Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Správy / Školstvo / Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou oslávila v minulom školskom roku 40. výročie svojho založenia. Ďalším medzníkom v histórii školy je podporený projekt v rámci výzvy „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní“, ktorý pre jej študentov otvára novú modernú éru. Vďaka investícii vo výške 824 053,21 tis. € sa totiž vytvorí komplexné zázemie, ktoré zásadným spôsobom znásobí ich odborné zručnosti a dovolí im na trhu práce zaradiť sa medzi špičkových odborníkov. Ide o naozaj o výnimočný moment, pretože tak výrazná jednorazová investícia do technologického vybavenia dielní v tejto škole ešte od jej vzniku nebola.

Vedenie SOŠD začalo pracovať na projekte „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“ ešte pred vyhlásením výzvy. Inšpirácia bola jasná! V situácii, kedy je strojárstvo pre celú Európsku úniu pálčivou témou, potrebovali reagovať aj vo Vranove nad Topľou, kde nahradia strojné zariadenia, ktoré študenti využívali ešte z čias datovaných do založenia školy v roku 1976, príp. z 80-tych rokov minulého storočia, pričom v moderných firmách sa už pri výrobe navyše ani nepoužívajú.

Keď Agentúra regionálneho rozvoja PSK zaradila SOŠD medzi 18 stredných škôl s perspektívou rozvoja študijných odborov, čím podporila myšlienku modernizácie ich zázemia prostredníctvom projektových peňazí, malo už vedenie školy pripravený stavebný a technologický projekt. „Vždy treba myslieť a byť o krok vpredu. Do tohto projektu sme išli z jedného zásadného dôvodu! Jedine takýmto spôsobom vidíme priestor, ako zabezpečiť ďalší rozvoj školy. Z nášho pohľadu nie je cestou vymýšľať nové študijné odbory, ktoré možno pre žiakov a ich rodičov znejú populárnejšie, no potom im chýba nadstavba v podobe uplatnenia sa v praxi. Aj preto sme už pred rokom zaradili do siete odborov a prijali prvých žiakov na študijný odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorý je predurčený na programovanie a obsluhu číslicovo riadených strojov,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Igor Šesták.

Zo získanej sumy 824 053,21 tis. € sa štvrtina peňazí preinvestuje do stavebnej časti a zvyšok sa premietne do exkluzívnej modernizácie strojných zariadení a technológií. Vďaka tomuto projektu vybaví škola svoje dielne priemyselnými strojmi na strojové obrábanie kovov výrobnou CNC frézou, CNC sústruhom a technikou na tvarovanie a opracovanie kovov (zakružovačky, nožnice, vŕtačky, pásové aj okružné píly, brúsky, ale aj klasické sústruhy a frézy). V učebniach pribudnú taktiež nové cvičné CNC sústruhy a CNC frézy pre teoretické vyučovanie, zvárací kút pre tri metódy zvárania, vrátane zváracieho simulátora, či technológia na laserové gravírovanie a rezanie kovov a dreva. V učebni mechatroniky so základnými stavebnými modulmi budú študenti získavať zručnosti pri ovládaní a skladaní mechanizmov - strojov a zariadení. Rovnako bude zriadená prednášková miestnosť, ktorá by mala byť využívaná aj v rámci celoživotného vzdelávania, pretože vedenie SOŠD má ambíciu zriadiť Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárskych odboroch. Po ukončení stavebných prác bude škola bezbariérová a napr. imobilní študenti získajú komfortný prístup do všetkých učební, teda aj tých, ktoré sa nachádzajú na poschodí. „Naši študenti sa často v praxi stretávajú s modernými technológiami, s ktorými sa musia učiť pracovať nanovo. Pri výrobnom procese nie je, v drvivej väčšine priestor, zaúčať nových zamestnancov a samozrejme, je logické, že táto funkcia patrí škole. Bez tohto kroku, kedy získame nové technológie a budeme môcť učiť žiakov od základov narábať s materiálmi, vrátane programovania a obsluhy zariadení, by sme v žiadnom prípade nemohli byť konkurencieschopní. Teraz však nebudú mať problém nájsť si nielen prácu, ale aj dobre platenú prácu. Vďaka tomuto projektu sa dokážu uplatniť na Slovensku a rovnako i v zahraničí, čo im otvára úplne nové možnosti,“ zdôraznil I. Šesták.       
 

Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Správy / Školstvo / Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Stredná odborná škola drevárska prejde historickou modernizáciou

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou oslávila v minulom školskom roku 40. výročie svojho založenia. Ďalším medzníkom v histórii školy je podporený projekt v rámci výzvy „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní“, ktorý pre jej študentov otvára novú modernú éru. Vďaka investícii vo výške 824 053,21 tis. € sa totiž vytvorí komplexné zázemie, ktoré zásadným spôsobom znásobí ich odborné zručnosti a dovolí im na trhu práce zaradiť sa medzi špičkových odborníkov. Ide o naozaj o výnimočný moment, pretože tak výrazná jednorazová investícia do technologického vybavenia dielní v tejto škole ešte od jej vzniku nebola.

Vedenie SOŠD začalo pracovať na projekte „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“ ešte pred vyhlásením výzvy. Inšpirácia bola jasná! V situácii, kedy je strojárstvo pre celú Európsku úniu pálčivou témou, potrebovali reagovať aj vo Vranove nad Topľou, kde nahradia strojné zariadenia, ktoré študenti využívali ešte z čias datovaných do založenia školy v roku 1976, príp. z 80-tych rokov minulého storočia, pričom v moderných firmách sa už pri výrobe navyše ani nepoužívajú.

Keď Agentúra regionálneho rozvoja PSK zaradila SOŠD medzi 18 stredných škôl s perspektívou rozvoja študijných odborov, čím podporila myšlienku modernizácie ich zázemia prostredníctvom projektových peňazí, malo už vedenie školy pripravený stavebný a technologický projekt. „Vždy treba myslieť a byť o krok vpredu. Do tohto projektu sme išli z jedného zásadného dôvodu! Jedine takýmto spôsobom vidíme priestor, ako zabezpečiť ďalší rozvoj školy. Z nášho pohľadu nie je cestou vymýšľať nové študijné odbory, ktoré možno pre žiakov a ich rodičov znejú populárnejšie, no potom im chýba nadstavba v podobe uplatnenia sa v praxi. Aj preto sme už pred rokom zaradili do siete odborov a prijali prvých žiakov na študijný odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorý je predurčený na programovanie a obsluhu číslicovo riadených strojov,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Igor Šesták.

Zo získanej sumy 824 053,21 tis. € sa štvrtina peňazí preinvestuje do stavebnej časti a zvyšok sa premietne do exkluzívnej modernizácie strojných zariadení a technológií. Vďaka tomuto projektu vybaví škola svoje dielne priemyselnými strojmi na strojové obrábanie kovov výrobnou CNC frézou, CNC sústruhom a technikou na tvarovanie a opracovanie kovov (zakružovačky, nožnice, vŕtačky, pásové aj okružné píly, brúsky, ale aj klasické sústruhy a frézy). V učebniach pribudnú taktiež nové cvičné CNC sústruhy a CNC frézy pre teoretické vyučovanie, zvárací kút pre tri metódy zvárania, vrátane zváracieho simulátora, či technológia na laserové gravírovanie a rezanie kovov a dreva. V učebni mechatroniky so základnými stavebnými modulmi budú študenti získavať zručnosti pri ovládaní a skladaní mechanizmov - strojov a zariadení. Rovnako bude zriadená prednášková miestnosť, ktorá by mala byť využívaná aj v rámci celoživotného vzdelávania, pretože vedenie SOŠD má ambíciu zriadiť Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárskych odboroch. Po ukončení stavebných prác bude škola bezbariérová a napr. imobilní študenti získajú komfortný prístup do všetkých učební, teda aj tých, ktoré sa nachádzajú na poschodí. „Naši študenti sa často v praxi stretávajú s modernými technológiami, s ktorými sa musia učiť pracovať nanovo. Pri výrobnom procese nie je, v drvivej väčšine priestor, zaúčať nových zamestnancov a samozrejme, je logické, že táto funkcia patrí škole. Bez tohto kroku, kedy získame nové technológie a budeme môcť učiť žiakov od základov narábať s materiálmi, vrátane programovania a obsluhy zariadení, by sme v žiadnom prípade nemohli byť konkurencieschopní. Teraz však nebudú mať problém nájsť si nielen prácu, ale aj dobre platenú prácu. Vďaka tomuto projektu sa dokážu uplatniť na Slovensku a rovnako i v zahraničí, čo im otvára úplne nové možnosti,“ zdôraznil I. Šesták.       
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok