Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Správy / Obce / Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Udalosťou roka 2019 na Domaši bol návrat vyhliadkovej lode na jej hladinu. Ďalším krokom, ako pozdvihnúť cestovný ruch, je realizácia projektu unikátnej plávajúcej promenády, vrátane dvanástich prístavísk pre výletnú loď a vodné športy, či múzea vodných športov a vyhliadkovej veže v podobe majáka. Podporné stanovisko tomuto zámeru vyjadrili predseda PSK Milan majerský, starostovia, podnikatelia a občianske združenia z okresov Vranov nad Topľou a Stropkov.


Areál Lipno nad Vltavou v Českej republike, vytvorených viac ako 700 pracovných miest.

Vízia nábrežnej plávajúcej promenády pre vodné športy v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá spojenej s ďalšou infraštruktúrou bola verejnosti odprezentovaná ešte v roku 2015. Ako uviedol starosta obce Kvakovce Radoslav Kapraľ, aby sa tento zámer mohol stať realitou, požiadali vládu SR o investičný stimul. Inšpiráciou pre nastavenie parametrov rozvoja cestového ruchu na východe Slovenska sa stala česká obec Lipno na Vltave, kde sa podarilo vytvoriť 700 pracovných miest, pričom v prípade Domaše a jej okolia sa môžeme, podľa neho, baviť o potenciáli na úrovni tisícky pracovných príležitostí. Dodáme, že z Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou sa podarilo zatiaľ získať na aktivity spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie 120 tis. eur. „Momentálne máme ukončenú projektovú dokumentáciu a prebieha proces obstarania na vybudovanie nábrežnej promenády, ktorá je unikátnym projektom v strednej a východnej Európe. Pevne veríme, že tento zámer dokáže naštartovať cestovný ruch, vytvorí podmienky pre rozvoj vodných športov a ďalšie rôzne aktivity, ktoré zvýšia zamestnanosť v našom regióne a takisto aj kvalitu života miestnych ľudí,“ vysvetľoval starosta Kvakoviec Radoslav Kapraľ.


Budova interaktívneho múzea športových hrdinov na hlavnej promenáde so zázemím pre záchranný systém a políciu.

Predpokladaný rozpočet uvažuje so sumou takmer 6 mil. eur, ktorá počíta aj s finančnými prostriedkami na vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity, uskladnenie lodí v zime, či opravu národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Štefana na Novej Kelči, ktorý je v dezolátnom stave a hrozí mu zrútenie. R. Kapraľ v tejto súvislosti dodal, že v podmienkach verejného obstarávania je uvedený termín dodania celého súboru prístavísk do 18 mesiacov. „Zároveň žiadame aj o investičný stimul v podobe dobrej vôle. V tomto prípade sa bavíme najmä o podpore pri prenájme pozemkov od SVP, ktoré spravuje, pretože ak chceme kosiť verejné plochy, priestranstvá, nemá logiku, aby sme platili komerčný nájom,“ uviedol R. Kapraľ, ktorý za ďalšiu prioritu považuje likvidáciu čiernych stavieb v okolí Domaše, lebo ako poznamenal, tento fenomén je doménou iba Slovenska.


Nočný pohľad na nábrežnú promenádu s časťou prístaviska.

Predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, poslanec Prešovského samosprávneho kraja  a starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra pripomenul, že pozitívnym príkladom potenciálu cestovného ruchu na Domaši je výletná loď, ktorá od júla do konca septembra previezla viac ako 20 000 turistov. „Keď si chceli niektoré obce, kluby dôchodcov, základné školy, alebo rôzne inštitúcie objednať plavbu, nemohli sme im vyhovieť, lebo jazdy sme mali na dva týždne dopredu vypredané. Pridanú hodnotu sme videli v reštauráciách, ktoré boli plné, plné boli parkoviská, Domaša ožila,“ zdôraznil Jaroslav Makatúra, podľa ktorého má Domaša strategický význam nielen pre okres Vranov nad Topľou a Stropkov, ale v širších súvislostiach i pre regióny Sniny, či Medzilaboriec. Ako príklad spomenul projekt Poloniny trail, ktorý by mohol narysovať pre verejnosť zážitkovú turistiku a spojiť napr. v tomto prípade Domašu s Poloninami. 


Celkový pohľad na nábrežnú promenádu, múzeum a plávajúcu promenádu.

Priamo z praxe ocenil rastúcu atraktivitu Domaše majiteľ hotela Garden René Pavlík, ktorý vyzdvihol prínos výletnej lode. Vysvetlil, že kým v minulosti zamestnávali celoročne dvoch zamestnancov, teraz sú to ôsmi. Počas leta museli zvýšiť počet zamestnancov z tridsať na štyridsať. „Náš hotel bol v minulosti len sezónny. Za posledné roky, ako sa rozvíja samotná oblasť Dobrá, sme aj my prešli na celoročnú prevádzku. Ľudia začínajú chodiť na Domašu už v jari, preto veríme, že ak sa zrealizuje predstavený zámer, bude to ešte niekoľkonásobne lepšie,“ reagoval René Pavlík.

 
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Správy / Obce / Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Udalosťou roka 2019 na Domaši bol návrat vyhliadkovej lode na jej hladinu. Ďalším krokom, ako pozdvihnúť cestovný ruch, je realizácia projektu unikátnej plávajúcej promenády, vrátane dvanástich prístavísk pre výletnú loď a vodné športy, či múzea vodných športov a vyhliadkovej veže v podobe majáka. Podporné stanovisko tomuto zámeru vyjadrili predseda PSK Milan majerský, starostovia, podnikatelia a občianske združenia z okresov Vranov nad Topľou a Stropkov.


Areál Lipno nad Vltavou v Českej republike, vytvorených viac ako 700 pracovných miest.

Vízia nábrežnej plávajúcej promenády pre vodné športy v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá spojenej s ďalšou infraštruktúrou bola verejnosti odprezentovaná ešte v roku 2015. Ako uviedol starosta obce Kvakovce Radoslav Kapraľ, aby sa tento zámer mohol stať realitou, požiadali vládu SR o investičný stimul. Inšpiráciou pre nastavenie parametrov rozvoja cestového ruchu na východe Slovenska sa stala česká obec Lipno na Vltave, kde sa podarilo vytvoriť 700 pracovných miest, pričom v prípade Domaše a jej okolia sa môžeme, podľa neho, baviť o potenciáli na úrovni tisícky pracovných príležitostí. Dodáme, že z Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou sa podarilo zatiaľ získať na aktivity spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie 120 tis. eur. „Momentálne máme ukončenú projektovú dokumentáciu a prebieha proces obstarania na vybudovanie nábrežnej promenády, ktorá je unikátnym projektom v strednej a východnej Európe. Pevne veríme, že tento zámer dokáže naštartovať cestovný ruch, vytvorí podmienky pre rozvoj vodných športov a ďalšie rôzne aktivity, ktoré zvýšia zamestnanosť v našom regióne a takisto aj kvalitu života miestnych ľudí,“ vysvetľoval starosta Kvakoviec Radoslav Kapraľ.


Budova interaktívneho múzea športových hrdinov na hlavnej promenáde so zázemím pre záchranný systém a políciu.

Predpokladaný rozpočet uvažuje so sumou takmer 6 mil. eur, ktorá počíta aj s finančnými prostriedkami na vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity, uskladnenie lodí v zime, či opravu národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Štefana na Novej Kelči, ktorý je v dezolátnom stave a hrozí mu zrútenie. R. Kapraľ v tejto súvislosti dodal, že v podmienkach verejného obstarávania je uvedený termín dodania celého súboru prístavísk do 18 mesiacov. „Zároveň žiadame aj o investičný stimul v podobe dobrej vôle. V tomto prípade sa bavíme najmä o podpore pri prenájme pozemkov od SVP, ktoré spravuje, pretože ak chceme kosiť verejné plochy, priestranstvá, nemá logiku, aby sme platili komerčný nájom,“ uviedol R. Kapraľ, ktorý za ďalšiu prioritu považuje likvidáciu čiernych stavieb v okolí Domaše, lebo ako poznamenal, tento fenomén je doménou iba Slovenska.


Nočný pohľad na nábrežnú promenádu s časťou prístaviska.

Predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, poslanec Prešovského samosprávneho kraja  a starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra pripomenul, že pozitívnym príkladom potenciálu cestovného ruchu na Domaši je výletná loď, ktorá od júla do konca septembra previezla viac ako 20 000 turistov. „Keď si chceli niektoré obce, kluby dôchodcov, základné školy, alebo rôzne inštitúcie objednať plavbu, nemohli sme im vyhovieť, lebo jazdy sme mali na dva týždne dopredu vypredané. Pridanú hodnotu sme videli v reštauráciách, ktoré boli plné, plné boli parkoviská, Domaša ožila,“ zdôraznil Jaroslav Makatúra, podľa ktorého má Domaša strategický význam nielen pre okres Vranov nad Topľou a Stropkov, ale v širších súvislostiach i pre regióny Sniny, či Medzilaboriec. Ako príklad spomenul projekt Poloniny trail, ktorý by mohol narysovať pre verejnosť zážitkovú turistiku a spojiť napr. v tomto prípade Domašu s Poloninami. 


Celkový pohľad na nábrežnú promenádu, múzeum a plávajúcu promenádu.

Priamo z praxe ocenil rastúcu atraktivitu Domaše majiteľ hotela Garden René Pavlík, ktorý vyzdvihol prínos výletnej lode. Vysvetlil, že kým v minulosti zamestnávali celoročne dvoch zamestnancov, teraz sú to ôsmi. Počas leta museli zvýšiť počet zamestnancov z tridsať na štyridsať. „Náš hotel bol v minulosti len sezónny. Za posledné roky, ako sa rozvíja samotná oblasť Dobrá, sme aj my prešli na celoročnú prevádzku. Ľudia začínajú chodiť na Domašu už v jari, preto veríme, že ak sa zrealizuje predstavený zámer, bude to ešte niekoľkonásobne lepšie,“ reagoval René Pavlík.

 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok