Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie

Správy / Obce / Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie

Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie
Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos a reprezentáciu obce viaceré osobnosti a organizácie. Slávnostný večer v priestoroch kultúrneho domu spríjemnil humoristicko-kabaretným predstavením KĽUD. 
 
Ocenenie Cenou obce Sedliská bude oceneným pripomínať plaketa, ktorej autorom je výtvarník Ján Radvanský. Hlavným motívom je do skla laserom gravírovaná rytina hradu Čičva a farebne znázornený maľovaný erb obce Sedliská, pod ktorým je názov plakety – MOJA DEDINA. „Každý z ocenených si zaslúži našu úctu, obdiv i vďaku za svoju neúnavnú prácu, za vytrvalosť a pomoc iným. Na všetkých z nich sa hodí citát Ludwiga van Beethovena, ktorý povedal - Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca,“ uviedol starosta Sedlísk Matej Sabol, ktorý odovzdával ocenenia spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.
 
Za umelecký prednes poézie a prózy, spojený s pôsobivou interpretáciou, bola ocenená PaedDr. Adriana Harmanová, MBA. Cenu obce Sedliská získal za darcovstvo krvi a získanie medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi Jozef Tomáš, Štefan Kollár za získavanie finančných prostriedkov na podporu folklórnych tradícií v obci a Ľubomír Hutka za dlhoročnú sústavnú a dobrovoľnú prácu pri záchrane hradu Čičva. Za úspešnú športovú činnosť sa ocenenia dostalo džudistom Sare Titkovej a Simonovi Titkovi a karatistom Adriánovi Antušovi s Jánom Antušom ml. 
 
Pedagogickému kolektívu Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách bola udelená cena za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne úspechy pri príprave žiakov tejto školy v súťažiach jazykových a vedomostných na okresných, krajských a celoslovenských kolách. Spoločnosť Agromix s.r.o. bola ocenená za záchranu ovocinárstva v regióne, dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie ekonomického  potenciálu regiónu a reprezentáciu obce, okresu i kraja. Za úspešnú reprezentáciu v hasičskom športe získal ocenenie DHZ Sedliská
 

 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie

Správy / Obce / Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie

Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos osobnosti a organizácie
Obec Sedliská ocenila za výnimočný prínos a reprezentáciu obce viaceré osobnosti a organizácie. Slávnostný večer v priestoroch kultúrneho domu spríjemnil humoristicko-kabaretným predstavením KĽUD. 
 
Ocenenie Cenou obce Sedliská bude oceneným pripomínať plaketa, ktorej autorom je výtvarník Ján Radvanský. Hlavným motívom je do skla laserom gravírovaná rytina hradu Čičva a farebne znázornený maľovaný erb obce Sedliská, pod ktorým je názov plakety – MOJA DEDINA. „Každý z ocenených si zaslúži našu úctu, obdiv i vďaku za svoju neúnavnú prácu, za vytrvalosť a pomoc iným. Na všetkých z nich sa hodí citát Ludwiga van Beethovena, ktorý povedal - Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca,“ uviedol starosta Sedlísk Matej Sabol, ktorý odovzdával ocenenia spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.
 
Za umelecký prednes poézie a prózy, spojený s pôsobivou interpretáciou, bola ocenená PaedDr. Adriana Harmanová, MBA. Cenu obce Sedliská získal za darcovstvo krvi a získanie medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi Jozef Tomáš, Štefan Kollár za získavanie finančných prostriedkov na podporu folklórnych tradícií v obci a Ľubomír Hutka za dlhoročnú sústavnú a dobrovoľnú prácu pri záchrane hradu Čičva. Za úspešnú športovú činnosť sa ocenenia dostalo džudistom Sare Titkovej a Simonovi Titkovi a karatistom Adriánovi Antušovi s Jánom Antušom ml. 
 
Pedagogickému kolektívu Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách bola udelená cena za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne úspechy pri príprave žiakov tejto školy v súťažiach jazykových a vedomostných na okresných, krajských a celoslovenských kolách. Spoločnosť Agromix s.r.o. bola ocenená za záchranu ovocinárstva v regióne, dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie ekonomického  potenciálu regiónu a reprezentáciu obce, okresu i kraja. Za úspešnú reprezentáciu v hasičskom športe získal ocenenie DHZ Sedliská
 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok