Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Správy / Mesto Vranov / Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Petíciu proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ navrhovateľa IRON RECYCLING, a.s. podpísalo pre Ministerstvo životného prostredia SR 3 240 občanov. Petíciu s rovnakým textom adresovanú pre mesto Vranov nad Topľou podporilo 4 265 občanov.

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou bude rozhodovať o zrušení zámeru na nájom pozemkov, nájme pozemkov a nájomnej zmluve o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. na rokovaní, ktoré na základe iniciatívy deviatich poslancov zvolal primátor Ján Ragan na 3. februára 2020 so začiatkom o 14.00 hod.

Ako uviedla poslankyňa MsZ a predsedníčka petičného výboru Gabriela Bradovková, v zámere, hodnotiacej správe, aj odbornom posudku bola plánovaná činnosť definovaná ako „úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov“ a „zhromažďovanie odpadov z neželezných kovov“, pričom pre takéto zariadenia sa pri ochrane ovzdušia, podľa normy OTN ŽP 2111:99, uvádza minimálna odstupová vzdialenosť  od chránených objektov 700 metrov.

Zároveň však upozornila, že v rozptylovej štúdii sa pri určovaní bezpečnej odstupovej vzdialenosti od chránených objektov vychádza z činnosti „zariadenia na výrobu olovených batérií alebo priemyselných batérií a iných akumulátorov“ a „spracovanie kovov s nízkou teplotou tavenia a ich zliatin (napr. Zn, Cd, Sn, Sb, Pb, Hg, Bi)“. V tomto prípade sa ako dostatočná vzdialenosť odporúča 300 metrov. „Navrhovateľ účelovo premenoval zamýšľanú činnosť, čo pokladáme za zavádzanie. Vzdialenosť 300 m, ani vzdialenosť 470 m od chránených objektov pri zhromažďovaní, skladovaní, drvení a tepelnom zhodnocovaní nebezpečného odpadu nemôže byť dostatočná ani v lokalite s dobrou ventilovateľnosťou,“ reagovala Gabriela Bradovková a pripomenula, že pri vyhodnotení priemernej ročnej rýchlosti prúdenia vzduchu za posledných 10 rokov na stanici Čaklov sa táto oblasť radí medzi najmenej ventilované miesta na Slovensku.

Petičný výbor taktiež znepokojuje, že v blízkosti husto osídlenej obytnej zástavby hrozí riziko úniku do ovzdušia znečisťujúcich látok, vrátane toxických aj s  karcinogénnymi účinkami - dioxíny (PCDD/DF), sírovodík, oxidy síry a dusíka, olovnaté zlúčeniny, arzén, kadmium a mnohé ďalšie. „Tieto látky účinkujú nepriaznivo na zdravie populácie aj v podlimitných koncentráciách. Veľkú časť ohrozenej populácie tvoria deti. Podľa Google Maps je napr. Cirkevná spojená škola vzdialená od hranice priemyselného parku 190,83 m, bytový dom č. 1060 Sídlisko Juh je vzdialený 267 m a bytový dom č. 1057 Sídlisko Juh 228,46 m od hranice pozemku priemyselného parku,“ uviedla G. Bradovková.

Petičnému výboru absentuje rovnako výpočet kumulatívneho pôsobenia všetkých zdrojov znečistenia ovzdušia, nielen existujúcich, ale aj tých zdrojov, s ktorých realizáciou sa počíta. Z toho dôvodu jeho členovia poukazujú na fakt, že každé nové znečistenie negatívne ovplyvní kvalitu ovzdušia v regióne, ktorý je neslávne pomenovaný MiVraHu, alebo Trojuholník smrti. „Obyvatelia neďalekých sídlisk majú obavy nie len o svoje zdravie a zdravie svojich detí, ale aj o dopad výstavby zariadenia na kvalitu bývania a na neatraktívnosť lokality, čo podstatne zníži trhovú cenu ich nehnuteľností,“ pripomenula G. Bradovková.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. Tému budeme aktualizovať.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Správy / Mesto Vranov / Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Zastupiteľstvo bude rozhodovať o ukončení nájmu pre IRON RECYCLING, a.s.

Petíciu proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ navrhovateľa IRON RECYCLING, a.s. podpísalo pre Ministerstvo životného prostredia SR 3 240 občanov. Petíciu s rovnakým textom adresovanú pre mesto Vranov nad Topľou podporilo 4 265 občanov.

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou bude rozhodovať o zrušení zámeru na nájom pozemkov, nájme pozemkov a nájomnej zmluve o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. na rokovaní, ktoré na základe iniciatívy deviatich poslancov zvolal primátor Ján Ragan na 3. februára 2020 so začiatkom o 14.00 hod.

Ako uviedla poslankyňa MsZ a predsedníčka petičného výboru Gabriela Bradovková, v zámere, hodnotiacej správe, aj odbornom posudku bola plánovaná činnosť definovaná ako „úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov“ a „zhromažďovanie odpadov z neželezných kovov“, pričom pre takéto zariadenia sa pri ochrane ovzdušia, podľa normy OTN ŽP 2111:99, uvádza minimálna odstupová vzdialenosť  od chránených objektov 700 metrov.

Zároveň však upozornila, že v rozptylovej štúdii sa pri určovaní bezpečnej odstupovej vzdialenosti od chránených objektov vychádza z činnosti „zariadenia na výrobu olovených batérií alebo priemyselných batérií a iných akumulátorov“ a „spracovanie kovov s nízkou teplotou tavenia a ich zliatin (napr. Zn, Cd, Sn, Sb, Pb, Hg, Bi)“. V tomto prípade sa ako dostatočná vzdialenosť odporúča 300 metrov. „Navrhovateľ účelovo premenoval zamýšľanú činnosť, čo pokladáme za zavádzanie. Vzdialenosť 300 m, ani vzdialenosť 470 m od chránených objektov pri zhromažďovaní, skladovaní, drvení a tepelnom zhodnocovaní nebezpečného odpadu nemôže byť dostatočná ani v lokalite s dobrou ventilovateľnosťou,“ reagovala Gabriela Bradovková a pripomenula, že pri vyhodnotení priemernej ročnej rýchlosti prúdenia vzduchu za posledných 10 rokov na stanici Čaklov sa táto oblasť radí medzi najmenej ventilované miesta na Slovensku.

Petičný výbor taktiež znepokojuje, že v blízkosti husto osídlenej obytnej zástavby hrozí riziko úniku do ovzdušia znečisťujúcich látok, vrátane toxických aj s  karcinogénnymi účinkami - dioxíny (PCDD/DF), sírovodík, oxidy síry a dusíka, olovnaté zlúčeniny, arzén, kadmium a mnohé ďalšie. „Tieto látky účinkujú nepriaznivo na zdravie populácie aj v podlimitných koncentráciách. Veľkú časť ohrozenej populácie tvoria deti. Podľa Google Maps je napr. Cirkevná spojená škola vzdialená od hranice priemyselného parku 190,83 m, bytový dom č. 1060 Sídlisko Juh je vzdialený 267 m a bytový dom č. 1057 Sídlisko Juh 228,46 m od hranice pozemku priemyselného parku,“ uviedla G. Bradovková.

Petičnému výboru absentuje rovnako výpočet kumulatívneho pôsobenia všetkých zdrojov znečistenia ovzdušia, nielen existujúcich, ale aj tých zdrojov, s ktorých realizáciou sa počíta. Z toho dôvodu jeho členovia poukazujú na fakt, že každé nové znečistenie negatívne ovplyvní kvalitu ovzdušia v regióne, ktorý je neslávne pomenovaný MiVraHu, alebo Trojuholník smrti. „Obyvatelia neďalekých sídlisk majú obavy nie len o svoje zdravie a zdravie svojich detí, ale aj o dopad výstavby zariadenia na kvalitu bývania a na neatraktívnosť lokality, čo podstatne zníži trhovú cenu ich nehnuteľností,“ pripomenula G. Bradovková.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. Tému budeme aktualizovať.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok