Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Správy / Mesto Vranov / Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Diviaky a líšky trápia Vranovčanov bývajúcich na okraji mesta. Vedenie radnice, spolu s mestskou políciou a v spolupráci s užívateľom poľovného revíru Lysá hora reaguje akciou, ktorej cieľom je vyplašiť a vyhnať divú zver od obytných častí.

Ako uviedol náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter  Čečko, spoločná akcia s poľovníkmi je reakciou na podnety od občanov, ktorí viackrát nahlásili prítomnosť diviakov v blízkosti bytoviek a rodinných domov. „Výnimkou nie sú videá, ktoré zachytávajú diviaky napr. pri bytovkách na Sídlisku 1. mája. Ich obyvatelia sa obávajú o vlastnú bezpečnosť, prízvukujúc bezpečnosť detí, preto sme sa rozhodli konať,“ zdôraznil Peter Čečko.

Mestská polícia vo Vranove nad Topľou v tejto súvislosti upozorňuje občanov mesta, a to hlavne Sídliska 1. mája, Hviezdoslavovej ulice, Lesnej ulice, Dlhej ulice a Viníc, že v nedeľu 2. februára 2020 v čase od 8.00  do 12.00 hod. bude v spolupráci s poľovníkmi vykonávať plašenie a vyháňanie divej zvery. „Situáciu síce budeme monitorovať v spolupráci so štátnou políciu, ale rád by som využil túto príležitosť a požiadal verejnosť, aby sa v tom čase zdržiavala mimo priestranstiev, ktorými budeme postupovať a plašiť zver, nech sa vyhneme riziku prípadných kolízií,“ pripomenul P. Čečko.

Zásadným preventívnym opatrením, ktorým môže prispieť aj verejnosť k tomu, aby sa konfrontácie na úrovni človek – diviak sčasti eliminovali, je likvidácia biologického odpadu mimo dosahu voľne žijúcich zvierat. Ideálnym riešením je jeho zvyšky zlikvidovať okamžite zapracovaním do kompostu alebo do pôdy. „Musíme si uvedomiť, že my sme sa nasťahovali do životného priestoru diviakov, nie oni do nášho a o to viac by sme si mali dať záležať na tom, aby sa predchádzalo stretom. Voľne žijúce zvieratá hľadajú najľahší možný prístup k potrave a pokiaľ niekto vyvezie biologický odpad za záhradu, diviaky ho vďaka svojmu čuchu veľmi ľahko indikujú,“ vysvetľoval poľovnícky hospodár Ľuboš Tuľak, ktorý zároveň upozornil na neudržiavanie pozemkov v stave, na ktorý sú určené, pričom napr. trvalé trávne porasty zarastené krovinami v blízkosti ľudských obydlí  sa taktiež stávajú veľmi vhodným úkrytom.

Nedeľňajšia akcia bude spojená aj s poľovačkou, samozrejme, pri dodržaní všetkých legislatívnych zásad. Ľ. Tuľak dodal, aby verejnosť nepodceňovala inštinkt voľne žijúcich zvierat, preto zopakoval, aby sme predovšetkým v teritóriu hraničiacom so zastavaným obytným územím nevytvárali pre nich príležitosti s ľahkým prístupom k potrave. „Napr. občania nám nahlásili prítomnosť líšky v blízkosti Vranova. Zakúpil som živolovnú pascu, ale chytiť sa nám ju nepodarilo. V blízkosti pasce sme registrovali stopy, ale líška je inteligentná a dokáže identifikovať nebezpečenstvo,“ reagoval Ľ. Tuľak. 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Správy / Mesto Vranov / Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Mestskí policajti budú v nedeľu, spolu s poľovníkmi, vyháňať diviaky

Diviaky a líšky trápia Vranovčanov bývajúcich na okraji mesta. Vedenie radnice, spolu s mestskou políciou a v spolupráci s užívateľom poľovného revíru Lysá hora reaguje akciou, ktorej cieľom je vyplašiť a vyhnať divú zver od obytných častí.

Ako uviedol náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter  Čečko, spoločná akcia s poľovníkmi je reakciou na podnety od občanov, ktorí viackrát nahlásili prítomnosť diviakov v blízkosti bytoviek a rodinných domov. „Výnimkou nie sú videá, ktoré zachytávajú diviaky napr. pri bytovkách na Sídlisku 1. mája. Ich obyvatelia sa obávajú o vlastnú bezpečnosť, prízvukujúc bezpečnosť detí, preto sme sa rozhodli konať,“ zdôraznil Peter Čečko.

Mestská polícia vo Vranove nad Topľou v tejto súvislosti upozorňuje občanov mesta, a to hlavne Sídliska 1. mája, Hviezdoslavovej ulice, Lesnej ulice, Dlhej ulice a Viníc, že v nedeľu 2. februára 2020 v čase od 8.00  do 12.00 hod. bude v spolupráci s poľovníkmi vykonávať plašenie a vyháňanie divej zvery. „Situáciu síce budeme monitorovať v spolupráci so štátnou políciu, ale rád by som využil túto príležitosť a požiadal verejnosť, aby sa v tom čase zdržiavala mimo priestranstiev, ktorými budeme postupovať a plašiť zver, nech sa vyhneme riziku prípadných kolízií,“ pripomenul P. Čečko.

Zásadným preventívnym opatrením, ktorým môže prispieť aj verejnosť k tomu, aby sa konfrontácie na úrovni človek – diviak sčasti eliminovali, je likvidácia biologického odpadu mimo dosahu voľne žijúcich zvierat. Ideálnym riešením je jeho zvyšky zlikvidovať okamžite zapracovaním do kompostu alebo do pôdy. „Musíme si uvedomiť, že my sme sa nasťahovali do životného priestoru diviakov, nie oni do nášho a o to viac by sme si mali dať záležať na tom, aby sa predchádzalo stretom. Voľne žijúce zvieratá hľadajú najľahší možný prístup k potrave a pokiaľ niekto vyvezie biologický odpad za záhradu, diviaky ho vďaka svojmu čuchu veľmi ľahko indikujú,“ vysvetľoval poľovnícky hospodár Ľuboš Tuľak, ktorý zároveň upozornil na neudržiavanie pozemkov v stave, na ktorý sú určené, pričom napr. trvalé trávne porasty zarastené krovinami v blízkosti ľudských obydlí  sa taktiež stávajú veľmi vhodným úkrytom.

Nedeľňajšia akcia bude spojená aj s poľovačkou, samozrejme, pri dodržaní všetkých legislatívnych zásad. Ľ. Tuľak dodal, aby verejnosť nepodceňovala inštinkt voľne žijúcich zvierat, preto zopakoval, aby sme predovšetkým v teritóriu hraničiacom so zastavaným obytným územím nevytvárali pre nich príležitosti s ľahkým prístupom k potrave. „Napr. občania nám nahlásili prítomnosť líšky v blízkosti Vranova. Zakúpil som živolovnú pascu, ale chytiť sa nám ju nepodarilo. V blízkosti pasce sme registrovali stopy, ale líška je inteligentná a dokáže identifikovať nebezpečenstvo,“ reagoval Ľ. Tuľak. 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok