Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Správy / Školstvo / Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Vďaka projektu „Autistická učebňa“  od Nadácie SPP, ktorá na tento projekt poskytla finančný príspevok vo výške 4000 eur, môžu žiaci Spojenej školy na ulici Budovateľská 1309 vo Vranove nad Topľou, zažívať vzdelávanie trochu inak.

Autistická učebňa poskytuje možnosti stimulácie a rozvoja kognitívnych schopností žiakom s poruchou autistického spektra a žiakom s telesným a viacnásobným postihnutím. Snoezelen prvkami a zážitkovým učením  žiakom vytvárajú príležitosť získať potrebné schopnosti, poznatky, zručnosti cez aktivizáciu všetkých zmyslov. Pomáhajú  im zlepšiť ich psychický stav a celkovú kvalitu života.  Pri lepšej emocionálnej vyrovnanosti je pre každého život v škole krajší.

Autistická učebňa zároveň slúži aj ako sociálne prostredie pri špeciálnych príležitostiach, kooperácií , nadväzovaním sociálnych vzťahov, ale aj na ventiláciu emócií.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Správy / Školstvo / Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Vďaka autistickej učebni zažívajú žiaci vzdelávanie inak

Vďaka projektu „Autistická učebňa“  od Nadácie SPP, ktorá na tento projekt poskytla finančný príspevok vo výške 4000 eur, môžu žiaci Spojenej školy na ulici Budovateľská 1309 vo Vranove nad Topľou, zažívať vzdelávanie trochu inak.

Autistická učebňa poskytuje možnosti stimulácie a rozvoja kognitívnych schopností žiakom s poruchou autistického spektra a žiakom s telesným a viacnásobným postihnutím. Snoezelen prvkami a zážitkovým učením  žiakom vytvárajú príležitosť získať potrebné schopnosti, poznatky, zručnosti cez aktivizáciu všetkých zmyslov. Pomáhajú  im zlepšiť ich psychický stav a celkovú kvalitu života.  Pri lepšej emocionálnej vyrovnanosti je pre každého život v škole krajší.

Autistická učebňa zároveň slúži aj ako sociálne prostredie pri špeciálnych príležitostiach, kooperácií , nadväzovaním sociálnych vzťahov, ale aj na ventiláciu emócií.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok