Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Správy / Mesto Vranov / Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a poslanci mestského zastupiteľstva rokovali s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice. Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo čistenie vodných tokov v meste Vranov nad Topľou, ktoré majú vodohospodári v správe.

Ako uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, územím mesta preteká sedem vodných tokov. Pripomenul, že väčšina z nich je otvorená, preto je potrebné vykonávať ich pravidelné čistenie, prehlbovanie, odstraňovanie divokých skládok, nánosov a drevín. „Z toho dôvodu sme na stretnutí vzniesli viaceré požiadavky z jednotlivých častí mesta a to hlavne na prečistenie, prehĺbenie tokov, na vyrúb náletových drevín a na pravidelnú kosbu jednotlivých tokov. Samozrejme, deklarovali sme, že sa chceme podieľať na týchto činnostiach, hlavne čo sa týka odstraňovania divokých skládok,“ reagoval Ján Ragan.

Zároveň zdôraznil, že odstraňovanie náletových drevín, či prehlbovanie tokov je v kompetencii SVP, š.p. „Chápeme, že finančných prostriedkov je málo a nedá sa každý rok prehlbovať tok jednotlivých potokov, ale aj napriek tomu chceme, aby sa táto činnosť zintenzívnila,“ dodal J. Ragan.

Počas rokovania vedenie radnice a poslanci upozornili na kanál v centre mesta, ktorý je v havarijnom stave a je nevyhnutná jeho rekonštrukcia, a to nie len z dôvodu funkčnosti, ale tiež z estetického hľadiska. Zadefinované boli tiež požiadavky na prečistenie tokov na Lúčnej, Juhu, Ulici pod dolami, v MČ Lomnica, v MČ Čemerné a pokračovanie v prečisťovaní kanálu na Mierovej ulici. „Taktiež sme prerokovali aj možnosti investícií v našom meste, hlavne čo sa týka prekrytia niektorých tokov, čím by sme mohli vytvoriť parkovacie miesta. Jedná sa o priestor v blízkosti budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska, na ktorom by po čiastočnom prekrytí vodného toku mohli byť vybudované parkovacie miesta. Hľadáme teda technické riešenia a možnosti aj z hľadiska legislatívy, či z hľadiska prevádzky týchto tokov a budeme sa snažiť tieto investície zrealizovať,“ vysvetlil Ján Ragan.   
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Správy / Mesto Vranov / Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Vedenie mesta upozornilo na havarijný stav kanála v centre

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a poslanci mestského zastupiteľstva rokovali s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice. Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo čistenie vodných tokov v meste Vranov nad Topľou, ktoré majú vodohospodári v správe.

Ako uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, územím mesta preteká sedem vodných tokov. Pripomenul, že väčšina z nich je otvorená, preto je potrebné vykonávať ich pravidelné čistenie, prehlbovanie, odstraňovanie divokých skládok, nánosov a drevín. „Z toho dôvodu sme na stretnutí vzniesli viaceré požiadavky z jednotlivých častí mesta a to hlavne na prečistenie, prehĺbenie tokov, na vyrúb náletových drevín a na pravidelnú kosbu jednotlivých tokov. Samozrejme, deklarovali sme, že sa chceme podieľať na týchto činnostiach, hlavne čo sa týka odstraňovania divokých skládok,“ reagoval Ján Ragan.

Zároveň zdôraznil, že odstraňovanie náletových drevín, či prehlbovanie tokov je v kompetencii SVP, š.p. „Chápeme, že finančných prostriedkov je málo a nedá sa každý rok prehlbovať tok jednotlivých potokov, ale aj napriek tomu chceme, aby sa táto činnosť zintenzívnila,“ dodal J. Ragan.

Počas rokovania vedenie radnice a poslanci upozornili na kanál v centre mesta, ktorý je v havarijnom stave a je nevyhnutná jeho rekonštrukcia, a to nie len z dôvodu funkčnosti, ale tiež z estetického hľadiska. Zadefinované boli tiež požiadavky na prečistenie tokov na Lúčnej, Juhu, Ulici pod dolami, v MČ Lomnica, v MČ Čemerné a pokračovanie v prečisťovaní kanálu na Mierovej ulici. „Taktiež sme prerokovali aj možnosti investícií v našom meste, hlavne čo sa týka prekrytia niektorých tokov, čím by sme mohli vytvoriť parkovacie miesta. Jedná sa o priestor v blízkosti budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska, na ktorom by po čiastočnom prekrytí vodného toku mohli byť vybudované parkovacie miesta. Hľadáme teda technické riešenia a možnosti aj z hľadiska legislatívy, či z hľadiska prevádzky týchto tokov a budeme sa snažiť tieto investície zrealizovať,“ vysvetlil Ján Ragan.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok