Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

Správy / Školstvo / ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

Vek je len číslo. V prípade Základnej umeleckej školy, Ul. A. Dubčeka to platí do slova a do písmena. Napriek tomu, že oslavuje „šesťdesiatku“ teší sa výbornej kondícii. Dnes je modernou a empatickou vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom odkrýva najkrajšie zákutia umenia. Dôkazom toho bol aj slávnostný koncert v estrádnej sále Mestského domu kultúry.

Základná umelecká škola, Ul. A. Dubčeka začala písať svoju históriu v roku 1958 a odvtedy má vo Vranove nad Topľou nezastupiteľné miesto. Kým v prvom školskom roku bol otvorený iba hudobný odbor, pričom sa vyučovala hra na klavír, husle a akordeón, postupne pribudli dychové nástroje, bicie nástroje, cimbal, gitara, spev a výtvarný, tanečný, či literárno-dramatický odbor. „Základná umelecká škola prijala za šesťdesiat rokov svojej existencie pod svoje ochranné krídla stovky talentovaných detí, ktorým je k dispozícii na ceste rozvoja ich talentu. Pestovala a stále v nich pestuje zmysel pre krásu, umelecké hodnoty a zároveň prostredníctvom umenia pomáha vytvárať aj morálne postoje k životu a sebe samému,“ uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Počas 60-tich rokov navštívilo ZUŠ, Ul. A. Dubčeka presne 26 141 žiakov. Mnohí z nich sú dnes úspešnými umelcami alebo pedagógmi. Bartolomej Buraš je riaditeľom Konzervatória v Košiciach, kde ako profesori pôsobia Iveta Čisáriková a Ľubomír Demeter. Mária Kobielska pôsobí ako sólistka opery Národného divadla v Prahe, Martin Knut sa stal renomovaným maliarom, výtvarníkom, marketingovým stratégom a filantropom, ktorý v roku roku 1999 spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za duševné zdravie. Ďalší z absolventov Jaroslav Viňarský sa môže pre zmenu pýšiť prestížnou cenou The Bessies New York Dance and Performing Arts Award 2013, označovanou aj ako „tanečný Oscar“. „Šesťdesiatka je dokonalý, hodnotný a zrelý vek. Za tých šesť desaťročí sme spoločne – ja, ľudová škola umenia (terajšia základná umelecká škola) a Konzervatórium v Košiciach akosi vrástli jeden do druhého. Ja ako bývalý žiak, vaši absolventi u nás v role študentov, naši absolventi u vás v role pedagógov, spoloční absolventi v nejednom prípade v role profesorov konzervatória. Sme teda všetci spojení jednou pomyselnou pupočnou šnúrou a „odsúdení“ na spoločné úspechy. Verme, že aj na prajný umelecký, pedagogický a ľudský osud,“ napísal vo svojom príhovore riaditeľ Konzervatória v Košiciach Bartolomej Buraš.

Umenie má moc rúcať bariéry, hladiť ľudské duše, vyzdvihovať dokonalosť a ušľachtilosť ľudskej existencie... Nositeľom týchto hodnôt je bezpochyby i vranovská „ZUŠ-ka“, čo v slávnostnom galaprograme dokázali súčasní žiaci, aj bývalí absolventi, ktorí sa zladili do pôsobivej harmonickej mozaiky, keď s publikom komunikovali prostredníctvom svojho talentu. Ako sme napísali v úvode... Vek je len číslo. V prípade Základnej umeleckej školy, Ul. A. Dubčeka to platí do slova a do písmena, pretože dnes je modernou a empatickou vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom odkrýva najkrajšie zákutia umeleckého sveta. „Umenie je v našom živote jedným z najdôležitejších faktorov. Predovšetkým v súčasnej dobe sú mladí ľudia konfrontovaní s rôznymi technológiami a technickými vymoženosťami, ktoré ubíjajú ich citovosť a emočnosť. Našou snahou je naučiť deti základom, ktoré sa potom snažíme rozvíjať napr. aj prostredníctvom fantázie. Mnohí naši absolventi pokračujú v štúdiu na odborných školách, no radosť nám robia všetci žiaci, ktorým dopomôžeme k tomu, aby mali po celý život k akejkoľvek forme umenia kladný vzťah,“ vysvetľovala riaditeľka ZUŠ, Ul. A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou Zuzana Joneková.
 

ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

Správy / Školstvo / ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

ZUŠ, Ul. A. Dubčeka oslavovala pôsobivým galaprogramom

Vek je len číslo. V prípade Základnej umeleckej školy, Ul. A. Dubčeka to platí do slova a do písmena. Napriek tomu, že oslavuje „šesťdesiatku“ teší sa výbornej kondícii. Dnes je modernou a empatickou vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom odkrýva najkrajšie zákutia umenia. Dôkazom toho bol aj slávnostný koncert v estrádnej sále Mestského domu kultúry.

Základná umelecká škola, Ul. A. Dubčeka začala písať svoju históriu v roku 1958 a odvtedy má vo Vranove nad Topľou nezastupiteľné miesto. Kým v prvom školskom roku bol otvorený iba hudobný odbor, pričom sa vyučovala hra na klavír, husle a akordeón, postupne pribudli dychové nástroje, bicie nástroje, cimbal, gitara, spev a výtvarný, tanečný, či literárno-dramatický odbor. „Základná umelecká škola prijala za šesťdesiat rokov svojej existencie pod svoje ochranné krídla stovky talentovaných detí, ktorým je k dispozícii na ceste rozvoja ich talentu. Pestovala a stále v nich pestuje zmysel pre krásu, umelecké hodnoty a zároveň prostredníctvom umenia pomáha vytvárať aj morálne postoje k životu a sebe samému,“ uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Počas 60-tich rokov navštívilo ZUŠ, Ul. A. Dubčeka presne 26 141 žiakov. Mnohí z nich sú dnes úspešnými umelcami alebo pedagógmi. Bartolomej Buraš je riaditeľom Konzervatória v Košiciach, kde ako profesori pôsobia Iveta Čisáriková a Ľubomír Demeter. Mária Kobielska pôsobí ako sólistka opery Národného divadla v Prahe, Martin Knut sa stal renomovaným maliarom, výtvarníkom, marketingovým stratégom a filantropom, ktorý v roku roku 1999 spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za duševné zdravie. Ďalší z absolventov Jaroslav Viňarský sa môže pre zmenu pýšiť prestížnou cenou The Bessies New York Dance and Performing Arts Award 2013, označovanou aj ako „tanečný Oscar“. „Šesťdesiatka je dokonalý, hodnotný a zrelý vek. Za tých šesť desaťročí sme spoločne – ja, ľudová škola umenia (terajšia základná umelecká škola) a Konzervatórium v Košiciach akosi vrástli jeden do druhého. Ja ako bývalý žiak, vaši absolventi u nás v role študentov, naši absolventi u vás v role pedagógov, spoloční absolventi v nejednom prípade v role profesorov konzervatória. Sme teda všetci spojení jednou pomyselnou pupočnou šnúrou a „odsúdení“ na spoločné úspechy. Verme, že aj na prajný umelecký, pedagogický a ľudský osud,“ napísal vo svojom príhovore riaditeľ Konzervatória v Košiciach Bartolomej Buraš.

Umenie má moc rúcať bariéry, hladiť ľudské duše, vyzdvihovať dokonalosť a ušľachtilosť ľudskej existencie... Nositeľom týchto hodnôt je bezpochyby i vranovská „ZUŠ-ka“, čo v slávnostnom galaprograme dokázali súčasní žiaci, aj bývalí absolventi, ktorí sa zladili do pôsobivej harmonickej mozaiky, keď s publikom komunikovali prostredníctvom svojho talentu. Ako sme napísali v úvode... Vek je len číslo. V prípade Základnej umeleckej školy, Ul. A. Dubčeka to platí do slova a do písmena, pretože dnes je modernou a empatickou vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom odkrýva najkrajšie zákutia umeleckého sveta. „Umenie je v našom živote jedným z najdôležitejších faktorov. Predovšetkým v súčasnej dobe sú mladí ľudia konfrontovaní s rôznymi technológiami a technickými vymoženosťami, ktoré ubíjajú ich citovosť a emočnosť. Našou snahou je naučiť deti základom, ktoré sa potom snažíme rozvíjať napr. aj prostredníctvom fantázie. Mnohí naši absolventi pokračujú v štúdiu na odborných školách, no radosť nám robia všetci žiaci, ktorým dopomôžeme k tomu, aby mali po celý život k akejkoľvek forme umenia kladný vzťah,“ vysvetľovala riaditeľka ZUŠ, Ul. A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou Zuzana Joneková.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok