Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

Správy / Mesto Vranov / Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

V priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou plánuje investvovať do výstavby priemyselných hál mesto Vranov nad Topľou, aj súkromná spoločnosť ERNEO, s.r.o. Vranovské mestské zastupiteľstvo schválilo developerovi nájom pozemkov na 10 rokov.

Spoločnosť ERNEO s.r.o. ponúkla mestu Vranov nad Topľou know-how, ktorého pointa spočíva v tom, že v PP Ferovo vybuduje kompletnú priemyselnú infraštruktúru a zároveň bude manažovať komunikáciu s potencionálnymi investormi. Referenciou developera je najväčší projekt tohto druhu na Slovensku, priemyselný park Chocholná – Velčice s rozlohou 160 000 m2.
 
SÚVISIACI ČLÁNOK:
 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, charakter výroby pre nájomcov výrobných hál bude schválený mestským zastupiteľstvom na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy pri posudzovaní vplyvu výroby na životné prostredie. „Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady a doplnený o podmienku, že charakter výroby nájomcov výrobných hál bude schválený mestským zastupiteľstvom, pôvodne to malo byť mesto. Taktiež bolo doplnené, že z hľadiska ochrany zdravia ľudí bude neprípustné v areáli priemyselného parku umiestňovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu, hlavne hutnícka výroba, resp. prevádzky chemického charakteru, ktoré zaťažujú životné prostredie,“ uviedol vedúci oddelenia mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Marián Onderko.  
 
Zároveň dodal, že nájomná zmluva, ako aj podnikateľský zámer bude predložený na rokovanie MsZ. Pri podmienkach nájmu s právom predkupného práva po uplynutí 10-ročnej doby nájmu za 1 euro/m2 sa pristavil poslanec Marek Fedor. „Výmera prenajímaných pozemkov je 75 tis. m2. Za 10 rokov môžeme prísť za 75 tis. eur o celý priemyselný park. Otázka znie, či sa chceme zbaviť priemyselného parku, dávam to na zváženie,“ reagoval Marek Fedor. 
 
Primátor Ján Ragan vysvetlil, že o finálnych podmienkach nájomnej zmluvy bude s developerom rokovať mesto, vrátane poslancov v mestskej rade a zastupiteľstve. Dodal, že podobný model s predkupným právom bol zvolený a schválený aj pri ostatných investoroch. „Podstatné je, že túto spoločnosť zaviažeme investíciou vybudovať priemyselné objekty s tým, aby boli následne vytvorené pracovné miesta. Je pravda, že časom môžu prejsť pozemky do vlastníctva firmy, čo umožňuje zmluva so štátom, ale všetko je na zvážení mestského zastupiteľstva,“ konštatoval Ján Ragan. 
 
V tomto roku začne s výstavbou vlastnej priemyselnej haly s rozmermi 18 x 66 metrov aj mesto Vranov nad Topľou, ktoré ju bude následne prenajímať potenciálnym investorom. Radnica získala na tento účel z Akčného plánu 500 tis. eur a 200 tis. eur doplatí radnica z vlastného rozpočtu. Objekt by mal slúžiť ako inkubátor, pričom J. Ragan, podľa charakteru výroby, predpokladá potenciál na vytvorenie 50 pracovných miest v oblasti ľahšieho priemyslu. „Naša predstava je, aby táto hala fungovala ako inkubátor, ktorý pomôže získať investora. Ak sa bude firme dariť, ponúkneme jej pozemky v priemyselnom parku, kde si bude môcť postaviť vlastnú halu, prípadne využije priestory ERNEO, s.r.o. Konečná podoba podmienok však vyplynie vždy z rokovania s konkrétnou firmou,“ vysvetľoval J. Ragan.
 
Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

Správy / Mesto Vranov / Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

Haly v priemyselnom parku FEROVO plánuje postaviť mesto, aj developer

V priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou plánuje investvovať do výstavby priemyselných hál mesto Vranov nad Topľou, aj súkromná spoločnosť ERNEO, s.r.o. Vranovské mestské zastupiteľstvo schválilo developerovi nájom pozemkov na 10 rokov.

Spoločnosť ERNEO s.r.o. ponúkla mestu Vranov nad Topľou know-how, ktorého pointa spočíva v tom, že v PP Ferovo vybuduje kompletnú priemyselnú infraštruktúru a zároveň bude manažovať komunikáciu s potencionálnymi investormi. Referenciou developera je najväčší projekt tohto druhu na Slovensku, priemyselný park Chocholná – Velčice s rozlohou 160 000 m2.
 
SÚVISIACI ČLÁNOK:
 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, charakter výroby pre nájomcov výrobných hál bude schválený mestským zastupiteľstvom na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy pri posudzovaní vplyvu výroby na životné prostredie. „Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady a doplnený o podmienku, že charakter výroby nájomcov výrobných hál bude schválený mestským zastupiteľstvom, pôvodne to malo byť mesto. Taktiež bolo doplnené, že z hľadiska ochrany zdravia ľudí bude neprípustné v areáli priemyselného parku umiestňovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu, hlavne hutnícka výroba, resp. prevádzky chemického charakteru, ktoré zaťažujú životné prostredie,“ uviedol vedúci oddelenia mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Marián Onderko.  
 
Zároveň dodal, že nájomná zmluva, ako aj podnikateľský zámer bude predložený na rokovanie MsZ. Pri podmienkach nájmu s právom predkupného práva po uplynutí 10-ročnej doby nájmu za 1 euro/m2 sa pristavil poslanec Marek Fedor. „Výmera prenajímaných pozemkov je 75 tis. m2. Za 10 rokov môžeme prísť za 75 tis. eur o celý priemyselný park. Otázka znie, či sa chceme zbaviť priemyselného parku, dávam to na zváženie,“ reagoval Marek Fedor. 
 
Primátor Ján Ragan vysvetlil, že o finálnych podmienkach nájomnej zmluvy bude s developerom rokovať mesto, vrátane poslancov v mestskej rade a zastupiteľstve. Dodal, že podobný model s predkupným právom bol zvolený a schválený aj pri ostatných investoroch. „Podstatné je, že túto spoločnosť zaviažeme investíciou vybudovať priemyselné objekty s tým, aby boli následne vytvorené pracovné miesta. Je pravda, že časom môžu prejsť pozemky do vlastníctva firmy, čo umožňuje zmluva so štátom, ale všetko je na zvážení mestského zastupiteľstva,“ konštatoval Ján Ragan. 
 
V tomto roku začne s výstavbou vlastnej priemyselnej haly s rozmermi 18 x 66 metrov aj mesto Vranov nad Topľou, ktoré ju bude následne prenajímať potenciálnym investorom. Radnica získala na tento účel z Akčného plánu 500 tis. eur a 200 tis. eur doplatí radnica z vlastného rozpočtu. Objekt by mal slúžiť ako inkubátor, pričom J. Ragan, podľa charakteru výroby, predpokladá potenciál na vytvorenie 50 pracovných miest v oblasti ľahšieho priemyslu. „Naša predstava je, aby táto hala fungovala ako inkubátor, ktorý pomôže získať investora. Ak sa bude firme dariť, ponúkneme jej pozemky v priemyselnom parku, kde si bude môcť postaviť vlastnú halu, prípadne využije priestory ERNEO, s.r.o. Konečná podoba podmienok však vyplynie vždy z rokovania s konkrétnou firmou,“ vysvetľoval J. Ragan.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok