Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

Správy / Obce / Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

 Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

Prešovský samosprávny kraj predstavil kostrovú sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji. Ide o strategický dokument v oblasti cyklistickej infraštruktúry, ktorej návrh schválili krajskí poslanci na februárovom zasadnutí. Podľa predloženého návrhu má zabezpečiť priechodnosť na území kraja v smere sever - juh a východ - západ po viacerých trasách, vrátane prepojenia najvýznamnejších destinácií cestovného ruchu. V okrese Vranov nad Topľou bude túto funkciu plniť cyklotrasa Ondava.

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji je dnes hotová v rozsahu 42%, čo predstavuje takmer 350, z celkovej dĺžky 860 kilometrov. Súčasťou tohto strategického dokumentu je aj cyklotrasa Ondava, ktorá je zároveň zadefinovaná v kostrovej sieti Košického kraja. „Nemôžete stavať cyklotrasy, ak nie ste zanesený v strategických dokumentoch - územnom pláne kraja, mesta, či obce. Z tohto uhla pohľadu vnímam zaradenie cyklotrasy Ondava do kostrových sietí Prešovského, aj Košického kraja za ďalšiu dôležitú métu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť,“ uviedol starosta obce Nižný Hrušov a autor myšlienky projektu cyklotrasy Ondava Ján Fenčák.

Víziou a ambíciou cyklotrasy Ondava je prepojiť sieťou cyklotrás časť územia východného Slovenska od poľských po maďarské hranice. Prvým úsekom, ktorého realizácia sa spúšťa, je trasa od Nižného Hrušova smerom k našim južným susedom. „Pevne verím, že v priebehu najbližších 3 – 4 mesiacov sa nám podarí dokončiť projektovú dokumentáciu, na základe ktorej budeme vedieť definovať, kedy budeme môcť začať so stavebnou časťou, pre ktorú by sme radi získali časť finančných prostriedkov z PSK a KSK,“ dodal J. Fenčák.

Spomínaný úsek bude unikátny tým, že povedie po ochrannom vale vybudovanom po brehu Ondavy ešte za čias uhorskej kráľovny Márie Terézie. V rámci stavebných úprav bude potrebné korunu hrádze spevniť a položiť asfalt, pričom časť bude tvoriť prírodný podklad. „Nutné bude tiež nainštalovať niekoľko menších mostíkov, ktoré budú preklenovať kanály prítokov do Ondavy a jednu lávku budeme musieť vybudovať, ako premostenie, aj cez samotnú Ondavu,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Prvým krokom J. Fenčáka bude iniciovanie stretnutia so starostami obcí v michalovskom okrese v povodí Ondavy s cieľom vytvoriť pracovnú skupinu pre prípravu cyklotrasy N. Hrušov – Horovce a v spolupráci s mestom Trebišov by ju potom rád predĺžil až po Tokajskú oblasť. „Nebránime sa žiadnym podnetom! Kreatívny stôl je dnes síce do istej miery zaplnený, ale ďalšia časť ostáva stále voľná, preto budeme radi, ak sa k nám ktokoľvek pridá a obohatí našu víziu novými nápadmi,“ doplnil s úsmevom J. Fenčák.

Zaradením do kostrovej siete získava cyklotrasa Ondava strategický význam, pretože napája plánovanú cyklotrasu z Vranova nad Topľou do Prešova a zároveň má ambíciu prepojiť Domašu so Zemplínskou Šíravou, vrátane menších cyklotrás vznikajúcich v koridore Prešovského a Košického kraja od Poľska po Maďarsko. Túto víziu zadefinoval J. Fenčák prvýkrát pred troma rokmi, keď analyzoval potenciál regiónu v okolí Nižného Hrušova vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu a turizmu. Postupne, ako si prechádzal na mape jednotlivé destinácie, dopracoval sa k myšlienke ponúknuť zážitok cykloturistom. „Kľúčové slová sú relax a zážitok, pretože ak sa budeme baviť len o trase z N. Hrušova smerom k maďarským hraniciam, cykloturisti môžu navštíviť kultúrne, historické a prírodne pamätihodnosti, vrátane návštevy fariem, vinárskych oblastí, či využiť rôzne iné služby. Veľkou výhodou je, že toto všetko už máme vybudované. Našou úlohou to teraz bude pospájať a ponúknuť ako jeden produkt,“ reagoval J. Fenčák.        
 

Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

Správy / Obce / Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

 Cyklotrasa Ondava: Kľúčovými slovami sú relax, zážitok

Prešovský samosprávny kraj predstavil kostrovú sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji. Ide o strategický dokument v oblasti cyklistickej infraštruktúry, ktorej návrh schválili krajskí poslanci na februárovom zasadnutí. Podľa predloženého návrhu má zabezpečiť priechodnosť na území kraja v smere sever - juh a východ - západ po viacerých trasách, vrátane prepojenia najvýznamnejších destinácií cestovného ruchu. V okrese Vranov nad Topľou bude túto funkciu plniť cyklotrasa Ondava.

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji je dnes hotová v rozsahu 42%, čo predstavuje takmer 350, z celkovej dĺžky 860 kilometrov. Súčasťou tohto strategického dokumentu je aj cyklotrasa Ondava, ktorá je zároveň zadefinovaná v kostrovej sieti Košického kraja. „Nemôžete stavať cyklotrasy, ak nie ste zanesený v strategických dokumentoch - územnom pláne kraja, mesta, či obce. Z tohto uhla pohľadu vnímam zaradenie cyklotrasy Ondava do kostrových sietí Prešovského, aj Košického kraja za ďalšiu dôležitú métu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť,“ uviedol starosta obce Nižný Hrušov a autor myšlienky projektu cyklotrasy Ondava Ján Fenčák.

Víziou a ambíciou cyklotrasy Ondava je prepojiť sieťou cyklotrás časť územia východného Slovenska od poľských po maďarské hranice. Prvým úsekom, ktorého realizácia sa spúšťa, je trasa od Nižného Hrušova smerom k našim južným susedom. „Pevne verím, že v priebehu najbližších 3 – 4 mesiacov sa nám podarí dokončiť projektovú dokumentáciu, na základe ktorej budeme vedieť definovať, kedy budeme môcť začať so stavebnou časťou, pre ktorú by sme radi získali časť finančných prostriedkov z PSK a KSK,“ dodal J. Fenčák.

Spomínaný úsek bude unikátny tým, že povedie po ochrannom vale vybudovanom po brehu Ondavy ešte za čias uhorskej kráľovny Márie Terézie. V rámci stavebných úprav bude potrebné korunu hrádze spevniť a položiť asfalt, pričom časť bude tvoriť prírodný podklad. „Nutné bude tiež nainštalovať niekoľko menších mostíkov, ktoré budú preklenovať kanály prítokov do Ondavy a jednu lávku budeme musieť vybudovať, ako premostenie, aj cez samotnú Ondavu,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Prvým krokom J. Fenčáka bude iniciovanie stretnutia so starostami obcí v michalovskom okrese v povodí Ondavy s cieľom vytvoriť pracovnú skupinu pre prípravu cyklotrasy N. Hrušov – Horovce a v spolupráci s mestom Trebišov by ju potom rád predĺžil až po Tokajskú oblasť. „Nebránime sa žiadnym podnetom! Kreatívny stôl je dnes síce do istej miery zaplnený, ale ďalšia časť ostáva stále voľná, preto budeme radi, ak sa k nám ktokoľvek pridá a obohatí našu víziu novými nápadmi,“ doplnil s úsmevom J. Fenčák.

Zaradením do kostrovej siete získava cyklotrasa Ondava strategický význam, pretože napája plánovanú cyklotrasu z Vranova nad Topľou do Prešova a zároveň má ambíciu prepojiť Domašu so Zemplínskou Šíravou, vrátane menších cyklotrás vznikajúcich v koridore Prešovského a Košického kraja od Poľska po Maďarsko. Túto víziu zadefinoval J. Fenčák prvýkrát pred troma rokmi, keď analyzoval potenciál regiónu v okolí Nižného Hrušova vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu a turizmu. Postupne, ako si prechádzal na mape jednotlivé destinácie, dopracoval sa k myšlienke ponúknuť zážitok cykloturistom. „Kľúčové slová sú relax a zážitok, pretože ak sa budeme baviť len o trase z N. Hrušova smerom k maďarským hraniciam, cykloturisti môžu navštíviť kultúrne, historické a prírodne pamätihodnosti, vrátane návštevy fariem, vinárskych oblastí, či využiť rôzne iné služby. Veľkou výhodou je, že toto všetko už máme vybudované. Našou úlohou to teraz bude pospájať a ponúknuť ako jeden produkt,“ reagoval J. Fenčák.        
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok