexandra Mišľavceva a na druhom mieste sa umiestnili Nina Mrusková a Anna Maťašová.

Odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Ingrid Kovalská a členmi boli Vilma Krauspeová a Anna Maťašová mala ťažké rozhodovanie, pretože väčšina súťažiacich zaspievala ľudovú a umelú popr. populárnu pieseň veľmi dobre.

V tomto roku každý súťažiaci bol sprevádzaný na akordeóne učiteľom Súkromnej ZUŠ Radovanom Zajícom a študentkou II.cyklu Martinou Maťašovou na klavíri.

Prestávky svojou hrou vypĺ­ňali klavíristi Vojtech Filip Kopko a Anna Maťašová, ktorí sa pripravujú na Klavírnu súťaž v Snine.

Tohoročná spevácka súťaž mala výbornú umeleckú úroveň, k čomu dopomohli i triedne výberové súťaže a zainteresovanosť učiteľov SZUŠ do kvalitnej prípravy a priebehu súťaže. Speváci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste budú reprezentovať školu na regionálnych a celoslovenských súťažiach a na podujatiach Súkromnej ZUŠ vo Vranove n.Topľou.

V najbližšom čase pripravuje Súkromná ZUŠ interný koncert vo štvrtok dňa 22.3.2018 v koncertnej miestnosti SZUŠ Vranov nad Topľou. Mládežnícke zbory sa pripravujú na koncerty v Trenčianskych Tepliciach v apríli 2018. Sólisti a štyri spevácke zbory cvičia program na Výročný koncert SZUŠ 14.mája 2018 v Dome kultúry Vranov nad Topľou.

A keďže sa blíži aj termín prijímania žiakov na školu, vedenie SZUŠ pozýva žiakov predškolského veku materských škôl a 1. - 2. ročníka základných škôl na prijímacie pohovory v utorok 15. mája 2018. 

Vilma Krauspeová
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok