Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť

Správy / Obce / ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť

ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu spustilo novú webovú stránku. Jej obsah bude slúžiť, ako autorizovaný a korektný zdroj informácií z diania nielen na úrovni regionálnej samosprávy, pre primátorov, starostov a zamestnancov mestských a obecných úradov. Verejnosť získa na jednom mieste napr. detailný prehľad o všetkých kultúrnych, spoločenských a športových akciách v okrese Vranov nad Topľou. 
 
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu doteraz vlastnú webovú stránku nemalo. Keďže, ako poznamenal tajomník Rady ZMOVR a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák, aj regionálna samospráva chce efektívne a moderne komunikovať na úrovni vo vzťahu k profesionálnym zamestnancom mestských a obecných úradov, štátnej správe, podnikateľom a občanom, padlo rozhodnutie zriadiť vlastné webové sídlo s univerzálnym obsahom. 
 

Na webovej stránke ZMOVR budú uverejňované informácie aj o činnosti členov združenia a mikregiónoch pôsobiacich v okrese Vranov nad Topľou. 
 
Web môžeme, prioritne podľa cieľových skupín, rozdeliť do dvoch častí, obidve sú však verejné. Primárne pre primátorov, starostov a zamestnancov úradov budú k dispozícii zápisnice a uznesenia Rady ZMOVR, zápisnice z mikroregiónov, či archív informácií z centrálnej kancelárie ZMOS-u. Súčasťou bude i archív a fotogaléria z podujatí združenia. „Zverejňovať budeme tiež všetky výzvy o dotácie z eurofondov. Pracovníci mestských a obecných úradov ich už nebudú musieť vyhľadávať jednotlivo, ale komfortne ich nájdu na jednom mieste, čím verím, že im podstatne uľahčíme orientáciu v tejto problematike,“ uviedol tajomník Rady ZMOVR a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. 
 
Jedným z kľúčových projektov pre ZMOVR v tomto roku je naštartovanie analýzy s cieľom vypracovať podrobný dokument o konkrétnych rezervách v obciach v súvislosti s nedobudovanou kanalizáciou, vodovodom, potrebou dobudovať chodníky, miestne komunikácie, protipovodňové opatrenia... Sumarizácia sa bude týkať tiež otázky rekonštrukcií obecných budov (materské školy, základné školy, obecné úrady, kultúrne domy, domy nádeje), detských ihrísk a športovísk. „S týmito informáciami budú môcť pracovať štátne orgány alebo podnikatelia, ale najmä z pozície Rady ZMOVR budeme vedieť komunikovať a účelne žiadať o nastavenie dotačných schém pre región, aby sme dokázali pokryť jeho potreby. Od tejto analýzy, ktorá doteraz neexistovala, očakávame zrýchlenie a zefektívnenie investícii vo vranovskom okrese,“ zdôraznil J. Fenčák. 
 
Zamestnanci mestských a obecných úradov, ale aj verejnosť získajú komfortne prehľad o všetkých výzvach a možnostiach získať dotácie. 
 
Z pohľadu verejnosti je dôležité, že získa nielen podrobný prehľad o tom, ako funguje samospráva vo vranovskom regióne, ale určite ocení najmä sekciu so zverejnenými pozvánkami na kultúrne, spoločenské a športové akcie. Ako vysvetlil J. Fenčák, Rada ZMOVR sa týmto snaží vyjsť v ústrety občanom, ktorí majú blízko k aktívnemu životnému štýlu a doteraz si museli informácie o podujatiach vyhľadávať zdĺhavo prostredníctvom rôznych zdrojov. „Okrem tradičných akcií, ako Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou, Jánske slávnosti v Poši, Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, či Zemplínska ostrá kosa v Nižnom Hrušove a ďalšie, môžu starostovia vkladať aj nepravidelné akcie (napr. koncerty), ktoré sa rozhodnú usporiadať v priebehu roka. Túto možnosť pri verejných podujatiach ponúkame aj verejnosti. Na stránke sú uvedené kontakty a pokiaľ niekto bude organizovať, opakujem verejnú, akciu, stačí nám zaslať plagát so základnými informáciami a my zabezpečíme uverejnenie,“ dodal J. Fenčák. 
 
V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok, či žiadosti o konzultácie môže verejnosť komunikovať s vedením Rady ZMOVR prostredníctvom e-mailových kontaktov: predseda Daniel Lorinc – predseda@zmovr.sk, tajomník Ján Fenčák – tajomnik@zmovr.sk alebo správca webovej stránky – info@zmovr.sk. 

 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť

Správy / Obce / ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť

ZMOVR spustil nový web, aj s exkluzívnou službou pre verejnosť
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu spustilo novú webovú stránku. Jej obsah bude slúžiť, ako autorizovaný a korektný zdroj informácií z diania nielen na úrovni regionálnej samosprávy, pre primátorov, starostov a zamestnancov mestských a obecných úradov. Verejnosť získa na jednom mieste napr. detailný prehľad o všetkých kultúrnych, spoločenských a športových akciách v okrese Vranov nad Topľou. 
 
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu doteraz vlastnú webovú stránku nemalo. Keďže, ako poznamenal tajomník Rady ZMOVR a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák, aj regionálna samospráva chce efektívne a moderne komunikovať na úrovni vo vzťahu k profesionálnym zamestnancom mestských a obecných úradov, štátnej správe, podnikateľom a občanom, padlo rozhodnutie zriadiť vlastné webové sídlo s univerzálnym obsahom. 
 

Na webovej stránke ZMOVR budú uverejňované informácie aj o činnosti členov združenia a mikregiónoch pôsobiacich v okrese Vranov nad Topľou. 
 
Web môžeme, prioritne podľa cieľových skupín, rozdeliť do dvoch častí, obidve sú však verejné. Primárne pre primátorov, starostov a zamestnancov úradov budú k dispozícii zápisnice a uznesenia Rady ZMOVR, zápisnice z mikroregiónov, či archív informácií z centrálnej kancelárie ZMOS-u. Súčasťou bude i archív a fotogaléria z podujatí združenia. „Zverejňovať budeme tiež všetky výzvy o dotácie z eurofondov. Pracovníci mestských a obecných úradov ich už nebudú musieť vyhľadávať jednotlivo, ale komfortne ich nájdu na jednom mieste, čím verím, že im podstatne uľahčíme orientáciu v tejto problematike,“ uviedol tajomník Rady ZMOVR a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. 
 
Jedným z kľúčových projektov pre ZMOVR v tomto roku je naštartovanie analýzy s cieľom vypracovať podrobný dokument o konkrétnych rezervách v obciach v súvislosti s nedobudovanou kanalizáciou, vodovodom, potrebou dobudovať chodníky, miestne komunikácie, protipovodňové opatrenia... Sumarizácia sa bude týkať tiež otázky rekonštrukcií obecných budov (materské školy, základné školy, obecné úrady, kultúrne domy, domy nádeje), detských ihrísk a športovísk. „S týmito informáciami budú môcť pracovať štátne orgány alebo podnikatelia, ale najmä z pozície Rady ZMOVR budeme vedieť komunikovať a účelne žiadať o nastavenie dotačných schém pre región, aby sme dokázali pokryť jeho potreby. Od tejto analýzy, ktorá doteraz neexistovala, očakávame zrýchlenie a zefektívnenie investícii vo vranovskom okrese,“ zdôraznil J. Fenčák. 
 
Zamestnanci mestských a obecných úradov, ale aj verejnosť získajú komfortne prehľad o všetkých výzvach a možnostiach získať dotácie. 
 
Z pohľadu verejnosti je dôležité, že získa nielen podrobný prehľad o tom, ako funguje samospráva vo vranovskom regióne, ale určite ocení najmä sekciu so zverejnenými pozvánkami na kultúrne, spoločenské a športové akcie. Ako vysvetlil J. Fenčák, Rada ZMOVR sa týmto snaží vyjsť v ústrety občanom, ktorí majú blízko k aktívnemu životnému štýlu a doteraz si museli informácie o podujatiach vyhľadávať zdĺhavo prostredníctvom rôznych zdrojov. „Okrem tradičných akcií, ako Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou, Jánske slávnosti v Poši, Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, či Zemplínska ostrá kosa v Nižnom Hrušove a ďalšie, môžu starostovia vkladať aj nepravidelné akcie (napr. koncerty), ktoré sa rozhodnú usporiadať v priebehu roka. Túto možnosť pri verejných podujatiach ponúkame aj verejnosti. Na stránke sú uvedené kontakty a pokiaľ niekto bude organizovať, opakujem verejnú, akciu, stačí nám zaslať plagát so základnými informáciami a my zabezpečíme uverejnenie,“ dodal J. Fenčák. 
 
V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok, či žiadosti o konzultácie môže verejnosť komunikovať s vedením Rady ZMOVR prostredníctvom e-mailových kontaktov: predseda Daniel Lorinc – predseda@zmovr.sk, tajomník Ján Fenčák – tajomnik@zmovr.sk alebo správca webovej stránky – info@zmovr.sk. 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok