Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Správy / Mesto Vranov / Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Po Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou neodporúča realizáciu zámeru „Zber a spracovanie batérii a akumulátorov“ spoločnosťou IRON RECYCLING v priemyselnom parku Ferovo ani Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice. Informoval o tom poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Baran.

Inšpektorát životného prostredia Košice vyčíta predloženému zámeru spoločnosti IRON RECYCLING viacero nedostatkov. Jedným z nich je, okrem iného, absentujúca informácia o tom, že oblasť, kde má byť realizovaná prevádzka, je oblasťou riadenia ovzdušia, pričom je pre ňu vypracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany“. Zároveň pripomína, že na základe dokumentu o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 vyplýva, že oblasť budúcej realizácie je oproti iným okresom Prešovského kraja silne zaťažená nielen emisiami TZL, ale aj emisiami znečisťujúcej látky SO2. Navyše v zámere chýba informácia o budúcom zaťažení oblasti emisiami znečisťujúcej látky SO2.

Inšpektorát taktiež vyčíta IRON RECYCLING nepredloženie rozptylovej štúdie a hlukovej štúdie. Zároveň upozorňuje, že záujmové územie sa považuje za povodňou ohrozené územie pri vodnom toku Topľa na úseku, v ktorom sa očakáva výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku. Za týchto okolností považuje spracovanie nebezpečného odpadu za rizikové o to viac, že investor nešpecifikoval, ako budú suroviny a odpady chránené pred zrážkami, slnkom a vetrom. Rovnako sa IŽP Košice pýta, ako bude zabezpečená ochrana životného prostredia v mieste prevádzky pri skladovaní a manipulácii so surovinami a odpadmi, resp. pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi. „V zámere chýba informácia o tom, či je v SR postavená nejaká prevádzka s rovnakým predmetom podnikania a aká je jej projektovaná výrobná kapacita. Na základe takejto informácie by bolo možné posúdiť, či je v záujme Slovenskej republiky realizovať predmetný zámer,“ uvádza sa v stanovisku Inšpektorátu životného prostredia Košice.

Záverečný verdikt IŽP Košice je jasný. Aj vzhľadom na to, že teritórium v okolí priemyselného parku Ferovo je oblasťou riadenia kvality ovzdušia a je pre ňu vypracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany“ realizáciu zámeru IRON RECYCLING neodporúča. „Úprimne môžem povedať, že už keď boli zástupcovia IRON RECYCKLING prvýkrát na mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve, mal som určité pochybnosti. Keďže, aj vo verejnosti, rezonoval fakt, že priemyselný park je prázdny, nakoniec to prevážilo a s kolegami sme tohto investora podporili v nádeji, že prevádzka nebude predstavovať záťaž na životné prostredie. Stanoviskom Inšpektorátu som ostal nemilo prekvapený o to viac, že ho pripravovali odborníci. Pokiaľ oni takúto prevádzku vo Vranove nad Topľou neodporúčajú, ako poslanec mestského zastupiteľstva budem proti tomuto zámeru aj ja, navyše ak je takáto prevádzka v Seredi a nemá neplnené kapacity. Nevidím teda dôvod zaťažovať náš región ďalšou firmou, ktorá môže zhoršiť životné prostredie a poškodiť zdravie občanov, ktoré je najdôležitejšie,“ reagoval poslanec MsZ vo Vranove nad Topľou Jozef Baran.


 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Správy / Mesto Vranov / Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Inšpektorát životného prostredia zámer IRON RECYCLING neodporúča

Po Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou neodporúča realizáciu zámeru „Zber a spracovanie batérii a akumulátorov“ spoločnosťou IRON RECYCLING v priemyselnom parku Ferovo ani Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice. Informoval o tom poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Baran.

Inšpektorát životného prostredia Košice vyčíta predloženému zámeru spoločnosti IRON RECYCLING viacero nedostatkov. Jedným z nich je, okrem iného, absentujúca informácia o tom, že oblasť, kde má byť realizovaná prevádzka, je oblasťou riadenia ovzdušia, pričom je pre ňu vypracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany“. Zároveň pripomína, že na základe dokumentu o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 vyplýva, že oblasť budúcej realizácie je oproti iným okresom Prešovského kraja silne zaťažená nielen emisiami TZL, ale aj emisiami znečisťujúcej látky SO2. Navyše v zámere chýba informácia o budúcom zaťažení oblasti emisiami znečisťujúcej látky SO2.

Inšpektorát taktiež vyčíta IRON RECYCLING nepredloženie rozptylovej štúdie a hlukovej štúdie. Zároveň upozorňuje, že záujmové územie sa považuje za povodňou ohrozené územie pri vodnom toku Topľa na úseku, v ktorom sa očakáva výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku. Za týchto okolností považuje spracovanie nebezpečného odpadu za rizikové o to viac, že investor nešpecifikoval, ako budú suroviny a odpady chránené pred zrážkami, slnkom a vetrom. Rovnako sa IŽP Košice pýta, ako bude zabezpečená ochrana životného prostredia v mieste prevádzky pri skladovaní a manipulácii so surovinami a odpadmi, resp. pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi. „V zámere chýba informácia o tom, či je v SR postavená nejaká prevádzka s rovnakým predmetom podnikania a aká je jej projektovaná výrobná kapacita. Na základe takejto informácie by bolo možné posúdiť, či je v záujme Slovenskej republiky realizovať predmetný zámer,“ uvádza sa v stanovisku Inšpektorátu životného prostredia Košice.

Záverečný verdikt IŽP Košice je jasný. Aj vzhľadom na to, že teritórium v okolí priemyselného parku Ferovo je oblasťou riadenia kvality ovzdušia a je pre ňu vypracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany“ realizáciu zámeru IRON RECYCLING neodporúča. „Úprimne môžem povedať, že už keď boli zástupcovia IRON RECYCKLING prvýkrát na mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve, mal som určité pochybnosti. Keďže, aj vo verejnosti, rezonoval fakt, že priemyselný park je prázdny, nakoniec to prevážilo a s kolegami sme tohto investora podporili v nádeji, že prevádzka nebude predstavovať záťaž na životné prostredie. Stanoviskom Inšpektorátu som ostal nemilo prekvapený o to viac, že ho pripravovali odborníci. Pokiaľ oni takúto prevádzku vo Vranove nad Topľou neodporúčajú, ako poslanec mestského zastupiteľstva budem proti tomuto zámeru aj ja, navyše ak je takáto prevádzka v Seredi a nemá neplnené kapacity. Nevidím teda dôvod zaťažovať náš región ďalšou firmou, ktorá môže zhoršiť životné prostredie a poškodiť zdravie občanov, ktoré je najdôležitejšie,“ reagoval poslanec MsZ vo Vranove nad Topľou Jozef Baran.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok