Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ponúka v rámci nižšieho odborného vzdelávania dvojročný učebný odbor potravinárska výroba. Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu v roku 2018 sa jej podarilo vybaviť dve učebne – na výrobu cestovín a krehkého pečiva – modernými priemyselnými technológiami.

Odborná príprava v učebnom odbore potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

Vďaka odbornému vedeniu pedagógov SOŠ A. Dubčeka dokážu žiaci samostatne vykonávať menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. „Ak chceme, aby naši absolventi boli na trhu práce úspešní, musíme im vytvoriť podmienky a prístup k technológiám, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť. Kým doteraz museli vykonávať časť prác v rámci odborného výcviku ručne, dnes sú po profesionálnej stránke vďaka moderným priemyselným strojom v našich učebniach na výrobu cestovín, či krehkého pečiva plnohodnotne pripravení na ich obsluhu a manipuláciu s nimi,“ vysvetľovala hlavná majsterka odbornej výchovy Mária Tatrayová.

Žiaci zároveň získajú vedomosti o základných surovinách a materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách výroby. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvojujú si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. „Okrem toho, že ich učíme výrobné postupy, produkty, ktoré si vyrobia, si môžu potom aj sami uvariť a skonzumovať. Môžem povedať, že ich to veľmi baví a i takýmto spôsobom sa snažíme, aby boli pripravení naozaj komplexne,“ dodala M. Tatrayová.

Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Vďaka tomu im umožňuje získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. „Žiaci si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie ukončením 9. ročníka formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohto kurzu môžu potom ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list,“ uviedla M. Tatrayová.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber Zelená Lagúna

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ponúka v rámci nižšieho odborného vzdelávania dvojročný učebný odbor potravinárska výroba. Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu v roku 2018 sa jej podarilo vybaviť dve učebne – na výrobu cestovín a krehkého pečiva – modernými priemyselnými technológiami.

Odborná príprava v učebnom odbore potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

Vďaka odbornému vedeniu pedagógov SOŠ A. Dubčeka dokážu žiaci samostatne vykonávať menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. „Ak chceme, aby naši absolventi boli na trhu práce úspešní, musíme im vytvoriť podmienky a prístup k technológiám, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť. Kým doteraz museli vykonávať časť prác v rámci odborného výcviku ručne, dnes sú po profesionálnej stránke vďaka moderným priemyselným strojom v našich učebniach na výrobu cestovín, či krehkého pečiva plnohodnotne pripravení na ich obsluhu a manipuláciu s nimi,“ vysvetľovala hlavná majsterka odbornej výchovy Mária Tatrayová.

Žiaci zároveň získajú vedomosti o základných surovinách a materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách výroby. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvojujú si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. „Okrem toho, že ich učíme výrobné postupy, produkty, ktoré si vyrobia, si môžu potom aj sami uvariť a skonzumovať. Môžem povedať, že ich to veľmi baví a i takýmto spôsobom sa snažíme, aby boli pripravení naozaj komplexne,“ dodala M. Tatrayová.

Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Vďaka tomu im umožňuje získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. „Žiaci si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie ukončením 9. ročníka formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohto kurzu môžu potom ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list,“ uviedla M. Tatrayová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok