Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Správy / Mesto Vranov / Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Pozemok po bývalej plavárni je dnes nevyužitý. Jeho časť síce slúži ako parkovisko, ale iba na nespevnených plochách. Navyše obyvatelia Ondavskej a Bernolákovej ul. sa sťažujú na nadmernú dopravnú záťaž v tomto koridore, pretože motoristi využívajú na tranzit práve tieto ulice. Keďže zvyšok priestoru je len trávnatou plochou, Pavol Timkovič navrhol v jednej z diskusií na facebooku vybudovať v tomto priestore oddychovú zónu s parkom.

Idea výstavby zeleného oddychového mestského parku s fontánou a lavičkami na mieste niekdajšej nedostavanej plavárne vedľa autoškoly MADURA za Centrom voľného času sa po uverejnení na Facebooku stretla okamžite s mimoriadne pozitívnou odozvou. „Dnes tam leží viac-menej nevyužitá trávnatá plocha, ktorá zarastá divými krami a vysokou trávou. Viem si tam teda živo predstaviť pekný mestský park pre oddych mamičiek s kočíkmi, detí z neďalekej škôlky, mládeže, dôchodcov či pacientov z vedľajšej budovy zdravotného strediska, hlavne počas letných horúčav,“ napísal na Facebooku Pavol Timkovič.

V jeho prípade však neostalo iba pri úvahe, ale pripravil i nákres s detailnou vizualizáciou parku. Zároveň priložil aj zoznam benefitov - skvelý priestor pre relax (ticho, zvuk vody a ďaleko od hl. cesty), výsadba nových stromov v meste, zvlhčenie a ochladenie okolitého ovzdušia, tieň pre oddychujúcich, priestor pre deti z neďalekej materskej škôlky Juh, priestor pre mamičky s malými deťmi a kočíkmi, útočisko pre rôzne druhy vtáctva. Ako pripomenul, park by tlmil silné prúdy vetra vanúceho každoročne týmto otvoreným priestorom od severu na sídlisko Juh. „V strede parku by sa nachádzala oválna, či inak pekne dizajnovaná fontána a v dvoch okruhoch okolo fontány by sa tiahli chodníky vysypané drobným štrkom. Okolo a medzi chodníkmi by bola trávnatá plocha s vysadenými takými drevinami, ktoré nespôsobujú u ľudí alergiu. O vôňu by sa postarali aj ihličnany, ako napr. borovica a pod. Všade popri chodníkoch (pod stromami) by boli rozložené lavičky sedením smerujúce k fontáne. Na okrajoch parku by sa nachádzali tiež dva ostrovčeky pre zaľúbencov alebo rodinky so sedením v kruhu ktoré im poskytnú trochu súkromia. Možno by bolo zaujímavé ešte zakomponovať aj živý plot okolo a taktiež prívod pitnej vody na osvieženie počas horúčav,“ vysvetľoval P. Timkovič.

Hoci vranovská radnica prezentovala víziu vybudovať na pozemku po bývalej krytej plavárni parkovisko s kompletnou infraštruktúrou, nebráni sa ani myšlienke s parkom a oddychovou zónou. „Vybudovanie parkoviska v tejto časti mesta je v štádiu rokovania, všetko závisí od poslancov MsZ. Investorom by mala byť spoločnosť EEI. Výstavba parku a tzv. oddychovej zóny na tomto pozemku je jednou z možných variant využitia tohto priestoru. Návrh výstavby parkoviska, ktorý bol poslancom predložený, je plánovaný na menšej časti tejto plochy, čiže po prípadnej výstavbe parkoviska zostane dostatok priestoru na realizáciu iných projektov, ako napr. vybudovanie parku a oddychovej zóny,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.    

Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Správy / Mesto Vranov / Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Vznikne na pozemku po krytej plavárni park a oddychová zóna?

Pozemok po bývalej plavárni je dnes nevyužitý. Jeho časť síce slúži ako parkovisko, ale iba na nespevnených plochách. Navyše obyvatelia Ondavskej a Bernolákovej ul. sa sťažujú na nadmernú dopravnú záťaž v tomto koridore, pretože motoristi využívajú na tranzit práve tieto ulice. Keďže zvyšok priestoru je len trávnatou plochou, Pavol Timkovič navrhol v jednej z diskusií na facebooku vybudovať v tomto priestore oddychovú zónu s parkom.

Idea výstavby zeleného oddychového mestského parku s fontánou a lavičkami na mieste niekdajšej nedostavanej plavárne vedľa autoškoly MADURA za Centrom voľného času sa po uverejnení na Facebooku stretla okamžite s mimoriadne pozitívnou odozvou. „Dnes tam leží viac-menej nevyužitá trávnatá plocha, ktorá zarastá divými krami a vysokou trávou. Viem si tam teda živo predstaviť pekný mestský park pre oddych mamičiek s kočíkmi, detí z neďalekej škôlky, mládeže, dôchodcov či pacientov z vedľajšej budovy zdravotného strediska, hlavne počas letných horúčav,“ napísal na Facebooku Pavol Timkovič.

V jeho prípade však neostalo iba pri úvahe, ale pripravil i nákres s detailnou vizualizáciou parku. Zároveň priložil aj zoznam benefitov - skvelý priestor pre relax (ticho, zvuk vody a ďaleko od hl. cesty), výsadba nových stromov v meste, zvlhčenie a ochladenie okolitého ovzdušia, tieň pre oddychujúcich, priestor pre deti z neďalekej materskej škôlky Juh, priestor pre mamičky s malými deťmi a kočíkmi, útočisko pre rôzne druhy vtáctva. Ako pripomenul, park by tlmil silné prúdy vetra vanúceho každoročne týmto otvoreným priestorom od severu na sídlisko Juh. „V strede parku by sa nachádzala oválna, či inak pekne dizajnovaná fontána a v dvoch okruhoch okolo fontány by sa tiahli chodníky vysypané drobným štrkom. Okolo a medzi chodníkmi by bola trávnatá plocha s vysadenými takými drevinami, ktoré nespôsobujú u ľudí alergiu. O vôňu by sa postarali aj ihličnany, ako napr. borovica a pod. Všade popri chodníkoch (pod stromami) by boli rozložené lavičky sedením smerujúce k fontáne. Na okrajoch parku by sa nachádzali tiež dva ostrovčeky pre zaľúbencov alebo rodinky so sedením v kruhu ktoré im poskytnú trochu súkromia. Možno by bolo zaujímavé ešte zakomponovať aj živý plot okolo a taktiež prívod pitnej vody na osvieženie počas horúčav,“ vysvetľoval P. Timkovič.

Hoci vranovská radnica prezentovala víziu vybudovať na pozemku po bývalej krytej plavárni parkovisko s kompletnou infraštruktúrou, nebráni sa ani myšlienke s parkom a oddychovou zónou. „Vybudovanie parkoviska v tejto časti mesta je v štádiu rokovania, všetko závisí od poslancov MsZ. Investorom by mala byť spoločnosť EEI. Výstavba parku a tzv. oddychovej zóny na tomto pozemku je jednou z možných variant využitia tohto priestoru. Návrh výstavby parkoviska, ktorý bol poslancom predložený, je plánovaný na menšej časti tejto plochy, čiže po prípadnej výstavbe parkoviska zostane dostatok priestoru na realizáciu iných projektov, ako napr. vybudovanie parku a oddychovej zóny,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.    

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok