Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Správy / Obce / Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Vodná nádrž Domaša sa plní vodou. V piatok o 6.00 hod. (7. februára, pozn. red.) dosiahla 159 m n.m. pri  prítoku meranom v profile Stropkov na úrovni 13,6 m3/s a súčasnom vypúšťaní z vyrovnávacej nádrže Slovenská Kajňa na úrovni 3,5 m3/s.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Z Domaše sa bude vypúšťať mimoriadne iba 2,5 m3/s

Domaša sa v roku 2019 trápila s nedostatkom vody. Z toho dôvodu Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie nariadil v októbri minulého roka zmenu zimnej manipulácie. Na základe tohto rozhodnutia sa od novembra namiesto 3,5 m/s vypúšťalo z nádrže 2,5 m3/s. Toto rozhodnutie malo ostať v platnosti do 30. mája 2020 alebo pokiaľ hladina nedosiahne 158 m n. m. „Denný deficit predstavuje pokles hladiny o 2 a 3 cm, preto sme iniciovali a rozhodli o mimoriadnej manipulácii na úrovni, ako tomu bolo v roku 2012. Týmto rozhodnutím chceme zmierniť dopady klimatických a hydrologických pomerov. Ostáva nám už len veriť, že bude dostatok zrážok alebo v zime snehu, aby sa Domaša naplnila vodou,“ uviedol v októbri 2019 vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Úroveň 158 m n.m. dosiahla Domaša v utorok (4. februára, pozn. red.) o 20.50 hod. Ako dodal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák, aktuálna hydrologická situácia na vodnej nádrži zodpovedá doznievaniu zvýšených prietokov z predchádzajúcich dní. „V termíne do 6. februára 2020 do 06.00 hod. bol režim odtoku z nádrže Veľká Domaša riadený v zmysle Rozhodnutia OÚ Prešov zo 31. októbra 2019. Nakoľko vo večerných hodinách 4. februára 2020 boli prekročené limitné hodnoty uvedené v predmetnom vyššie uvedenom rozhodnutí, 6. februára 2020 pristúpil správca nádrže k manipulácii v zmysle vodoprávnym rozhodnutím OÚ zo dňa 8. decembra 2015 riadne schváleného a v súčasnosti platného manipulačného poriadku,“ vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Marián Bocák.

M. Bocák pripomenul, že VS Veľká Domaša je akumulačná nádrž, ktorá v prípade potreby vodu zadržiava, aby v čase nedostatku alebo v prípade zvýšených prietokov, ako tomu bolo teraz, mohla vypúšťať vodu do povodia s tým, že každá manipulácia na vodnej stavbe sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu, ako nariadeného orgánu. „Je potrebné povedať, že zvýšené vypúšťanie z Domaše je vzhľadom na aktuálny prítok opodstatnený, logický a v súlade s rozhodnutím vodoprávneho orgánu! Ak by správca v tomto prípade nekonal a čakal by na dosiahnutie maximálnej hladiny, mohol by ohroziť povodie pod vodnou stavbou. Platí to pre prípad, keby musel odtok z nádrže zvýšiť viac, čím by mohol spôsobiť povodne, pretože aj vodné toky pod vodnou stavbou boli vzhľadom na hydrologickú situáciu nasýtené,“ dodal M. Bocák.

Na druhej strane skúsenosti z posledných rokov avizujú zhoršenú schopnosť povodia hornej Ondavy zadržiavať zrážkovú vodu v geologickom horizonte. Svedčí o tom aj posledná udalosť, kedy 24-hodinový úhrn zrážok (z 3. na 4. februára 2020) na úrovni do 21 mm generoval kulminačné prítoky merané v profile  Stropkov na úrovni cca 150 m3/s, čo prestavuje viac ako 20-násobok priemerného dlhodobého ročného prietoku. „Pritom zásoby vody v snehovej pokrývke k uvedenému termínu v dotknutom povodí predstavovali, podľa oficiálnych výstupov SHMÚ,  iba 0,9 mil. m3. Keďže v čase od 3. do 7. februára 2020 nádrž Veľká Domaša akumulovala celkový objem cca 17,5 mil. m3 vody, topenie snehu na tom zásadný podiel nemalo,“ doplnil M. Bocák.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Správy / Obce / Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Mimoriadna zimná manipulácia pomohla, Domaša sa plní vodou

Vodná nádrž Domaša sa plní vodou. V piatok o 6.00 hod. (7. februára, pozn. red.) dosiahla 159 m n.m. pri  prítoku meranom v profile Stropkov na úrovni 13,6 m3/s a súčasnom vypúšťaní z vyrovnávacej nádrže Slovenská Kajňa na úrovni 3,5 m3/s.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Z Domaše sa bude vypúšťať mimoriadne iba 2,5 m3/s

Domaša sa v roku 2019 trápila s nedostatkom vody. Z toho dôvodu Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie nariadil v októbri minulého roka zmenu zimnej manipulácie. Na základe tohto rozhodnutia sa od novembra namiesto 3,5 m/s vypúšťalo z nádrže 2,5 m3/s. Toto rozhodnutie malo ostať v platnosti do 30. mája 2020 alebo pokiaľ hladina nedosiahne 158 m n. m. „Denný deficit predstavuje pokles hladiny o 2 a 3 cm, preto sme iniciovali a rozhodli o mimoriadnej manipulácii na úrovni, ako tomu bolo v roku 2012. Týmto rozhodnutím chceme zmierniť dopady klimatických a hydrologických pomerov. Ostáva nám už len veriť, že bude dostatok zrážok alebo v zime snehu, aby sa Domaša naplnila vodou,“ uviedol v októbri 2019 vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Unikátny projekt na Domaši má ambíciu vytvoriť 1000 pracovných miest

Úroveň 158 m n.m. dosiahla Domaša v utorok (4. februára, pozn. red.) o 20.50 hod. Ako dodal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák, aktuálna hydrologická situácia na vodnej nádrži zodpovedá doznievaniu zvýšených prietokov z predchádzajúcich dní. „V termíne do 6. februára 2020 do 06.00 hod. bol režim odtoku z nádrže Veľká Domaša riadený v zmysle Rozhodnutia OÚ Prešov zo 31. októbra 2019. Nakoľko vo večerných hodinách 4. februára 2020 boli prekročené limitné hodnoty uvedené v predmetnom vyššie uvedenom rozhodnutí, 6. februára 2020 pristúpil správca nádrže k manipulácii v zmysle vodoprávnym rozhodnutím OÚ zo dňa 8. decembra 2015 riadne schváleného a v súčasnosti platného manipulačného poriadku,“ vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Marián Bocák.

M. Bocák pripomenul, že VS Veľká Domaša je akumulačná nádrž, ktorá v prípade potreby vodu zadržiava, aby v čase nedostatku alebo v prípade zvýšených prietokov, ako tomu bolo teraz, mohla vypúšťať vodu do povodia s tým, že každá manipulácia na vodnej stavbe sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu, ako nariadeného orgánu. „Je potrebné povedať, že zvýšené vypúšťanie z Domaše je vzhľadom na aktuálny prítok opodstatnený, logický a v súlade s rozhodnutím vodoprávneho orgánu! Ak by správca v tomto prípade nekonal a čakal by na dosiahnutie maximálnej hladiny, mohol by ohroziť povodie pod vodnou stavbou. Platí to pre prípad, keby musel odtok z nádrže zvýšiť viac, čím by mohol spôsobiť povodne, pretože aj vodné toky pod vodnou stavbou boli vzhľadom na hydrologickú situáciu nasýtené,“ dodal M. Bocák.

Na druhej strane skúsenosti z posledných rokov avizujú zhoršenú schopnosť povodia hornej Ondavy zadržiavať zrážkovú vodu v geologickom horizonte. Svedčí o tom aj posledná udalosť, kedy 24-hodinový úhrn zrážok (z 3. na 4. februára 2020) na úrovni do 21 mm generoval kulminačné prítoky merané v profile  Stropkov na úrovni cca 150 m3/s, čo prestavuje viac ako 20-násobok priemerného dlhodobého ročného prietoku. „Pritom zásoby vody v snehovej pokrývke k uvedenému termínu v dotknutom povodí predstavovali, podľa oficiálnych výstupov SHMÚ,  iba 0,9 mil. m3. Keďže v čase od 3. do 7. februára 2020 nádrž Veľká Domaša akumulovala celkový objem cca 17,5 mil. m3 vody, topenie snehu na tom zásadný podiel nemalo,“ doplnil M. Bocák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok