Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 30. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí.

Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 28 žiakov zo 14 škôl vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, Cirkevné gymnázium, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Čaklov, ZŠ s MŠ Tovarné, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Žalobín, ZŠ Kladzany, ZŠ Bystré, ZŠ Nižný Hrušov.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1. kategória –
Mgr. Marianna Majzlíková, Ing. Štefánia Rieglerová, Mgr. Miroslav Gešper
2. kategória – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Lívia Godová, Andrea Maďarová
3. kategória – Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Renáta Bačíková, Mgr. Katarína Ondovčáková

Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:
1. miesto: Viliam Peter Jonek, ZŠ Žalobín
2. miesto: Anastázia Novotná, ZŠ Bystré
3. miesto: Alexandra Dančevská, ZŠ Bernolákova

2. kategória:
1. miesto:
Filip Calko, ZŠ s MŠ Sedliská
2. miesto: Tamara Kolesárová, ZŠ Sídl. II.
3. miesto: Rebeka Bížová, ZŠ Bernolákova

3. kategória:
1. miesto:
Viktória Karjanská, ZŠ Juh
2. miesto: Alexandra Dudášová, ZŠ s MŠ Tovarné
3. miesto: Katarína Kačerová, ZŠ Sídl. II.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Katarína Ondovčáková, HK
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 30. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí.

Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 28 žiakov zo 14 škôl vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, Cirkevné gymnázium, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Čaklov, ZŠ s MŠ Tovarné, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Žalobín, ZŠ Kladzany, ZŠ Bystré, ZŠ Nižný Hrušov.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1. kategória –
Mgr. Marianna Majzlíková, Ing. Štefánia Rieglerová, Mgr. Miroslav Gešper
2. kategória – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Lívia Godová, Andrea Maďarová
3. kategória – Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Renáta Bačíková, Mgr. Katarína Ondovčáková

Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:
1. miesto: Viliam Peter Jonek, ZŠ Žalobín
2. miesto: Anastázia Novotná, ZŠ Bystré
3. miesto: Alexandra Dančevská, ZŠ Bernolákova

2. kategória:
1. miesto:
Filip Calko, ZŠ s MŠ Sedliská
2. miesto: Tamara Kolesárová, ZŠ Sídl. II.
3. miesto: Rebeka Bížová, ZŠ Bernolákova

3. kategória:
1. miesto:
Viktória Karjanská, ZŠ Juh
2. miesto: Alexandra Dudášová, ZŠ s MŠ Tovarné
3. miesto: Katarína Kačerová, ZŠ Sídl. II.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Katarína Ondovčáková, HK
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok