Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Správy / Obce / Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Rok 2018 je pre samosprávu rokom „zúčtovania“. Téma komunálnych volieb rezonovala aj na 29. Sneme Združenia miesta a obcí vranovského regiónu v Dlhom Klčove. Otázok, ktoré trápia primátorov a starostov, je hneď niekoľko a hoci na mnohé z nich musia prísť odpovede z národnej úrovne, nič to nemení na tom, že samosprávu čaká zásadná sebareflexia. Svedčí o tom tiež fakt, že do diskusie sa prihlásili iba primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Na Sneme ZMOVR-u zarezonovalo viacero tém. Predseda združenia a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik v úvode definoval nenaplnené očakávania z plnenia Akčného plánu a predovšetkým z vývoja pri čerpaní eurofondov v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020. Ako dodal, výsledok, kedy sa podarilo získať zdroje na zateplenie verejných budov alebo rozšírenie materských škôl, nemôže hodnotiť ako dostatočný. V prípade vypísaných výziev totiž naráža samospráva na zdĺhavé vyhodnocovanie a byrokraciu. Tiež pripomenul, že pokiaľ sa čerpanie eurofondov netransparentní a nezjednoduší, v dôsledku rôznych nástrah sa súčasné pomery môžu premietnuť do nezáujmu o túto formu pomoci. „So začiatkom volebného obdobia začalo aj programovacie obdobie na roky 2014 - 2020, na ktoré sme sa tešili, no naša radosť z roka na rok slabla a teraz, keď sme v poslednom roku volebného obdobia, z ktorého sme odkrojili dva pol mesiaca zisťujeme, že je to veľmi pomalé. V tomto smere nás trápi napr. veľká byrokracia. Napriek tomu, že celý čas sa hovorí o jej odstraňovaní, opak je pravdou. Náprava je v nedohľadne, i keď na to poukazujeme na rokovaniach Rady ZMOS,“ uviedol predseda ZMOVR-u a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik.

Diskusiu by taktiež uvítal k novele zákona o sociálnych službách, najmä v otázke denných stacionárov, pričom však priznal, že svoj podiel viny na tomto stave nesie aj samospráva. Ďalej pripomenul reformu územnej samosprávy, stavebný zákon, školstvo a odpadové hospodárstvo, ktoré s každou novelou prenáša viac zodpovednosti na stranu obcí. „Ako volení funkcionári by sme si mali oveľa viac uvedomovať a mať na zreteli, že všetka zodpovednosť je na našich pleciach. Mali by sme viac času venovať vzdelávaniu, lebo neznalosť zákona nás neospravedlňuje. Je to veľmi dôležité aj pre našich zamestnancov, ktorí musia bezchybne zabezpečovať prenesený, aj originálny výkon samosprávy pre našich občanov a ostatných klientov, ktorí si potrebujú vybaviť svoje veci na našich úradoch,“ pripomenul A. Kulik.

V súvislosti s výkonom preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií zdôraznil ideu spoločnej úradovne, ktorá by garantovala zvládať tento proces na adekvátnej odbornej úrovni un bloc pre všetky obce bez ohľadu na personálne možností obecných úradov. „Samospráva, ako som už v minulosti zdôrazňoval, je zložitý mechanizmus a vyžaduje si človeka, ktorý je celý oddaný tejto práci. Polovičatá práca sa vráti ako bumerang,“ zdôraznil A. Kulik.

Eurofondom sa v diskusii venoval aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, ktorý procesu vyčítal pomalé tempo, byrokraciu a často tiež (ne)transparentnosť. V tejto súvislosti vyjadril očakávanie, že jednou z ochranných bariér by mal byť práve ZMOS, ktorý podá samosprávam pomocnú ruku. „Niekedy sme až kriminalizovaní za to, že chceme do našich miest, obcí, pre našich ľudí..., získať finančné prostriedky. Keďže ideme s kožou na trh, považujem to za veľkú výzvu pre ZMOS, aby nás adekvátne hájil vo vzťahu k Vláde SR a EÚ,“ reagoval J. Ragan.

O potrebe permanentnejšej spolupráce a komunikácii na úrovni miest a obcí vranovského regiónu hovoril starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, ktorý vidí na miestnej úrovni potenciál, ako naštartovať proces vzniku nových pracovných miest. „Viacerí v našom regióne máme obecné a sociálne podniky, no často nevieme, akú podnikateľskú činnosť vykonáva iná obec. Keďže to vnímam ako príležitosť, mali by sme vytvoriť podmienky, ako sa navzájom podporiť, aby sa naše obce a podniky mohli ďalej rozvíjať, čo by sa v konečnom dôsledku premietlo do nových pracovných miest, o ktorých potrebe vzniku tak často hovoríme,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Z ďalších tém, ktoré by si, z jeho pohľadu, zaslúžili podstatne väčšiu pozornosť, spomenul rómsku problematiku, environmentálne záťaže, diskusiu s Vranovskou nemocnicou a.s. o režime pohotovostí, či s SAD Humenné a.s., OZ Vranov nad Topľou v otázke prímestských spojov a v súvislosti so školstvom poukázal, že kým obce majú problém udržať si MŠ/ZŠ, v meste evidujú aj triedy s predimenzovaným stavom. Zároveň Rade ZMOVR adresoval výzvu, aby vytvorila podmienky na intenzívnejší dialóg s novozvoleným predsedom PSK Milanom Majerským, vedením PSK a poslancami v Zastupiteľstve PSK za okres Vranov nad Topľou. „Na to, aby sme však na rôznych úrovniach mohli referovať o našich pripomienkach, postrehoch a návrhoch riešení, potrebujeme dostávať od všetkých starostov spätnú väzbu. Pokiaľ prídeme na nejaké pracovné stretnutie a nepripravíme si vlastné poznámky, nemáme o čom hovoriť. Z tohto miesta by som si teda dovolil vyzvať všetky kolegyne a kolegov, aby ak nás Rada ZMOVR vyzve, nech reagujú a posunú nám svoje podnety,“ požiadal J. Fenčák.

Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Správy / Obce / Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Starostov trápi pomalý proces čerpania eurofondov, J. Ragan hovoril o kriminalizácii samosprávy

Rok 2018 je pre samosprávu rokom „zúčtovania“. Téma komunálnych volieb rezonovala aj na 29. Sneme Združenia miesta a obcí vranovského regiónu v Dlhom Klčove. Otázok, ktoré trápia primátorov a starostov, je hneď niekoľko a hoci na mnohé z nich musia prísť odpovede z národnej úrovne, nič to nemení na tom, že samosprávu čaká zásadná sebareflexia. Svedčí o tom tiež fakt, že do diskusie sa prihlásili iba primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Na Sneme ZMOVR-u zarezonovalo viacero tém. Predseda združenia a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik v úvode definoval nenaplnené očakávania z plnenia Akčného plánu a predovšetkým z vývoja pri čerpaní eurofondov v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020. Ako dodal, výsledok, kedy sa podarilo získať zdroje na zateplenie verejných budov alebo rozšírenie materských škôl, nemôže hodnotiť ako dostatočný. V prípade vypísaných výziev totiž naráža samospráva na zdĺhavé vyhodnocovanie a byrokraciu. Tiež pripomenul, že pokiaľ sa čerpanie eurofondov netransparentní a nezjednoduší, v dôsledku rôznych nástrah sa súčasné pomery môžu premietnuť do nezáujmu o túto formu pomoci. „So začiatkom volebného obdobia začalo aj programovacie obdobie na roky 2014 - 2020, na ktoré sme sa tešili, no naša radosť z roka na rok slabla a teraz, keď sme v poslednom roku volebného obdobia, z ktorého sme odkrojili dva pol mesiaca zisťujeme, že je to veľmi pomalé. V tomto smere nás trápi napr. veľká byrokracia. Napriek tomu, že celý čas sa hovorí o jej odstraňovaní, opak je pravdou. Náprava je v nedohľadne, i keď na to poukazujeme na rokovaniach Rady ZMOS,“ uviedol predseda ZMOVR-u a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik.

Diskusiu by taktiež uvítal k novele zákona o sociálnych službách, najmä v otázke denných stacionárov, pričom však priznal, že svoj podiel viny na tomto stave nesie aj samospráva. Ďalej pripomenul reformu územnej samosprávy, stavebný zákon, školstvo a odpadové hospodárstvo, ktoré s každou novelou prenáša viac zodpovednosti na stranu obcí. „Ako volení funkcionári by sme si mali oveľa viac uvedomovať a mať na zreteli, že všetka zodpovednosť je na našich pleciach. Mali by sme viac času venovať vzdelávaniu, lebo neznalosť zákona nás neospravedlňuje. Je to veľmi dôležité aj pre našich zamestnancov, ktorí musia bezchybne zabezpečovať prenesený, aj originálny výkon samosprávy pre našich občanov a ostatných klientov, ktorí si potrebujú vybaviť svoje veci na našich úradoch,“ pripomenul A. Kulik.

V súvislosti s výkonom preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií zdôraznil ideu spoločnej úradovne, ktorá by garantovala zvládať tento proces na adekvátnej odbornej úrovni un bloc pre všetky obce bez ohľadu na personálne možností obecných úradov. „Samospráva, ako som už v minulosti zdôrazňoval, je zložitý mechanizmus a vyžaduje si človeka, ktorý je celý oddaný tejto práci. Polovičatá práca sa vráti ako bumerang,“ zdôraznil A. Kulik.

Eurofondom sa v diskusii venoval aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, ktorý procesu vyčítal pomalé tempo, byrokraciu a často tiež (ne)transparentnosť. V tejto súvislosti vyjadril očakávanie, že jednou z ochranných bariér by mal byť práve ZMOS, ktorý podá samosprávam pomocnú ruku. „Niekedy sme až kriminalizovaní za to, že chceme do našich miest, obcí, pre našich ľudí..., získať finančné prostriedky. Keďže ideme s kožou na trh, považujem to za veľkú výzvu pre ZMOS, aby nás adekvátne hájil vo vzťahu k Vláde SR a EÚ,“ reagoval J. Ragan.

O potrebe permanentnejšej spolupráce a komunikácii na úrovni miest a obcí vranovského regiónu hovoril starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, ktorý vidí na miestnej úrovni potenciál, ako naštartovať proces vzniku nových pracovných miest. „Viacerí v našom regióne máme obecné a sociálne podniky, no často nevieme, akú podnikateľskú činnosť vykonáva iná obec. Keďže to vnímam ako príležitosť, mali by sme vytvoriť podmienky, ako sa navzájom podporiť, aby sa naše obce a podniky mohli ďalej rozvíjať, čo by sa v konečnom dôsledku premietlo do nových pracovných miest, o ktorých potrebe vzniku tak často hovoríme,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Z ďalších tém, ktoré by si, z jeho pohľadu, zaslúžili podstatne väčšiu pozornosť, spomenul rómsku problematiku, environmentálne záťaže, diskusiu s Vranovskou nemocnicou a.s. o režime pohotovostí, či s SAD Humenné a.s., OZ Vranov nad Topľou v otázke prímestských spojov a v súvislosti so školstvom poukázal, že kým obce majú problém udržať si MŠ/ZŠ, v meste evidujú aj triedy s predimenzovaným stavom. Zároveň Rade ZMOVR adresoval výzvu, aby vytvorila podmienky na intenzívnejší dialóg s novozvoleným predsedom PSK Milanom Majerským, vedením PSK a poslancami v Zastupiteľstve PSK za okres Vranov nad Topľou. „Na to, aby sme však na rôznych úrovniach mohli referovať o našich pripomienkach, postrehoch a návrhoch riešení, potrebujeme dostávať od všetkých starostov spätnú väzbu. Pokiaľ prídeme na nejaké pracovné stretnutie a nepripravíme si vlastné poznámky, nemáme o čom hovoriť. Z tohto miesta by som si teda dovolil vyzvať všetky kolegyne a kolegov, aby ak nás Rada ZMOVR vyzve, nech reagujú a posunú nám svoje podnety,“ požiadal J. Fenčák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok