Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

Správy / Ostatné / ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

Hoci má Slovensko i väčšina okolitých krajín výnimku pri odškodňovaní zákazníkov za meškanie vlakov, národný dopravca sa jej od 1. januára 2020 rozhodol čiastočne vzdať. Cestujúcich určite poteší novinka ZSSK, vďaka ktorej budú môcť pri meškaniach získať späť až 100 % z ceny cestovného. Stačí si založiť zákaznícke konto na www.zssk.sk. Od nového roka totiž vstupuje do platnosti SUPERGARANCIA ZSSK.

„Želáme si, aby bola železnica skutočnou dopravnou alternatívou pre všetkých, a ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Nevieme to síce urobiť tam, kde je zastaralá infraštruktúra, no na tratiach, kde sú koľaje takmer bezproblémové a nie sú na nich početné a nebezpečné cestné priecestia, tam sme si istí. Za spoľahlivú prepravu cestujúcim dokážeme ručiť našimi vlastnými peniazmi, a to dokonca aj za riziká pri poruche infraštruktúry či mimoriadnej udalosti*. Všetko toto si berieme „na vlastné tričko“. Štatistiky nám ukazujú, že krok, od ktorého si sľubujeme ďalšie zdôveryhodnenie vlakovej prepravy, neoľutujeme,“ vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Kto vám vráti náklady na benzín, keď ostanete stáť v beznádejnej kolóne na výjazde z Bratislavy alebo pod Strečnom a domov prídete oveľa neskôr, ako ste plánovali? K výhodám 34 rýchlikov ZSSK, ako sú pohodlie, možnosť ďalej pracovať, zabávať sa či pospať si, teraz pribúda aj garancia vrátenia vašich cestovných  nákladov, ak sa nám nepodarí dostať vás do cieľa včas,“ dodáva Hlubocký.

ZSSK tak posúva svoje služby na novú úroveň. SUPERGARANCIA ZSSK zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice) alebo regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina), vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu*. Cestujúci za zdržanie v trvaní 60 – 119 minút získajú naspäť 50 % a pri meškaní 120 a viac minút 100 % zo zaplateného jednorazového cestovného na daný vlak a úsek. SUPERGARANCIA ZSSK sa vzťahuje na meškania vlakov z akejkoľvek príčiny s výnimkou smrti v koľajisku (zrazenie osoby).

Opäť vysvetľuje Filip Hlubocký: „Hoci v našich vlakoch už viac ako desať rokov pri nehode nikto nezomrel, na koľajach každý rok smrteľné nehody zaznamenávame. Dĺžka ich vyšetrovania a udelenie povolenia na prejazd vlaku tu nie je v rukách nás ani kolegov zo ŽSR, preto táto mimoriadna udalosť bude z našej garancie vyňatá.“

„Veľmi rád by som sa dožil času, keď SUPERGARANCIA ZSSK bude úplne normálna na všetkých tratiach a vo všetkých rýchlikoch Slovenska. Na to je však potrebné, aby bola všade kompletne zrekonštruovaná infraštruktúra. Aj preto sme nedávno predstavili Víziu 2030, ktorá ukazuje, ako by sa slovenskými železnicami mohlo prepraviť až 150 miliónov cestujúcich, pričom by sme v porovnaní s dneškom nepotrebovali ani jediný rušeň navyše,“
uzatvára Filip Hlubocký.

Národný dopravca už dlhodobo prevádzkuje vlastný systém zákazníckych kont, prostredníctvom ktorých je možné pohodlne si zakúpiť lístok cez responzívny e-shop aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Keďže jedným z primárnych cieľov ZSSK je digitalizácia, refundácia bude dostupná iba pre tých cestujúcich, ktorí na nákup cestovných dokladov využijú práve zákaznícke konto ZSSK. Okrem toho musí byť ešte dodržaná podmienka internetového nákupu vnútroštátneho jednorazového lístka prislúchajúceho na daný vlak v minimálnej sume 3 €.

Ako využiť SUPERGARANCIU ZSSK?
•    Založte si zákaznícke konto ZSSK.
•    Kúpte si prostredníctvom svojho zákazníckeho konta cestovný lístok v aplikácii Ideme vlakom (Android, iOS) alebo cez e-shop ZSSK.
•    Elektronický cestovný doklad ukážte pri kontrole vlakovému personálu.
•    V prípade meškania vlaku máte na supergarantovanej trati (vlaky IC na linke Bratislava – Košice a vlaky RR na linke Bratislava – Žilina) nárok na vrátenie peňazí podľa výšky meškania.
•    Nárok na odškodnenie si uplatnite bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 30 dní po ukončení cesty) prostredníctvom elektronického formulára https://formulare.slovakrail.sk/supergarancia
•    Žiadosť vybavíme najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

Zoznam IC vlakov, na ktoré sa SUPERGARANCIA ZSSK vzťahuje:
•    IC 44 (Košice 7:11 – Bratislava-Petržalka 12:23)
•    IC 45 (Bratislava-Petržalka 15:26 – Košice 20:42)
•    IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)
•    IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)
•    IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)
•    IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)
•    IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)
•    IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)

 
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

Správy / Ostatné / ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

ZSSK garantuje pri meškaní vlakov od 1. 1. 2020 vrátenie cestovného

Hoci má Slovensko i väčšina okolitých krajín výnimku pri odškodňovaní zákazníkov za meškanie vlakov, národný dopravca sa jej od 1. januára 2020 rozhodol čiastočne vzdať. Cestujúcich určite poteší novinka ZSSK, vďaka ktorej budú môcť pri meškaniach získať späť až 100 % z ceny cestovného. Stačí si založiť zákaznícke konto na www.zssk.sk. Od nového roka totiž vstupuje do platnosti SUPERGARANCIA ZSSK.

„Želáme si, aby bola železnica skutočnou dopravnou alternatívou pre všetkých, a ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Nevieme to síce urobiť tam, kde je zastaralá infraštruktúra, no na tratiach, kde sú koľaje takmer bezproblémové a nie sú na nich početné a nebezpečné cestné priecestia, tam sme si istí. Za spoľahlivú prepravu cestujúcim dokážeme ručiť našimi vlastnými peniazmi, a to dokonca aj za riziká pri poruche infraštruktúry či mimoriadnej udalosti*. Všetko toto si berieme „na vlastné tričko“. Štatistiky nám ukazujú, že krok, od ktorého si sľubujeme ďalšie zdôveryhodnenie vlakovej prepravy, neoľutujeme,“ vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Kto vám vráti náklady na benzín, keď ostanete stáť v beznádejnej kolóne na výjazde z Bratislavy alebo pod Strečnom a domov prídete oveľa neskôr, ako ste plánovali? K výhodám 34 rýchlikov ZSSK, ako sú pohodlie, možnosť ďalej pracovať, zabávať sa či pospať si, teraz pribúda aj garancia vrátenia vašich cestovných  nákladov, ak sa nám nepodarí dostať vás do cieľa včas,“ dodáva Hlubocký.

ZSSK tak posúva svoje služby na novú úroveň. SUPERGARANCIA ZSSK zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice) alebo regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina), vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu*. Cestujúci za zdržanie v trvaní 60 – 119 minút získajú naspäť 50 % a pri meškaní 120 a viac minút 100 % zo zaplateného jednorazového cestovného na daný vlak a úsek. SUPERGARANCIA ZSSK sa vzťahuje na meškania vlakov z akejkoľvek príčiny s výnimkou smrti v koľajisku (zrazenie osoby).

Opäť vysvetľuje Filip Hlubocký: „Hoci v našich vlakoch už viac ako desať rokov pri nehode nikto nezomrel, na koľajach každý rok smrteľné nehody zaznamenávame. Dĺžka ich vyšetrovania a udelenie povolenia na prejazd vlaku tu nie je v rukách nás ani kolegov zo ŽSR, preto táto mimoriadna udalosť bude z našej garancie vyňatá.“

„Veľmi rád by som sa dožil času, keď SUPERGARANCIA ZSSK bude úplne normálna na všetkých tratiach a vo všetkých rýchlikoch Slovenska. Na to je však potrebné, aby bola všade kompletne zrekonštruovaná infraštruktúra. Aj preto sme nedávno predstavili Víziu 2030, ktorá ukazuje, ako by sa slovenskými železnicami mohlo prepraviť až 150 miliónov cestujúcich, pričom by sme v porovnaní s dneškom nepotrebovali ani jediný rušeň navyše,“
uzatvára Filip Hlubocký.

Národný dopravca už dlhodobo prevádzkuje vlastný systém zákazníckych kont, prostredníctvom ktorých je možné pohodlne si zakúpiť lístok cez responzívny e-shop aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Keďže jedným z primárnych cieľov ZSSK je digitalizácia, refundácia bude dostupná iba pre tých cestujúcich, ktorí na nákup cestovných dokladov využijú práve zákaznícke konto ZSSK. Okrem toho musí byť ešte dodržaná podmienka internetového nákupu vnútroštátneho jednorazového lístka prislúchajúceho na daný vlak v minimálnej sume 3 €.

Ako využiť SUPERGARANCIU ZSSK?
•    Založte si zákaznícke konto ZSSK.
•    Kúpte si prostredníctvom svojho zákazníckeho konta cestovný lístok v aplikácii Ideme vlakom (Android, iOS) alebo cez e-shop ZSSK.
•    Elektronický cestovný doklad ukážte pri kontrole vlakovému personálu.
•    V prípade meškania vlaku máte na supergarantovanej trati (vlaky IC na linke Bratislava – Košice a vlaky RR na linke Bratislava – Žilina) nárok na vrátenie peňazí podľa výšky meškania.
•    Nárok na odškodnenie si uplatnite bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 30 dní po ukončení cesty) prostredníctvom elektronického formulára https://formulare.slovakrail.sk/supergarancia
•    Žiadosť vybavíme najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

Zoznam IC vlakov, na ktoré sa SUPERGARANCIA ZSSK vzťahuje:
•    IC 44 (Košice 7:11 – Bratislava-Petržalka 12:23)
•    IC 45 (Bratislava-Petržalka 15:26 – Košice 20:42)
•    IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)
•    IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)
•    IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)
•    IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)
•    IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)
•    IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)

 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok