Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Správy / Mesto Vranov / Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Mesto Vranov nad Topľou predložilo na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Oprava bytového domu na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou – Domašská č. 669“.  Radnica tak reagovala na výzvu, ktorú MV SR vyhlásilo za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života a skvalitnenie podmienok bývania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v nájomných bytoch. Ďalšími čiastkovými cieľmi projektu sú zlepšenie nevyhovujúceho technického stavu bytového domu a zníženie energetickej náročnosti budovy tohto BD. Projekt predložený mestom Vranov nad Topľou sa týka výmeny okien v bytoch, balkónových a vchodových dverí celého bytového domu, v ktorom býva v 24 bytoch 93 obyvateľov. Cieľom investície je zvýšiť kvalitu bývania nájomníkov bytov, vrátane zlepšenia podmienok bývania hlavne v zimných mesiacoch. Predpokladané celkové oprávnené výdavky sú vo výške 27 612 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje sumu minimálne 8 001 eur.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, Rodinná oblasť je jednou z troch lokalít sústredenia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v meste, kde v bytových domoch vo vlastníctve mesta žije približne 650 zástupcov MRK. „Keďže vek bytových domov je cca 50 rokov, ich technický stav je väčšinou nevyhovujúci. Je to však zapríčinené aj samotnými nájomníkmi a ich činnosťou v bytoch a bytových domoch. Preto mesto postupne rekonštruuje predmetné byty a bytové domy - výmenou, resp. opravou strechy, výmenou vchodových dverí, výmenou okien a dverí v bytoch, rekonštrukciou rozvodov a pod.,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

V rámci rozpravy k tomuto bodu požiadal Marek Fedor (KDH, OĽaNO) o päťminútovú prestávku a po nej vysvetlil, že mu chýba stanovisko výboru miestnej časti JUH. Na druhej strane, pripomenul, že výbory ešte konštituované neboli, preto sa zaujímal o to, či je nevyhnutné, aby poslanci prijali rozhodnutie už na tomto rokovaní. „Je to síce naša bytovka, len či o rok dva nebude náš majetok v rovnakom stave ako teraz,“ podotkol Marek Fedor.

Prednosta Imrich Kónya vysvetlil, že projekt bol podaný a aby ministerstvo mohlo začať posudzovať žiadosť, musí byť doručené stanovisko mesta schválené zastupiteľstvom, či sa samospráva bude podieľať na spolufinancovaní. Doplnil, že ak nebude vôľa, v prípade schválenia projektu sa k podpisu zmluvy nepristúpi. „Ide o doplnenie projektu o naše stanovisko. Keď bude projekt úspešný, budeme vyzvaný na podpis zmluvy. Ak výbor mestskej časti nebude súhlasiť s investíciou do tejto bytovky, zmluva sa nepodpíše. Teraz teda nemáme nad čím špekulovať. Schváľme to, aby ministerstvo mohlo vôbec začať náš projekt posudzovať,“ uviedol viceprimátor Milan Tkáč (nezávislý).

Ján Kočiš (KDH, OĽaNO) upriamil pozornosť na to, že obyvatelia bytového domu č. 669 si plnia povinnosti spojené s platením nájmu, preto požiadal kolegov, aby spolufinancovane projektu podporili. Jeho slová potvrdila vedúca oddelenia bytov a nebytových priestorov MsÚ Helena Ungradyová, ktorá dodala, že doteraz v tomto 45-ročnom BD nebolo preinvestované ani euro. „Sú to naše byty a občania, ktorí v nich bývajú, platia nájom prostredníctvom osobitného príjemcu. Sľúbili sme im, že keď budú platiť nájom a budú sa vzorne správať, budeme investovať, ale za 45 rokov nebolo do tejto ubytovane investované ani jedno euro,“ vysvetlila Helena Ungradyová.
 

Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Správy / Mesto Vranov / Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Dočká sa bytový dom „669“ po 45 rokoch rekonštrukcie?

Mesto Vranov nad Topľou predložilo na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Oprava bytového domu na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou – Domašská č. 669“.  Radnica tak reagovala na výzvu, ktorú MV SR vyhlásilo za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života a skvalitnenie podmienok bývania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v nájomných bytoch. Ďalšími čiastkovými cieľmi projektu sú zlepšenie nevyhovujúceho technického stavu bytového domu a zníženie energetickej náročnosti budovy tohto BD. Projekt predložený mestom Vranov nad Topľou sa týka výmeny okien v bytoch, balkónových a vchodových dverí celého bytového domu, v ktorom býva v 24 bytoch 93 obyvateľov. Cieľom investície je zvýšiť kvalitu bývania nájomníkov bytov, vrátane zlepšenia podmienok bývania hlavne v zimných mesiacoch. Predpokladané celkové oprávnené výdavky sú vo výške 27 612 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje sumu minimálne 8 001 eur.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, Rodinná oblasť je jednou z troch lokalít sústredenia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v meste, kde v bytových domoch vo vlastníctve mesta žije približne 650 zástupcov MRK. „Keďže vek bytových domov je cca 50 rokov, ich technický stav je väčšinou nevyhovujúci. Je to však zapríčinené aj samotnými nájomníkmi a ich činnosťou v bytoch a bytových domoch. Preto mesto postupne rekonštruuje predmetné byty a bytové domy - výmenou, resp. opravou strechy, výmenou vchodových dverí, výmenou okien a dverí v bytoch, rekonštrukciou rozvodov a pod.,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

V rámci rozpravy k tomuto bodu požiadal Marek Fedor (KDH, OĽaNO) o päťminútovú prestávku a po nej vysvetlil, že mu chýba stanovisko výboru miestnej časti JUH. Na druhej strane, pripomenul, že výbory ešte konštituované neboli, preto sa zaujímal o to, či je nevyhnutné, aby poslanci prijali rozhodnutie už na tomto rokovaní. „Je to síce naša bytovka, len či o rok dva nebude náš majetok v rovnakom stave ako teraz,“ podotkol Marek Fedor.

Prednosta Imrich Kónya vysvetlil, že projekt bol podaný a aby ministerstvo mohlo začať posudzovať žiadosť, musí byť doručené stanovisko mesta schválené zastupiteľstvom, či sa samospráva bude podieľať na spolufinancovaní. Doplnil, že ak nebude vôľa, v prípade schválenia projektu sa k podpisu zmluvy nepristúpi. „Ide o doplnenie projektu o naše stanovisko. Keď bude projekt úspešný, budeme vyzvaný na podpis zmluvy. Ak výbor mestskej časti nebude súhlasiť s investíciou do tejto bytovky, zmluva sa nepodpíše. Teraz teda nemáme nad čím špekulovať. Schváľme to, aby ministerstvo mohlo vôbec začať náš projekt posudzovať,“ uviedol viceprimátor Milan Tkáč (nezávislý).

Ján Kočiš (KDH, OĽaNO) upriamil pozornosť na to, že obyvatelia bytového domu č. 669 si plnia povinnosti spojené s platením nájmu, preto požiadal kolegov, aby spolufinancovane projektu podporili. Jeho slová potvrdila vedúca oddelenia bytov a nebytových priestorov MsÚ Helena Ungradyová, ktorá dodala, že doteraz v tomto 45-ročnom BD nebolo preinvestované ani euro. „Sú to naše byty a občania, ktorí v nich bývajú, platia nájom prostredníctvom osobitného príjemcu. Sľúbili sme im, že keď budú platiť nájom a budú sa vzorne správať, budeme investovať, ale za 45 rokov nebolo do tejto ubytovane investované ani jedno euro,“ vysvetlila Helena Ungradyová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok