Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

Správy / Mesto Vranov / Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

 Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2019 je schválený. Primátor Ján Ragan ocenil tento fakt ako dobrý signál o hospodárení mesta. Zároveň kvitoval angažovanosť všetkých, ktorí sa na jeho kreovaní a príprave podieľali.

Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2019 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom v sume 22 377,0 tis. €. Rozpočet pre tento rok je vyšší, ako schválený rozpočet na rok 2018, o viac ako 1 mil. €, pričom za posledné tri roky vzrástol o 3 814 tis. €. Pod tento pozitívny fakt sa podpísala skutočnosť, že v tomto roku je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9 204 200 €, čo je v porovnaní s predpokladaným plnením za rok 2018 nárast o 8,5 %. „Príprave rozpočtu bola venovaná zvýšená pozornosť už v decembri a najmä v januári v rámci mestského úradu, komisií, výborov miestnych častí, či na mestskej rade. Napriek tomu to nie je dogma a v priebehu roka môžeme robiť úpravy podľa aktuálnych potrieb a vývoja,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Marián Smolák (SMER-SD, SNS) informoval o zasadnutí výboru mestskej časti Sever a ako jeden z námetov, reagujúc na viaceré požiadavky, navrhol venovať pozornosť zriadeniu Technických služieb, ktoré by sa orientovali na služby verejnoprospešného charakteru. „Keďže v týchto dňoch zasadajú aj ostatné výbory miestnych častí, chcel by som požiadať mesto, aby venovalo zápisniciam, ktoré odovzdávame, adekvátnu pozornosť. Škoda, že sa niektoré požiadavky nedostali už do tohoročného rozpočtu, ale verím, že v priebehu roka sa niektoré z nich predsa len podarí zaradiť do plánu prác. Chcem však oceniť, že podnety, o ktorých som hovoril na minulom zastupiteľstve, sa začínajú realizovať,“ reagoval Marián Smolák.

Obstaraniu plastovej podložky na prekrytie ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 30 tis. € sa venoval Marek Fedor (KDH, OľaNO), ktorý vysvetlil, že ich klub síce nechce meniť uznesenie, ale požiadal, aby táto investícia prebehla so súhlasom MsZ. „Chceme, aby peniaze, ktoré vloží mesto Vranov, dostali aj nejakú hodnotu. Predsa len je to súkromný podnikateľ, preto žiadame, aby táto investícia bola ošetrená zmluvne a aby bolo jasné, aké výhody z toho mesto bude mať,“ konštatoval Marek Fedor.

Igor Pribula (SPOLU-občianska demokracia) v tejto súvislosti ako jedno z riešení navrhol uchádzať sa o zdroje z avizovanej Výzvy pre región, ktorú plánuje vyhlásiť Prešovský samosprávny kraj a zároveň pripomenul, aby radnica v podstatne väčšej miere využívala platené služby Agentúry regionálneho rozvoja PSK, pretože Vranov nad Topľou nepatril, podľa jej správy, k TOP samosprávam pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ. „Na základe aktuálnych pripomienok podložku teraz kupovať nebudeme, lebo jednou z alternatív je použiť tieto peniaze na materskú školu. So zakúpením podložky by sme počkali do schvaľovania záverečného účtu, kedy bude jasné, či budú výzvy na MŠ, resp. budeme poznať aj detaily spomínanej Výzvy pre región. Podmienky sú zatiaľ nastavené tak, že PSK podporí projekt maximálne sumou vo výške 50 % z celkového nákladu a zvyšok musí dofinancovať žiadateľ,“ reagoval J. Ragan.

Členka komisie bytovej a sociálnych služieb Lýdia Ondrušová (NEKA) požiadala Jána Ragana ako zriaďovateľa vo vzťahu k Zariadeniu pre seniorov, aby boli platy zamestnancov navýšené plošne, ako to garantuje a ukladá zákon. „Nejaké rokovania už prebehli, mám dohodnuté stretnutie so zamestnaneckou radou a hovoril som o tom aj s pánom riaditeľom. Prostriedky na to určené budú určite použité na navýšenie platov zamestnancov, ktorí sú zamestnancami vo verejnom sektore,“ odpovedal J. Ragan.
 

Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

Správy / Mesto Vranov / Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

 Primátor J. Ragan: Schválenie rozpočtu je dobrým signálom o hospodárení mesta

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2019 je schválený. Primátor Ján Ragan ocenil tento fakt ako dobrý signál o hospodárení mesta. Zároveň kvitoval angažovanosť všetkých, ktorí sa na jeho kreovaní a príprave podieľali.

Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2019 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom v sume 22 377,0 tis. €. Rozpočet pre tento rok je vyšší, ako schválený rozpočet na rok 2018, o viac ako 1 mil. €, pričom za posledné tri roky vzrástol o 3 814 tis. €. Pod tento pozitívny fakt sa podpísala skutočnosť, že v tomto roku je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9 204 200 €, čo je v porovnaní s predpokladaným plnením za rok 2018 nárast o 8,5 %. „Príprave rozpočtu bola venovaná zvýšená pozornosť už v decembri a najmä v januári v rámci mestského úradu, komisií, výborov miestnych častí, či na mestskej rade. Napriek tomu to nie je dogma a v priebehu roka môžeme robiť úpravy podľa aktuálnych potrieb a vývoja,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Marián Smolák (SMER-SD, SNS) informoval o zasadnutí výboru mestskej časti Sever a ako jeden z námetov, reagujúc na viaceré požiadavky, navrhol venovať pozornosť zriadeniu Technických služieb, ktoré by sa orientovali na služby verejnoprospešného charakteru. „Keďže v týchto dňoch zasadajú aj ostatné výbory miestnych častí, chcel by som požiadať mesto, aby venovalo zápisniciam, ktoré odovzdávame, adekvátnu pozornosť. Škoda, že sa niektoré požiadavky nedostali už do tohoročného rozpočtu, ale verím, že v priebehu roka sa niektoré z nich predsa len podarí zaradiť do plánu prác. Chcem však oceniť, že podnety, o ktorých som hovoril na minulom zastupiteľstve, sa začínajú realizovať,“ reagoval Marián Smolák.

Obstaraniu plastovej podložky na prekrytie ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 30 tis. € sa venoval Marek Fedor (KDH, OľaNO), ktorý vysvetlil, že ich klub síce nechce meniť uznesenie, ale požiadal, aby táto investícia prebehla so súhlasom MsZ. „Chceme, aby peniaze, ktoré vloží mesto Vranov, dostali aj nejakú hodnotu. Predsa len je to súkromný podnikateľ, preto žiadame, aby táto investícia bola ošetrená zmluvne a aby bolo jasné, aké výhody z toho mesto bude mať,“ konštatoval Marek Fedor.

Igor Pribula (SPOLU-občianska demokracia) v tejto súvislosti ako jedno z riešení navrhol uchádzať sa o zdroje z avizovanej Výzvy pre región, ktorú plánuje vyhlásiť Prešovský samosprávny kraj a zároveň pripomenul, aby radnica v podstatne väčšej miere využívala platené služby Agentúry regionálneho rozvoja PSK, pretože Vranov nad Topľou nepatril, podľa jej správy, k TOP samosprávam pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ. „Na základe aktuálnych pripomienok podložku teraz kupovať nebudeme, lebo jednou z alternatív je použiť tieto peniaze na materskú školu. So zakúpením podložky by sme počkali do schvaľovania záverečného účtu, kedy bude jasné, či budú výzvy na MŠ, resp. budeme poznať aj detaily spomínanej Výzvy pre región. Podmienky sú zatiaľ nastavené tak, že PSK podporí projekt maximálne sumou vo výške 50 % z celkového nákladu a zvyšok musí dofinancovať žiadateľ,“ reagoval J. Ragan.

Členka komisie bytovej a sociálnych služieb Lýdia Ondrušová (NEKA) požiadala Jána Ragana ako zriaďovateľa vo vzťahu k Zariadeniu pre seniorov, aby boli platy zamestnancov navýšené plošne, ako to garantuje a ukladá zákon. „Nejaké rokovania už prebehli, mám dohodnuté stretnutie so zamestnaneckou radou a hovoril som o tom aj s pánom riaditeľom. Prostriedky na to určené budú určite použité na navýšenie platov zamestnancov, ktorí sú zamestnancami vo verejnom sektore,“ odpovedal J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok