Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

Správy / Mesto Vranov / Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

 Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

Hornozemplínske osvetové stredisko a Hornozemplínska knižnica môžu sídliť v jednej budove. Nový statický posudok totiž dovoľuje objekt „osvety“ zrekonštruovať, prípadne nadstavať na neho ďalšie podlažie. O možnostiach a ďalšom postupe rokovali zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, mesta Vranov nad Topľou, statickej kancelárie a poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou.

Zriaďovateľom Horno­zem­plínskeho osvetového strediska a Hornozemplínskej knižnice je Prešovský samosprávny kraj. Kým HZOS sídli v priestoroch PSK, knižnica pôsobí v mestských priestoroch Mestského domu kultúry. Aj toto bol moment, ktorý vedenie samosprávneho kraja inšpiroval k tomu, aby obidve inštitúcie dostal pod jednu strechu. Kľúčovým momentom pre naplnenie tejto vízie je však rekonštrukcia budovy „osvety“, aby spĺňala priestorové a funkčné potreby obidvoch organizácií. „Zámerom je, aby sa činnosť dvoch kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK realizovala v adekvátnych priestoroch, pretože podmienky, v ktorých teraz pôsobia, či už osvetové stredisko alebo knižnica, nevyhovujú štandardom, ktoré pre svoju činnosť potrebujú. Celá vízia vychádza z nášho priania, aby zrekonštruovaná budova slúžila svojmu účelu dlhodobo a aby v nej obidve organizácie našli reprezentatívne priestory, v ktorých sa budú môcť ďalej rozvíjať,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.

Otázkou doteraz bolo, aké statické možnosti súčasná budova HZOS ponúka. Jeden z posudkov totiž konštatoval, že budovu nie je možné zaťažiť nad súčasný rámec. Preto sa, okrem iného, uvažovalo aj nad jej zbúraním a výstavbou úplne nového objektu. Statik Stanislav Tury však na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou vysvetlil, že statika vízie limitovať nebude. „Budova je opraviteľná a dá sa na ňu aj nadstavovať, aby ďalej plnila svoju pôvodnú funkciu. Zároveň nám vychádza, že rekonštrukcia bude lacnejšia, ako výstavba nového objektu. Definitívna výška rozpočtu bude známa na základe požiadaviek na dispozičné riešenie, aby priestorovo mohol interiér plniť funkcie, ktoré budú zadefinované,“ vysvetľoval statik Stanislav Tury, ktorý odhaduje, že celý proces rekonštrukcie by mohol byť ukončený maximálne do troch rokov.

Vedúci Odboru správy majetku a investícií Úradu PSK Vladimír Grešš potvrdil, že samosprávny kraj v súčasnosti definuje reálny a konkrétny predmet lokalitného programu pre projektanta, ktorý má vypracovať stavebnú štúdiu. „Finálny rozpočet vzíde z výsledkov sumarizácie všetkých požiadaviek, na čo presne má objekt slúžiť. Projekt bude definovať využitie budovy na najbližších 20 rokov, preto potrebujeme detailne zanalyzovať predstavy všetkých dotknutých inštitúcií a partnerov, aby táto budova mohla plniť svoj účel ako moderný objekt a najmä, aby slúžila s dlhodobou víziou,“ dodal Vladimír Grešš.

Súčasťou tohto procesu by malo byť aj memorandum medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vranov nad Topľou. Primátor Ján Ragan, ktorý je zároveň aj poslancom PSK a členom Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ocenil rokovanie ako konštruktívne s dôrazom na to, že prítomní získali jasnejší obraz o možnostiach spojených s rekonštrukciou objektu HZOS. „Z pohľadu mesta je dôležité, že budova sa nachádza v centre a po rekonštrukcii by sa stala jednou z našich dominánt, pretože by v nej fungovali dve dôležité kultúrne inštitúcie, ktoré by takto mohli naďalej rozvíjať služby pre občanov. Z toho dôvodu sme vyjadrili ochotu ísť do združenej investície so samosprávnym krajom, v rámci ktorej by mesto participovalo na výstavbe parkovacích plôch. Tie by slúžili nielen pre návštevníkov obidvoch organizácií, ale tiež pre obyvateľov okolitých obytných domov. Sme však na začiatku procesu a budeme potrebovať doriešiť mnoho vecí, no verím, že sa túto investíciu podarí zrealizovať,“ zdôraznil Ján Ragan.

Poslanec PSK a člen Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Peter Kocák vníma závery nového statického posudku pozitívne. Ako dodal, na jeho základe sa otvára nová kapitola, kde môže zriaďovateľ obidvoch organizácií spolu s vedením týchto inštitúcií nastaviť ich priestorové potreby, ktoré sa premietnu do finálneho projektu. „Za najzásadnejšiu považujeme informáciu, že budovu je možné zrekonštruovať a taktiež na ňu nadstavovať, čím by vo Vranove nad Topľou vznikol reprezentatívny priestor pre kultúru a umenie, ktorý by napomohol ich ďalšiemu rozvoju,“ konštatoval Peter Kocák.
 

Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

Správy / Mesto Vranov / Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

 Rekonštrukcia osvetového strediska má zelenú

Hornozemplínske osvetové stredisko a Hornozemplínska knižnica môžu sídliť v jednej budove. Nový statický posudok totiž dovoľuje objekt „osvety“ zrekonštruovať, prípadne nadstavať na neho ďalšie podlažie. O možnostiach a ďalšom postupe rokovali zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, mesta Vranov nad Topľou, statickej kancelárie a poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou.

Zriaďovateľom Horno­zem­plínskeho osvetového strediska a Hornozemplínskej knižnice je Prešovský samosprávny kraj. Kým HZOS sídli v priestoroch PSK, knižnica pôsobí v mestských priestoroch Mestského domu kultúry. Aj toto bol moment, ktorý vedenie samosprávneho kraja inšpiroval k tomu, aby obidve inštitúcie dostal pod jednu strechu. Kľúčovým momentom pre naplnenie tejto vízie je však rekonštrukcia budovy „osvety“, aby spĺňala priestorové a funkčné potreby obidvoch organizácií. „Zámerom je, aby sa činnosť dvoch kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK realizovala v adekvátnych priestoroch, pretože podmienky, v ktorých teraz pôsobia, či už osvetové stredisko alebo knižnica, nevyhovujú štandardom, ktoré pre svoju činnosť potrebujú. Celá vízia vychádza z nášho priania, aby zrekonštruovaná budova slúžila svojmu účelu dlhodobo a aby v nej obidve organizácie našli reprezentatívne priestory, v ktorých sa budú môcť ďalej rozvíjať,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.

Otázkou doteraz bolo, aké statické možnosti súčasná budova HZOS ponúka. Jeden z posudkov totiž konštatoval, že budovu nie je možné zaťažiť nad súčasný rámec. Preto sa, okrem iného, uvažovalo aj nad jej zbúraním a výstavbou úplne nového objektu. Statik Stanislav Tury však na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou vysvetlil, že statika vízie limitovať nebude. „Budova je opraviteľná a dá sa na ňu aj nadstavovať, aby ďalej plnila svoju pôvodnú funkciu. Zároveň nám vychádza, že rekonštrukcia bude lacnejšia, ako výstavba nového objektu. Definitívna výška rozpočtu bude známa na základe požiadaviek na dispozičné riešenie, aby priestorovo mohol interiér plniť funkcie, ktoré budú zadefinované,“ vysvetľoval statik Stanislav Tury, ktorý odhaduje, že celý proces rekonštrukcie by mohol byť ukončený maximálne do troch rokov.

Vedúci Odboru správy majetku a investícií Úradu PSK Vladimír Grešš potvrdil, že samosprávny kraj v súčasnosti definuje reálny a konkrétny predmet lokalitného programu pre projektanta, ktorý má vypracovať stavebnú štúdiu. „Finálny rozpočet vzíde z výsledkov sumarizácie všetkých požiadaviek, na čo presne má objekt slúžiť. Projekt bude definovať využitie budovy na najbližších 20 rokov, preto potrebujeme detailne zanalyzovať predstavy všetkých dotknutých inštitúcií a partnerov, aby táto budova mohla plniť svoj účel ako moderný objekt a najmä, aby slúžila s dlhodobou víziou,“ dodal Vladimír Grešš.

Súčasťou tohto procesu by malo byť aj memorandum medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vranov nad Topľou. Primátor Ján Ragan, ktorý je zároveň aj poslancom PSK a členom Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ocenil rokovanie ako konštruktívne s dôrazom na to, že prítomní získali jasnejší obraz o možnostiach spojených s rekonštrukciou objektu HZOS. „Z pohľadu mesta je dôležité, že budova sa nachádza v centre a po rekonštrukcii by sa stala jednou z našich dominánt, pretože by v nej fungovali dve dôležité kultúrne inštitúcie, ktoré by takto mohli naďalej rozvíjať služby pre občanov. Z toho dôvodu sme vyjadrili ochotu ísť do združenej investície so samosprávnym krajom, v rámci ktorej by mesto participovalo na výstavbe parkovacích plôch. Tie by slúžili nielen pre návštevníkov obidvoch organizácií, ale tiež pre obyvateľov okolitých obytných domov. Sme však na začiatku procesu a budeme potrebovať doriešiť mnoho vecí, no verím, že sa túto investíciu podarí zrealizovať,“ zdôraznil Ján Ragan.

Poslanec PSK a člen Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Peter Kocák vníma závery nového statického posudku pozitívne. Ako dodal, na jeho základe sa otvára nová kapitola, kde môže zriaďovateľ obidvoch organizácií spolu s vedením týchto inštitúcií nastaviť ich priestorové potreby, ktoré sa premietnu do finálneho projektu. „Za najzásadnejšiu považujeme informáciu, že budovu je možné zrekonštruovať a taktiež na ňu nadstavovať, čím by vo Vranove nad Topľou vznikol reprezentatívny priestor pre kultúru a umenie, ktorý by napomohol ich ďalšiemu rozvoju,“ konštatoval Peter Kocák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok