Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Vyrúb dvanástich líp na Pribinovej ul. vyvolal na sociálnych sieťach búrku nevôle Vranovčanov. Keďže ohrozené sú aj ďalšie stromy v centre mesta, poslanci Igor Pribula a Igor Šesták pripravili petíciu s textom: „My, nižšie podpísaní obyvatelia Vranova nad Topľou, pobúrení výrezom stromov na Pribinovej ulici NESÚHLASÍME s ďalším plánovaným výrubom stromov v časti Námestia slobody medzi Pribinovou a Štúrovou ulicou. Žiadame primátora mesta Vranov nad Topľou a kompetentných zamestnancov MsÚ o prehodnotenie, a úpravu projektu rekonštrukcie námestia tak, aby tieto stromy ostali zachované aj pre ďalšie budúce generácie.“

Keďže Igor Šesták bol v čase výrubu líp na Pribinovej ul. na dovolenke v zahraničí, situáciu sledoval prostredníctvom reakcií Vranovčanov na Facebooku. Stav, ktorý likvidáciou stromov nastal, mu nebol ľahostajný. Vzhľadom k tomu, že z pozície poslanca nemal s kolegami informácie o technickom riešení pri úprave komunikácií, lebo do nich nezasahujú, ani o nich nerozhodujú, ostal súčasným stavom nemilo prekvapený. „Vzdelaním som drevár a hoci drevo používame pre svoju prácu, stále ho vnímam ako materiál, ktorý má svoju dušu. Navyše živý strom je nenahraditeľným organizmom v živote každého človeka, mesta a celej spoločnosti. Ostal som zdesený, keď som prostredníctvom fotografií sledoval devastáciu zelene v centre mesta, o ktorej som ako poslanec netušil,“ reagoval Igor Šesták.

Po návrate na Slovensko sa bol na mestskom úrade osobne informovať o ďalšom postupe, aký chce mesto Vranov nad Topľou zvoliť pri ostatných úsekoch. Ako sa dozvedel, v rámci úpravy 3. etapy centra mesta má radnica povolenie na výrub smreka a tuje pri pamätníku. Za problém však považuje ambíciu mestských úradníkov zoťať na základe povolenia Stavebného úradu v Majerovciach a súhlasu Krajského pamiatkového úradu ďalšie tri lipy a päť pagaštanov od Daxnerovho domu po ČSOB. „Aj kvôli aktuálnemu vegetačnému obdobiu som sa nestotožnil s tým, ako mesto postupovalo na Pribinovej ul., čo už však zmeniť nemôžeme a rovnako nesúhlasím ani s ďalším výrubom. Na stretnutí u prednostu MsÚ Imricha Kónyu som požiadal, aby hľadali riešenie úpravy chodníka spôsobom, ktorý by pomohol stromy uchovať,“ uviedol I. Šesták.

Skutočnosť, že na Pribinovej ul. budú vysadené nové stromy, považuje za samozrejmosť, ale nie za alternatívu, ktorá občanom prinesie okamžitý úžitok. „Budeme si musieť počkať dlhé roky, pokiaľ nové stromy narastú do výšky a naberú na sile, aby mohli plniť funkciu, pre ktorú ich potrebujeme. Bohužiaľ, skutok sa stal a už s tým nič nenarobíme, ale je to príklad, aby sme ďalším barbarstvám podobného charakteru v budúcnosti zabránili,“ zdôraznil I. Šesták.

Druhý iniciátor petície Igor Pribula pripomenul, že poslanci určite nehlasovali za úpravu chodníkov a komunikácii kvôli tomu, aby sa ich dobrá vôľa premietla do situácie, akej sme boli svedkami na Pribinovej ul. „Zaujímalo by ma, či v miestnej časti Centrum mali k tomu širšiu diskusiu, pretože sa bavíme aj o časti vranovskej histórie, nehovoriac o tom, že ľudia vo svete stromy zachraňujú, kým my vo Vranove sme k tomu pristúpili konzumným, cynickým a bezcitným spôsobom. V 21. storočí existujú aj iné riešenia, ako ošetriť koreňovú sústavu, preto zrezať 12 stromov bez verejnej debaty považujem za bezprecedentné,“ reagoval I. Pribula.

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Vranovčania zachraňujú stromy v centre petíciou

Vyrúb dvanástich líp na Pribinovej ul. vyvolal na sociálnych sieťach búrku nevôle Vranovčanov. Keďže ohrozené sú aj ďalšie stromy v centre mesta, poslanci Igor Pribula a Igor Šesták pripravili petíciu s textom: „My, nižšie podpísaní obyvatelia Vranova nad Topľou, pobúrení výrezom stromov na Pribinovej ulici NESÚHLASÍME s ďalším plánovaným výrubom stromov v časti Námestia slobody medzi Pribinovou a Štúrovou ulicou. Žiadame primátora mesta Vranov nad Topľou a kompetentných zamestnancov MsÚ o prehodnotenie, a úpravu projektu rekonštrukcie námestia tak, aby tieto stromy ostali zachované aj pre ďalšie budúce generácie.“

Keďže Igor Šesták bol v čase výrubu líp na Pribinovej ul. na dovolenke v zahraničí, situáciu sledoval prostredníctvom reakcií Vranovčanov na Facebooku. Stav, ktorý likvidáciou stromov nastal, mu nebol ľahostajný. Vzhľadom k tomu, že z pozície poslanca nemal s kolegami informácie o technickom riešení pri úprave komunikácií, lebo do nich nezasahujú, ani o nich nerozhodujú, ostal súčasným stavom nemilo prekvapený. „Vzdelaním som drevár a hoci drevo používame pre svoju prácu, stále ho vnímam ako materiál, ktorý má svoju dušu. Navyše živý strom je nenahraditeľným organizmom v živote každého človeka, mesta a celej spoločnosti. Ostal som zdesený, keď som prostredníctvom fotografií sledoval devastáciu zelene v centre mesta, o ktorej som ako poslanec netušil,“ reagoval Igor Šesták.

Po návrate na Slovensko sa bol na mestskom úrade osobne informovať o ďalšom postupe, aký chce mesto Vranov nad Topľou zvoliť pri ostatných úsekoch. Ako sa dozvedel, v rámci úpravy 3. etapy centra mesta má radnica povolenie na výrub smreka a tuje pri pamätníku. Za problém však považuje ambíciu mestských úradníkov zoťať na základe povolenia Stavebného úradu v Majerovciach a súhlasu Krajského pamiatkového úradu ďalšie tri lipy a päť pagaštanov od Daxnerovho domu po ČSOB. „Aj kvôli aktuálnemu vegetačnému obdobiu som sa nestotožnil s tým, ako mesto postupovalo na Pribinovej ul., čo už však zmeniť nemôžeme a rovnako nesúhlasím ani s ďalším výrubom. Na stretnutí u prednostu MsÚ Imricha Kónyu som požiadal, aby hľadali riešenie úpravy chodníka spôsobom, ktorý by pomohol stromy uchovať,“ uviedol I. Šesták.

Skutočnosť, že na Pribinovej ul. budú vysadené nové stromy, považuje za samozrejmosť, ale nie za alternatívu, ktorá občanom prinesie okamžitý úžitok. „Budeme si musieť počkať dlhé roky, pokiaľ nové stromy narastú do výšky a naberú na sile, aby mohli plniť funkciu, pre ktorú ich potrebujeme. Bohužiaľ, skutok sa stal a už s tým nič nenarobíme, ale je to príklad, aby sme ďalším barbarstvám podobného charakteru v budúcnosti zabránili,“ zdôraznil I. Šesták.

Druhý iniciátor petície Igor Pribula pripomenul, že poslanci určite nehlasovali za úpravu chodníkov a komunikácii kvôli tomu, aby sa ich dobrá vôľa premietla do situácie, akej sme boli svedkami na Pribinovej ul. „Zaujímalo by ma, či v miestnej časti Centrum mali k tomu širšiu diskusiu, pretože sa bavíme aj o časti vranovskej histórie, nehovoriac o tom, že ľudia vo svete stromy zachraňujú, kým my vo Vranove sme k tomu pristúpili konzumným, cynickým a bezcitným spôsobom. V 21. storočí existujú aj iné riešenia, ako ošetriť koreňovú sústavu, preto zrezať 12 stromov bez verejnej debaty považujem za bezprecedentné,“ reagoval I. Pribula.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok