Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

Správy / Obce / Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

 Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

Proces určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž Odkalisko Poša by mohol byť uzavretý v priebehu najbližších týždňov. Zástupcovia samosprávy o tom rokovali na ústnom pojednávaní na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň sa kvôli envirozáťaži a jej riešeniu stretli aj s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom.

Zákon o environmentálnych záťažiach hovorí jasne. Na odstránenie environmentálnej záťaže je potrebné vymedziť pôvodcu samotnej environmentálnej záťaže. V prípade nemožnosti určenia pôvodcu, legislatíva stanovuje mechanizmus, na základe ktorého sa na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja začne konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude niesť zodpovednosť za riešenie envirozáťaže.

Ústne pojednávanie vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž Poša – odkalisko Chemko Strážske sa na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie konalo v utorok. Ako uviedol vedúci OSoŽP OÚ Miroslav Benko, správne konanie ukončené ešte nebolo. Keďže vo veci nepadlo rozhodnutie, úrad nemôže podávať informácie o prebiehajúcom konaní. „Predpokladáme, že rozhodnutie by bolo možné vydať do 30 dní, ak sa v priebehu konania neobjavia nové skutočnosti, ktoré bude potrebné preveriť. Po vydaní rozhodnutia o určení povinnej osoby a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, povinná osoba, resp. príslušné ministerstvo, ak povinná osoba nebude určená, má povinnosť predložiť do jedného roka plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže,“ uviedol Miroslav Benko.

Ako je známe, aby zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy upozornili na pretrvávajúce riziká spojené s Odkaliskom Poša, zorganizovali v auguste minulého roka protest a zároveň spustili petičnú akciu, ktorú zatiaľ podpísalo viac ako 12 000 občanov. Schváleným uznesením im podporu vyjadrilo aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja a predseda PSK Milan Majerský zvolal na pôde úradu pracovné rokovanie za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpekcie životného prostredia SR, okresných úradov a samosprávy. Práve jej reprezentanti - poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou Stanislav Obický a Peter Kocák so starostom Poše Tadeášom Malým a starostom Nižného Hrušova Jánom Fenčákom rokovali vo štvrtok na tému odkaliska priamo s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. „Keďže našim eminentným záujmom je dosiahnutie uzavretia prevádzky odkaliska a jeho následná sanácia, predstavili sme ministrovi životného prostredia nielen našu predstavu o finálnom riešení, ale komunikovali sme predovšetkým o čiastkových krokoch, ktoré sú pre ukončenie tohto procesu nevyhnutné. Rokovanie sa nieslo vo vecnom duchu a jeho závery, ktoré by sa mali premietnuť do intenzívnejšej komunikácie, vnímame pozitívne,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy.

Environmentálnu záťaž Odkalisko Poša zahrnulo Ministerstvo životného prostredia SR do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží ako lokalitu odporúčanú na monitorovanie, prípadne geologický prieskum životného prostredia alebo sanáciu. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, lokalita je pravidelne monitorovaná Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, v rámci udržateľnosti projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. „Pre ministra životného prostredia je odstraňovanie neželaného dedičstva z minulosti jednou z najvýznamnejších priorít. O týchto problémoch diskutuje pravidelne aj so zástupcami z jednotlivých regiónov. Stretnutie k Odkalisku Poša minister vníma pozitívne, pretože záujem o zdravšie životné prostredie je spoločný. Minister uistil zástupcov, že envirorezort sa témou zaoberá, no jeho postup je určovaný platnou legislatívou,“ referoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.
 

Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

Správy / Obce / Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

 Zástupcovia samosprávy rokovali o odkalisku s L. Sólymosom

Proces určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž Odkalisko Poša by mohol byť uzavretý v priebehu najbližších týždňov. Zástupcovia samosprávy o tom rokovali na ústnom pojednávaní na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň sa kvôli envirozáťaži a jej riešeniu stretli aj s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom.

Zákon o environmentálnych záťažiach hovorí jasne. Na odstránenie environmentálnej záťaže je potrebné vymedziť pôvodcu samotnej environmentálnej záťaže. V prípade nemožnosti určenia pôvodcu, legislatíva stanovuje mechanizmus, na základe ktorého sa na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja začne konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude niesť zodpovednosť za riešenie envirozáťaže.

Ústne pojednávanie vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž Poša – odkalisko Chemko Strážske sa na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie konalo v utorok. Ako uviedol vedúci OSoŽP OÚ Miroslav Benko, správne konanie ukončené ešte nebolo. Keďže vo veci nepadlo rozhodnutie, úrad nemôže podávať informácie o prebiehajúcom konaní. „Predpokladáme, že rozhodnutie by bolo možné vydať do 30 dní, ak sa v priebehu konania neobjavia nové skutočnosti, ktoré bude potrebné preveriť. Po vydaní rozhodnutia o určení povinnej osoby a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, povinná osoba, resp. príslušné ministerstvo, ak povinná osoba nebude určená, má povinnosť predložiť do jedného roka plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže,“ uviedol Miroslav Benko.

Ako je známe, aby zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy upozornili na pretrvávajúce riziká spojené s Odkaliskom Poša, zorganizovali v auguste minulého roka protest a zároveň spustili petičnú akciu, ktorú zatiaľ podpísalo viac ako 12 000 občanov. Schváleným uznesením im podporu vyjadrilo aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja a predseda PSK Milan Majerský zvolal na pôde úradu pracovné rokovanie za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpekcie životného prostredia SR, okresných úradov a samosprávy. Práve jej reprezentanti - poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou Stanislav Obický a Peter Kocák so starostom Poše Tadeášom Malým a starostom Nižného Hrušova Jánom Fenčákom rokovali vo štvrtok na tému odkaliska priamo s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. „Keďže našim eminentným záujmom je dosiahnutie uzavretia prevádzky odkaliska a jeho následná sanácia, predstavili sme ministrovi životného prostredia nielen našu predstavu o finálnom riešení, ale komunikovali sme predovšetkým o čiastkových krokoch, ktoré sú pre ukončenie tohto procesu nevyhnutné. Rokovanie sa nieslo vo vecnom duchu a jeho závery, ktoré by sa mali premietnuť do intenzívnejšej komunikácie, vnímame pozitívne,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy.

Environmentálnu záťaž Odkalisko Poša zahrnulo Ministerstvo životného prostredia SR do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží ako lokalitu odporúčanú na monitorovanie, prípadne geologický prieskum životného prostredia alebo sanáciu. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, lokalita je pravidelne monitorovaná Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, v rámci udržateľnosti projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. „Pre ministra životného prostredia je odstraňovanie neželaného dedičstva z minulosti jednou z najvýznamnejších priorít. O týchto problémoch diskutuje pravidelne aj so zástupcami z jednotlivých regiónov. Stretnutie k Odkalisku Poša minister vníma pozitívne, pretože záujem o zdravšie životné prostredie je spoločný. Minister uistil zástupcov, že envirorezort sa témou zaoberá, no jeho postup je určovaný platnou legislatívou,“ referoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok