Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Samosprávy majú za sebou prvú skúšku podľa „chodníkovej novely“. Na základe legislatívnej úpravy totiž povinnosť starať sa o obecné chodníky nepripadá na občanov z priľahlých nehnuteľností, ale určuje ju správcovi miestnych komunikácií, teda obci alebo mestu.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vypúšťa povinnosť pre vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností odstraňovať prekážky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, ak vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Po novom platí, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. „Vzhľadom na rozsah prác, ktorý touto novelou zákona mestu pribudol a aj napriek technike, ktorú mesto zakúpilo, mesto nemôže reálne zabezpečiť okamžité vyčistenie chodníkov v celom rozsahu, keďže celková dĺžka chodníkov, ktoré má mesto v správe, predstavuje viac ako 55 km. Mnohé chodníky z dôvodu ich šírky a výšky obrubníkov nie sú stavebne upravené na to, aby bolo možné ich čistiť technikou, preto sú čistené ručne,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Téme „chodníkovej novely“ sa na spoločnom stretnutí venovali tiež primátori ôsmich krajských miest. Rovnako na snehovú nádielku reaguje verejnosť, Vranovčanov nevynímajúc a spokojnosť sa často neskloňuje. Samospráva hovorí o tom, že objektívne nedokáže zvládnuť extrémne udalosti s návalom snehu, občania zase očakávajú vyššie nasadenie práve počas dní, kedy nesneží. „Vzhľadom na novelu zákona sme predpokladali, že obyvatelia hlavne v okrajových častiach budú mať výhrady k harmonogramu čistenia chodníkov, pretože čistenie peších komunikácií začína od centrálnej zóny smerom k okrajovým častiam mesta. Týmito pripomienkami sa zaoberáme a pripravujeme opatrenia na zlepšenie činnosti zimnej údržby, a to napr. stavebnou úpravou týchto komunikácií,“ vysvetľovala E. Fedorňáková.

Mesto Vranov nad Topľou zareagovalo na vzniknutú situáciu projektom, keď zamestnanci Oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou rozmiestnili na území mesta skúšobne šesť uzatvárateľných 200 litrových nádob s posypovou soľou. Informačnou nálepkou označené a posypovou soľou naplnené nádoby, ktoré sú vybavené aj lopatkou na jej vyberanie, boli osadené a pevne pripevnené v kopcovitých častiach mesta - na Okulke, Sídlisku 1. mája a na Viniciach. „Mesto na zakúpenie týchto nádob vyčlenilo zo svojho rozpočtu 770 eur. V prípade, že sa toto osadenie nádob osvedčí, nádoby s posypovou soľou budú v budúcej zimnej sezóne rozmiestnené aj do iných častí mesta. Slúžiť majú obyvateľom, ktorí takto môžu operatívne reagovať v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok ako je napr. poľadovica. Soľ môžu použiť napríklad na posypanie schodísk, parkovísk alebo chodníkov v blízkosti svojich obydlí,“ informovala E. Fedorňáková.

Od začiatku tohtoročnej zimnej údržby bolo vo Vranove použitej približne 65 ton posypovej soli a 40 ton inertného materiálu. Mesto na posyp komunikácií využíva zmes posypovej soli a inertného materiálu, keďže soľ pôsobí iba do teploty 6 °C. „Mesto má 13 stálych pracovníkov, pomocou ktorých zabezpečujeme zimnú údržbu. V uplynulom období sme navýšili počet aktivačných pracovníkov o 65 osôb,“ odpovedala E. Fedorňáková na našu otázku, koľko pracovníkov zabezpečuje v meste Vranov nad Topľou zimnú údržbu.

Dodáme, že Dispečing zimnej údržby je zriadený v budove na Mlynskej ulici – tel. č. 0915 347 179.      
 

Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Mesto Vranov vidí riešenie aj v stavebnej úprave komunikácií

Samosprávy majú za sebou prvú skúšku podľa „chodníkovej novely“. Na základe legislatívnej úpravy totiž povinnosť starať sa o obecné chodníky nepripadá na občanov z priľahlých nehnuteľností, ale určuje ju správcovi miestnych komunikácií, teda obci alebo mestu.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vypúšťa povinnosť pre vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností odstraňovať prekážky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, ak vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Po novom platí, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. „Vzhľadom na rozsah prác, ktorý touto novelou zákona mestu pribudol a aj napriek technike, ktorú mesto zakúpilo, mesto nemôže reálne zabezpečiť okamžité vyčistenie chodníkov v celom rozsahu, keďže celková dĺžka chodníkov, ktoré má mesto v správe, predstavuje viac ako 55 km. Mnohé chodníky z dôvodu ich šírky a výšky obrubníkov nie sú stavebne upravené na to, aby bolo možné ich čistiť technikou, preto sú čistené ručne,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Téme „chodníkovej novely“ sa na spoločnom stretnutí venovali tiež primátori ôsmich krajských miest. Rovnako na snehovú nádielku reaguje verejnosť, Vranovčanov nevynímajúc a spokojnosť sa často neskloňuje. Samospráva hovorí o tom, že objektívne nedokáže zvládnuť extrémne udalosti s návalom snehu, občania zase očakávajú vyššie nasadenie práve počas dní, kedy nesneží. „Vzhľadom na novelu zákona sme predpokladali, že obyvatelia hlavne v okrajových častiach budú mať výhrady k harmonogramu čistenia chodníkov, pretože čistenie peších komunikácií začína od centrálnej zóny smerom k okrajovým častiam mesta. Týmito pripomienkami sa zaoberáme a pripravujeme opatrenia na zlepšenie činnosti zimnej údržby, a to napr. stavebnou úpravou týchto komunikácií,“ vysvetľovala E. Fedorňáková.

Mesto Vranov nad Topľou zareagovalo na vzniknutú situáciu projektom, keď zamestnanci Oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou rozmiestnili na území mesta skúšobne šesť uzatvárateľných 200 litrových nádob s posypovou soľou. Informačnou nálepkou označené a posypovou soľou naplnené nádoby, ktoré sú vybavené aj lopatkou na jej vyberanie, boli osadené a pevne pripevnené v kopcovitých častiach mesta - na Okulke, Sídlisku 1. mája a na Viniciach. „Mesto na zakúpenie týchto nádob vyčlenilo zo svojho rozpočtu 770 eur. V prípade, že sa toto osadenie nádob osvedčí, nádoby s posypovou soľou budú v budúcej zimnej sezóne rozmiestnené aj do iných častí mesta. Slúžiť majú obyvateľom, ktorí takto môžu operatívne reagovať v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok ako je napr. poľadovica. Soľ môžu použiť napríklad na posypanie schodísk, parkovísk alebo chodníkov v blízkosti svojich obydlí,“ informovala E. Fedorňáková.

Od začiatku tohtoročnej zimnej údržby bolo vo Vranove použitej približne 65 ton posypovej soli a 40 ton inertného materiálu. Mesto na posyp komunikácií využíva zmes posypovej soli a inertného materiálu, keďže soľ pôsobí iba do teploty 6 °C. „Mesto má 13 stálych pracovníkov, pomocou ktorých zabezpečujeme zimnú údržbu. V uplynulom období sme navýšili počet aktivačných pracovníkov o 65 osôb,“ odpovedala E. Fedorňáková na našu otázku, koľko pracovníkov zabezpečuje v meste Vranov nad Topľou zimnú údržbu.

Dodáme, že Dispečing zimnej údržby je zriadený v budove na Mlynskej ulici – tel. č. 0915 347 179.      
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok