Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Správy / Ostatné / Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa na pôde Okresného úradu vo Vranove nad Topľou stretol s tridsiatkou starostov obcí, v ktorých žijú početné rómske komunity. Na pracovnom stretnutí si obidve strany vymenili skúsenosti s dopadom už schválených legislatívnych zmien, no v konštruktívnom dialógu sa venovali aj otázkam a témam, ako ešte efektívnejšie etablovať osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia do aktívneho spoločenského procesu.

V úvode brífingu splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ocenil fakt, že doteraz sa jeho úradu podarilo presadiť legislatívne zmeny pri pozemkových úpravách súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v osadách, podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme, kvalifikačných podmienkach pre terénnych sociálnych pracovníkov, či pri zmene zákona o hazardných hrách. Na pôde okresného úradu zároveň vyzdvihol prístup starostov z vranovského regiónu, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych projektov. Vo vzťahu k budúcnosti predstavil ideu povinnej predškolskej dochádzky a zároveň výzvu udržať inštitút terénnych pracovníkov po ukončení aktuálneho programovacieho obdobia, pretože, ako dodal, krok po kroku sa podarilo nastaviť v obciach podmienky s potenciálom pre zlepšenie životných pomerov a spolunažívanie, preto by bolo na škodu, keby sa tento proces zastavil. „Okres Vranov nad Topľou je počtom samospráv zapájajúcich sa do projektov príkladný. Máme tu nad dvadsať obcí s terénnou sociálnou prácou a takmer rovnaký počet komunitných centier, čo je podľa mňa slovenský unikát. Veľký záujem registrujeme aj o ostatné projekty, ako občianske hliadky – miestne občianske poriadkové služby MOPS alebo projekt zdravé regióny – zdravotní osvetári. Budujú sa nové materské školy, komunitné centrá, samosprávy sa zaujímavú o odpadové hospodárstvo, chcú pre svojich obyvateľov vodu..., preto budeme pracovať na tom, aby čerpanie v rámci rôznych výziev mohlo byť a bolo ešte efektívnejšie,“ uviedol splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Jednou z kľúčových tém pri riešení, a to nielen rómskej otázky, ale sociálneho a ekonomického prostredia ako celku, je zamestnanosť. Á. Ravasz v tejto súvislosti ocenil, že sa podarilo zmeniť kvalifikačné podmienky terénnych pracovníkov. Kým v minulosti museli mať uchádzači o túto pozíciu ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca, aktuálne sa od týchto predpokladov upustilo. „Treba povedať, že väčšina rómskeho obyvateľstva na Slovensku nemá šancu dostať sa k diplomu zo sociálnej práce veľmi rýchlo alebo vôbec, pričom sú medzi nimi zdatní ľudia, ktorí by chceli pracovať pre svoju komunitu. Okrem toho sme z týchto projektov vytláčali aj nerómskych pracovníkov, ktorí s Rómami pracovali dlho a robili to dobre, akurát nemali požadované vzdelanie. Myslím si, že aj táto zmena otvára atraktívnu možnosť zvýšiť zamestnanosť práve v rómskych komunitách,“ zdôraznil Á. Ravasz.

Za ďalšie pozitívum považuje splnomocnenec pre rómske komunity nový zákon o sociálnej ekonomike, ktorý aj vďaka rešpektovaniu sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní otvára ďalšie príležitosti pre zamestnávanie nezamestnaných zo znevýhodneného prostredia. „Ak sa obce a neverejné subjekty pustia do sociálnej ekonomiky, môžu získať zaujímavú podporu. Keďže znevýhodnená skupina nebude, samozrejme, rovnako produktívna, štát to však bude kvitovať a rozdiel v efektivite práce preplatí, plus k tomu ešte pridá nejaký bonus,“ uviedol Á. Ravasz.

Pri komplexnom riešení rómskej problematiky na Slovensku nechce Á. Ravasz obísť ani bývanie. Priznáva, že aj on registruje výhrady časti spoločnosti voči tomu, že Rómovia dostávajú byty „zadarmo“ a potom ich zdevastujú bez akejkoľvek úcty k hodnotám. „Problém je v tom, že do nových bytov boli nasťahovaní ľudia priamo z osád a nevedeli, ako sa starať o domácnosť, chýbala im finančná gramotnosť... Preto ešte v tomto roku spúšťame projekt prestupného viacstupňového bývania. Jeho pointa spočíva v tom, že Rómovia absolvujú rôzne stupne tréningového bývania. Súčasťou bude aj intenzívna sociálna práca, aby sa naučili a pochopili, ako môžu bývať normálnym spôsobom, lebo teraz to naozaj nemajú odkiaľ vedieť,“ pripomenul Á. Ravasz.         
 

Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Správy / Ostatné / Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Splnomocnenec pre rómske komunity Á. Ravasz: Okres Vranov je príkladný

Splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa na pôde Okresného úradu vo Vranove nad Topľou stretol s tridsiatkou starostov obcí, v ktorých žijú početné rómske komunity. Na pracovnom stretnutí si obidve strany vymenili skúsenosti s dopadom už schválených legislatívnych zmien, no v konštruktívnom dialógu sa venovali aj otázkam a témam, ako ešte efektívnejšie etablovať osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia do aktívneho spoločenského procesu.

V úvode brífingu splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ocenil fakt, že doteraz sa jeho úradu podarilo presadiť legislatívne zmeny pri pozemkových úpravách súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v osadách, podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme, kvalifikačných podmienkach pre terénnych sociálnych pracovníkov, či pri zmene zákona o hazardných hrách. Na pôde okresného úradu zároveň vyzdvihol prístup starostov z vranovského regiónu, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych projektov. Vo vzťahu k budúcnosti predstavil ideu povinnej predškolskej dochádzky a zároveň výzvu udržať inštitút terénnych pracovníkov po ukončení aktuálneho programovacieho obdobia, pretože, ako dodal, krok po kroku sa podarilo nastaviť v obciach podmienky s potenciálom pre zlepšenie životných pomerov a spolunažívanie, preto by bolo na škodu, keby sa tento proces zastavil. „Okres Vranov nad Topľou je počtom samospráv zapájajúcich sa do projektov príkladný. Máme tu nad dvadsať obcí s terénnou sociálnou prácou a takmer rovnaký počet komunitných centier, čo je podľa mňa slovenský unikát. Veľký záujem registrujeme aj o ostatné projekty, ako občianske hliadky – miestne občianske poriadkové služby MOPS alebo projekt zdravé regióny – zdravotní osvetári. Budujú sa nové materské školy, komunitné centrá, samosprávy sa zaujímavú o odpadové hospodárstvo, chcú pre svojich obyvateľov vodu..., preto budeme pracovať na tom, aby čerpanie v rámci rôznych výziev mohlo byť a bolo ešte efektívnejšie,“ uviedol splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Jednou z kľúčových tém pri riešení, a to nielen rómskej otázky, ale sociálneho a ekonomického prostredia ako celku, je zamestnanosť. Á. Ravasz v tejto súvislosti ocenil, že sa podarilo zmeniť kvalifikačné podmienky terénnych pracovníkov. Kým v minulosti museli mať uchádzači o túto pozíciu ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca, aktuálne sa od týchto predpokladov upustilo. „Treba povedať, že väčšina rómskeho obyvateľstva na Slovensku nemá šancu dostať sa k diplomu zo sociálnej práce veľmi rýchlo alebo vôbec, pričom sú medzi nimi zdatní ľudia, ktorí by chceli pracovať pre svoju komunitu. Okrem toho sme z týchto projektov vytláčali aj nerómskych pracovníkov, ktorí s Rómami pracovali dlho a robili to dobre, akurát nemali požadované vzdelanie. Myslím si, že aj táto zmena otvára atraktívnu možnosť zvýšiť zamestnanosť práve v rómskych komunitách,“ zdôraznil Á. Ravasz.

Za ďalšie pozitívum považuje splnomocnenec pre rómske komunity nový zákon o sociálnej ekonomike, ktorý aj vďaka rešpektovaniu sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní otvára ďalšie príležitosti pre zamestnávanie nezamestnaných zo znevýhodneného prostredia. „Ak sa obce a neverejné subjekty pustia do sociálnej ekonomiky, môžu získať zaujímavú podporu. Keďže znevýhodnená skupina nebude, samozrejme, rovnako produktívna, štát to však bude kvitovať a rozdiel v efektivite práce preplatí, plus k tomu ešte pridá nejaký bonus,“ uviedol Á. Ravasz.

Pri komplexnom riešení rómskej problematiky na Slovensku nechce Á. Ravasz obísť ani bývanie. Priznáva, že aj on registruje výhrady časti spoločnosti voči tomu, že Rómovia dostávajú byty „zadarmo“ a potom ich zdevastujú bez akejkoľvek úcty k hodnotám. „Problém je v tom, že do nových bytov boli nasťahovaní ľudia priamo z osád a nevedeli, ako sa starať o domácnosť, chýbala im finančná gramotnosť... Preto ešte v tomto roku spúšťame projekt prestupného viacstupňového bývania. Jeho pointa spočíva v tom, že Rómovia absolvujú rôzne stupne tréningového bývania. Súčasťou bude aj intenzívna sociálna práca, aby sa naučili a pochopili, ako môžu bývať normálnym spôsobom, lebo teraz to naozaj nemajú odkiaľ vedieť,“ pripomenul Á. Ravasz.         
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok